College B & W

Home > Bestuur en organisatie > College B & W

Een overzicht van nevenfuncties vindt u hier.                                                                                       

Wnd. burgemeester Werner ten Kate

 

contactgegevens en taken Werner ten Kate
(vervangt Els Boot)
Telefoonnummer 0183 58 38 21  
E-mail adres w.ten.kate@giessenlanden.nl  
Portefeuille       
 • Openbare orde en veiligheid
 • Communicatie
 • Dienstverlening
 • Algemene bestuurlijke zaken
 • Informatiebeleid & ICT
 • Personeel & organisatie 
 
 

Wethouder Elisabeth van Leeuwen

 

 
contactgegevens en taken Elisabeth van Leeuwen
Telefoonnummer 0183 58 38 10
E-mail adres e.van.leeuwen@giessenlanden.nl
Politieke partij CDA
Portefeuille
 • Kerngericht werken
 • Wmo- en ouderenbeleid
 • Cultuur
 • Dorpshuizen en overig vastgoed
 • Voorzieningen
 • Werk en inkomen
 • Recreatie en toerisme

 


Wethouder Bert Snoek

 

 
 
contactgegevens en taken Bert Snoek
Telefoonnummer 0183 58 38 10
E-mail adres b.snoek@giessenlanden.nl
Politieke partij VVD
Portefeuille
 • Ruimtelijke ordening
 • Verkeer & vervoer
 • Wonen
 • Duurzaamheid & milieu
 • Economie
 • Sport
 • Deregulering 

 


Wethouder Harmen Akkerman

 

 
contactgegevens en taken Harmen Akkerman
Telefoonnummer 0183 58 38 10
E-mail adres h.akkerman@giessenlanden.nl
Politieke partij SGP
Portefeuille
 • Financiën
 • Jeugd en gezin
 • Onderwijs
 • Volksgezondheid
 • Openbare werken
 • Grondzaken
 • Subsidie/takendiscussie

 


Secretaris Marko Does

 

 
contactgegevens en taken Marko Does
Telefoonnummer 0183 58 38 28
E-mail adres m.does@giessenlanden.nl