College B & W

Home > Bestuur en organisatie > College B & W

Een overzicht van nevenfuncties vindt u hier.                                                                                       

Wnd. burgemeester Werner ten Kate

 

contactgegevens en taken Werner ten Kate
(vervangt Els Boot)
Telefoonnummer 0183 58 38 21  
E-mail adres w.ten.kate@giessenlanden.nl  
Portefeuille       
 • Openbare Orde & Veiligheid en
  Brandweer
 • Communicatie
 • Samenwerking
 • Dienstverlening
 • Klachten/ombudszaken
 • Bedrijfsvoering
 

 


 

Wethouder Jan de Groot

 

 
contactgegevens en taken Jan de Groot
Telefoonnummer 0183 58 38 10
E-mail adres j.de.groot@giessenlanden.nl
Politieke partij VVD
Portefeuille
 • Volkshuisvesting
 • Ruimtelijke ordening
 • Milieu
 • Economische zaken
 • Toerisme
 • Verkeer en Vervoer
 • Openbare werken

 


 

Wethouder Harmen Akkerman

 

 
contactgegevens en taken Harmen Akkerman
Telefoonnummer 0183 58 38 10
E-mail adres h.akkerman@giessenlanden.nl
Politieke partij SGP
Portefeuille
 • Financiën
 • Onderwijs
 • Jeugd en Gezin
 • Aanbestedingsbeleid
 • Volksgezondheid
 • Grondzaken
 • ICT
 • Personeel en organisatie

 


 

Wethouder Elisabeth van Leeuwen

 

 
contactgegevens en taken Elisabeth van Leeuwen
Telefoonnummer 0183 58 38 10
E-mail adres e.van.leeuwen@giessenlanden.nl
Politieke partij CDA
Portefeuille
 • Sociale zaken + jeugdwerkloosheid
 • Sport
 • WMO + ouderenbeleid
 • Cultuur
 • Subsidies
 • Beleid accomodaties (incl. Til-groep)

 


 

Secretaris Marko Does

 

 
contactgegevens en taken Marko Does
Telefoonnummer 0183 58 38 28
E-mail adres m.does@giessenlanden.nl