Bestemmingsplannen

Home > Plannen en projecten > Bestemmingsplannen

Bestemmingsplan raadplegen?

Alle bestemmingsplannen kunnen geraadpleegd worden via www.ruimtelijkeplannen.nl . Het gaat dan zowel om vastgestelde bestemmingsplannen als om bestemmingsplannen die in procedure zijn.

Uitzondering hierop zijn de bestemmingsplannen die voor 2010 zijn vastgesteld. Deze bestemmingsplannen kunt u raadplegen via deze website. 

 • Bestemmingsplan Schelluinen-West

  Meer info
 • Bestemmingsplan Schelluinen-West herziening

  Meer info
 • Algemene procedure van een bestemmingsplan, wijzigingsplan en uitwerkingsplan

  Voordat een bestemmingsplan in werking treedt, wordt een (wettelijke) procedure doorlopen. De verschillende fasen in de totstandkoming van een bestemmingsplan zijn:

  Meer info