College B & W

Home > Bestuur en organisatie > College B & W

Wnd. burgemeester Werner ten Kate

 

contactgegevens en taken Werner ten Kate
Telefoonnummer 0183 58 38 21  
E-mail adres w.ten.kate@giessenlanden.nl  
Portefeuille       
 • Openbare orde en veiligheid
 • Communicatie
 • Dienstverlening
 • Algemene bestuurlijke zaken
 • Informatiebeleid & ICT
 • Personeel & organisatie 
 
Een overzicht van nevenfuncties vindt u hier.    
      

Wethouder Elisabeth van Leeuwen

 

 
contactgegevens en taken Elisabeth van Leeuwen
Telefoonnummer 0183 58 38 21
E-mail adres e.van.leeuwen@giessenlanden.nl
Politieke partij CDA
Portefeuille
 • Kerngericht werken
 • Maatschappelijk Ondersteuning & begeleiding
 • Cultuur
 • Sport
 • Dorpshuizen en overig vastgoed
 • Voorzieningen
 • Participatie (Werk en Inkomen)

Een overzicht van nevenfuncties vindt u hier.       


Wethouder Teus van Houwelingen

 

contactgegevens Teus van Houwelingen
Telefoonnummer 0183 58 38 21
E-mail adres t.van.houwelingen@giessenlanden.nl
Politieke partij VVD
Portefeuille
 • Ruimtelijke ordening
 • Verkeer & vervoer
 • Wonen
 • Duurzaamheid & milieu
 • Economie
 • Recreatie en toerisme 
 • Deregulering 

Een overzicht van nevenfuncties vindt u hier.           


Wethouder Harmen Akkerman

 

contactgegevens en taken Harmen Akkerman
Telefoonnummer 0183 58 38 21
E-mail adres h.akkerman@giessenlanden.nl
Politieke partij SGP
Portefeuille
 • Financiën
 • Jeugd en gezin
 • Onderwijs
 • Volksgezondheid
 • Openbare werken
 • Grondzaken
 • Subsidie/takendiscussie
Een overzicht van nevenfuncties vindt u hier.           

Secretaris Marko Does

 

 
contactgegevens en taken Marko Does
Telefoonnummer 0183 58 38 28
E-mail adres m.does@giessenlanden.nl

Een overzicht van nevenfuncties vindt u hier.      


Het coalitieakkoord 2014-2018 vindt u hier: