Gemeenteraad

Home > Gemeenteraad

Wie is de gemeenteraad?

Het hoogste bestuursorgaan van de gemeente is de gemeenteraad. De gemeenteraad van Giessenlanden bestaat uit 15 raadsleden. Het aantal raadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. Om de vier jaar worden de leden van de gemeenteraad gekozen door de inwoners van Giessenlanden. Alle inwoners vanaf 18 jaar kunnen dan stemmen. De raad wordt ondersteund door de griffier.

Agenda raadsvergaderingen

Donderdagavond is de avond waarop de gemeenteraad vergadert. De gemeenteraad heeft als regel op de 2e donderdag van de maand een informatieavond en vergadert als regel plenair op de 4e donderdag van de maand. In verband met bijvoorbeeld vakanties kunnen de vergaderdata afwijken. Kijk voor een compleet overzicht van de informatieavonden en raadsvergaderingen op het Vergaderschema 2015. De agenda's met bijbehorende stukken vindt u hier.

  • Aanmelden spreekrecht

    Inwoners, ondernemers en instellingen hebben spreekrecht tijdens de informatierondes en de raadsvergadering. Zij kunnen zich hiervoor aanmelden tot 12.00 uur op de betreffende vergaderdag bij de griffier mevr. mr. A. van Dijk-van den Hoef. Dat kan per e-mail naar griffier@giessenlanden.nl of telefonisch 0183-58 38 40.

    Meer info
  • Gemeenteraad Giessenlanden

    In de gemeente Giessenlanden zijn zes politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

    • CDA
    • VVD
    • PvdA
    • CU
    • SGP
    • Fractie Renes*

     * Per 01-12-2014 heeft een opsplitsing van de PvdA Giessenlanden plaatsgevonden en is Esther Renes zelfstandig verder gegaan onder de naam Fractie Renes.

    Meer info
  • Rol van de raad

    Meer info