Bestuurlijke stukken

Home > Bestuurlijke stukken

In het bestuursinformatiesysteem (BIS) van de gemeente Giessenlanden kunt u zoeken binnen de volgende documenten:

 

  • agenda's van de informatieavonden en de raadsvergaderingen
  • audioverslagen van de informatieavonden en de raadsvergaderingen
  • schriftelijke verslagen van de gemeenteraad
  • schriftelijke vragen van raadsleden
  • raadsinformatiebrieven
  • moties
  • besluiten B&W
Zoekformulier