Belastingen

Home > Producten en diensten > Belastingen

Belastingen

Om alle gemeentelijke voorzieningen in stand te kunnen houden is het voor de gemeente noodzakelijk om naast de inkomsten die van het Rijk komen ook gemeentelijke belastingen te heffen. De regels en tarieven van de gemeentelijke belastingen staan in de wet en de gemeentelijke belastingverordeningen. De tarieven worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.

Snel naar

Contact met de medewerker Belastingen

U kunt met de belastingmedewerker online een afspraak inplannen. Ook kunt u telefonisch contact opnemen via (0183) 58 38 16 of (0183) 58 38 17.

Van a tot z vanuit huis regelen

Hondenbelasting aan- of afmelden

Digitaal formulier invullen (met DigiD, online)

Formulier downloaden en opsturen (pdf, opsturen)


Aanvraag / afmelden (extra) grijze afvalcontainers

Alleen extra grijze containers moet u aanvragen via de gemeente. Extra groene, oranje of blauwe containers kunt u rechtstreeks aanvragen bij Reinigingsdienst Waardlanden tel. 0183-681111.

Digitaal formulier invullen (met DigiD)

Formulier downloaden en opsturen (pdf, opsturen)


Algemene belastingen

De opbrengsten van algemene belastingen gaan naar de algemene middelen van de gemeente. De gemeente bepaalt zelf waaraan zij dat geld besteedt. Bekende algemene belastingen zijn de onroerende zaakbelasting en de hondenbelasting

Retributies

Retributies zijn vergoedingen voor individuele en collectieve diensten van de gemeente. De gemeente mag niet meer heffen dan wat de dienstverlening kost. Voorbeelden van retributies zijn rioolrecht en de afvalstoffenheffing.

Nieuws

  • Hondenbelasting

    Heeft u uw (nieuwe) hond al aangegeven voor de hondenbelasting? De komende maanden wordt er weer gecontroleerd op de naleving van de aangifte voor de honden­belasting. Deze controle wordt door de organisatie Legitiem uitgevoerd in opdracht van de gemeente Giessenlanden. 

Archief