Archeologie

Home > Plannen en projecten > Archeologie
De gemeenteraad heeft op 24 maart 2011 het archeologiebeleid vastgesteld, een gezamenlijk beleid van de acht gemeente in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Onderstaand vind u de beleidsnota archeologie, de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart en het raadsbesluit waarmee het beleid is vastgesteld.