Bestemmingsplannen

Home > Plannen en projecten > Bestemmingsplannen

Op deze pagina vindt u informatie bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, uitwerkingsplannen en zogenaamde Wabo-projectbesluiten.

Voordat een nieuw plan van kracht wordt, ligt het één of meerdere malen ter inzage. Op Overheid.nl vindt u informatie over de plannen die ter inzage liggen. Op deze website kunt u de bestemmingsplannen, wijzigingplannen en uitwerkingsplannen vinden bij het onderwerp ‘bestemmingsplan’. De Wabo-projectbesluiten kunt u vinden bij het onderwerp ‘omgevingsvergunning’. Tijdens de periode dat een plan ter inzage ligt, kunt u reageren. 

  • Algemene procedure van een bestemmingsplan, wijzigingsplan en uitwerkingsplan

    Voordat een bestemmingsplan in werking treedt, wordt een (wettelijke) procedure doorlopen. De verschillende fasen in de totstandkoming van een bestemmingsplan zijn:

    Meer info