Bestemmingsplannen

Home > Plannen en projecten > Bestemmingsplannen

Op deze pagina vindt u informatie bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, uitwerkingsplannen en zogenaamde Wabo-projectbesluiten.

Voordat een nieuw plan van kracht wordt, ligt het één of meerdere malen ter inzage. Op Overheid.nl vindt u informatie over de plannen die ter inzage liggen. Op deze website kunt u de bestemmingsplannen, wijzigingplannen en uitwerkingsplannen vinden bij het onderwerp ‘bestemmingsplan’. De Wabo-projectbesluiten kunt u vinden bij het onderwerp ‘omgevingsvergunning’. Tijdens de periode dat een plan ter inzage ligt, kunt u reageren.