Gemeente Giessendam

Home

NIEUW! Gecombineerde inzameling van plastic, drankenkartons en blik

(22-10-2014)

Waardlanden gaat in onze gemeente plastic, drankenkartons en blik bij elkaar inzamelen. Hierdoor komt er meer afval beschikbaar voor hergebruik en recycling. Er wordt dan ook minder afval verbrand. Zo werken we samen aan een beter milieu en een duurzamere samenleving. We gaan Van Afval Naar Grondstof (VANG).

Meer info

Begroting Giessenlanden: een verbeterd perspectief

(16-10-2014)

Op donderdag 16 oktober presenteerde het college van B&W van Giessenlanden haar begroting voor 2015. Het bezuinigingsbeleid van de afgelopen jaren begint zijn vruchten af te werpen. Hierdoor ontstaat langzaamaan een positiever financieel perspectief. Dit neemt echter niet weg dat de begroting nog financiële onderzekerheden kent. Dit gaat met name over de decentralisaties in het sociaal domein. Daarnaast zorgt de wens om meer te investeren voor druk op de rente-inkomsten.

Meer info

Meer nieuws