Bestuur en organisatie

Home > Bestuur en organisatie

In deze sectie vindt u alles over 'bestuur en organisatie' van de gemeente Giessenlanden.  

 

Organigram gemeente Giessenlanden, met bovenaan Directie (gemeentesecretaris en adjunkt directeur), daaronder op stafniveau respectievelijk afdeling P&O GLZ, Bestuurs- en managementondersteuning en Middelen. De vakafdelignen op gelijk niveau zijn Dienstverlening, Beheer en Onderhoud, Beleid en Projecten en Wmo (is regiotaak)

organogram gemeente Giessenlanden

 

Afkortingen:

 

P&O: Personeel & Organisatie

GLZ: Samenwerking Giessenlanden, Leerdam en Zederik