Gemeente Giessendam

Home

Gemeenteraad Molenwaard stemt in met samenwerkingsonderzoek Giessenlanden

(14-01-2015)

De gemeenteraad van Molenwaard heeft positief reageert op de uitnodiging van de gemeente Giessenlanden om mogelijkheden voor samenwerking te onderzoeken. Giessenlanden en Molenwaard willen daarbij graag antwoord op de hoofdvraag: “Op welke gebieden levert een bestuurlijke fusie tussen Molenwaard en Giessenlanden een meerwaarde op voor de inwoners, bedrijven en instellingen van deze gemeenten? En waar niet?˝

Meer info

Verstrekking uit de wet Basisregistratie persoonsgegevens

(20-01-2015)
In de Basisregistratie persoonsgegevens (de officiële benaming voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in de gemeente Giessenlanden woont. Het gaat om uw adresgegevens, gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Uw gegevens worden vaak automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voorzover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Meer info

Meer nieuws