Veilig omgaan met de barbecue

Home > Veiligheid > Brandweer > Veilig omgaan met de barbecue
Dit item is verlopen op 30-10-2013.
Heerlijk, bij mooi weer met z’n allen in de tuin of bij de tent of caravan barbecueën. Gelukkig gaat het meestal goed. Maar wat doet u als de brandende barbecue omvalt of iemand vindt dat de barbecue niet snel genoeg brandt en er spiritus bij gooit? Uw brandweer heeft veel tips. Kijk eens op www.brandweer.nl/zuidhollandzuid dan blijft het leuk!

Algemene tips

 • Plaats de barbecue op een vlakke ondergrond en zorg ervoor dat de barbecue niet omver gelopen kan worden.
 • Houd kinderen altijd minimaal 2 meter uit de buurt van de barbecue.
 • Scherm de barbecue af met een windscherm. Vooral in de buurt van tenten kunnen vonken brand veroorzaken.
 • Pas op met licht ontvlambare kleding in de buurt van de barbecue.
 • Houd altijd een brandblusser of emmer water bij de hand.
 • Let op dat u niet zomaar overal mag barbecuen. Houd u aan de plaatselijke regels.
 • Probeer (rook - en stank)overlast in de buurt tot een minimum te beperken. Stook alleen schoon hout in uw vuurkorf of terrashaard. Dit is ook minder belastend voor het milieu.
 • Zet een emmer water klaar bij de barbecue voor het blussen van personen en om eventuele brandwonden te koelen (niet om vette barbecue of gas/elektrische barbecue te blussen).

Houtskool

 • Gebruik houtskool of briketten als brandstof. Briketten zijn veiliger, omdat ze geen vonken veroorzaken. Bovendien branden ze langer en gelijkmatiger.
 • Gebruik bij het aanmaken van de barbecue speciale aanmaakblokjes of vloeistof. Gebruik nooit benzine, petroleum of spiritus!
 • Neem de tijd, reken op minstens een half uur. Zodra de kolen gloeien, dus niet meer vlammen, kunnen die spiesjes erop.
 • Maak gebruik van een blaasbalg of waaier. Blaas niet in het vuur.
 • Dek een nog brandende of smeulende barbecue na gebruik af met zand.
 • Ga nooit met een brandende barbecue lopen.

Gas

 • Controleer de datum op de gasfles.
 • Controleer de gasslang regelmatig op gaatjes (eventueel met een beetje zeepsop).
 • Zet de gasfles rechtop naast de barbecue.
 • Steek de barbecue aan op het moment dat u het gas opendraait.

Elektrisch

 • Pas op voor regen. De combinatie water en elektriciteit zorgt voor kortsluiting.
 • Zet een elektrische barbecue dus ook niet vlakbij een vijver of zwembad.
 • Controleer het warmte-element regelmatig op roest en slijtage.
 • Pas op voor struikelgevaar: leg het snoer plat op de grond en zo min mogelijk in de looproute.

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit bericht kunt u terecht op de website van uw brandweerkorps; www.brandweer.nl/zuidhollandzuid. Natuurlijk kunt u ons ook per e-mail bereiken op redactieraad@vrzhz.nl of op het telefoonnummer 078-6355 355.