Gemeente Giessendam

Home

Begroting Giessenlanden: een verbeterd perspectief

(16-10-2014)
Op donderdag 16 oktober presenteerde het college van B&W van Giessenlanden haar begroting voor 2015. Het bezuinigingsbeleid van de afgelopen jaren begint zijn vruchten af te werpen. Hierdoor ontstaat langzaamaan een positiever financieel perspectief. Dit neemt echter niet weg dat de begroting nog financiële onderzekerheden kent. Dit gaat met name over de decentralisaties in het sociaal domein. Daarnaast zorgt de wens om meer te investeren voor druk op de rente-inkomsten. Meer info

Principeakkoord over verzelfstandiging voetbal

(13-10-2014)

Het college van B&W van de gemeente Giessenlanden bereikte met de voetbalverenigingen een principeakkoord over de verzelfstandiging van de voetbal in Giessenlanden. Dit principeakkoord zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad en de leden van de voetbalverenigingen.

Meer info

Meer nieuws