Gemeente Giessendam

Home

Zorg en toekomst (Werner ten Kate)

(30-09-2014)
Het zal u niet zijn ontgaan dat er vanaf 1 januari 2015 forse veranderingen zullen plaatsvinden als het gaat om de zorg. Veel taken die nu nog door het Rijk of zorgverzekeraars worden geregeld, gaan vanaf dat moment naar gemeenten toe. Niet voor niets. Want gemeenten zijn immers de overheid die het dichtst bij u als inwoner staan. Bovendien zijn gemeenten ook nu al verantwoordelijk voor veel taken op dit terrein. Door dit in één lokale hand te brengen moet het mogelijk zijn om de zorg voor ouderen, jongeren, gehandicapten en anderen die zorg nodig hebben, beter en efficiënter te organiseren. Meer info

Inloopavond reconstructie Peursumseweg

(30-09-2014)

In 2015 willen we de riolering en wegverharding van de Peursumseweg en een gedeelte van de Bovenkerkseweg gaan vervangen. Het gaat daarbij om het deel tussen de grenzen van de bebouwde kom. Ook wordt de Vlietbrug vervangen vanwege ouderdom. Graag gaan we in een vroeg stadium met aanwonenden en bedrijven in overleg.

Meer info

Meer nieuws