Gezondheid

Home > Producten en diensten > Gezondheid
 • Cursussen voor naasten van mensen met psychiatrische problemen

  Indigo geeft cursussen voor naastbetrokkenen van mensen met psychiatrische problemen. Vraagt u zich af hoe u het beste kunt reageren op het gedrag van uw familielid? Wilt u graag weten hoe u contact met deze persoon kunt houden? Of hoe u beter uw eigen grenzen kunt bewaken? De cursussen van Indigo kunnen u hierbij helpen.

 • Dienst Gezondheid & Jeugd wil babysterfte en afwijkingen bij pasgeborenen terugdringen

  Op 25 februari start de Dienst Gezondheid & Jeugd in de regio Zuid-Holland Zuid een nieuw programma om babysterfte en afwijkingen bij pasgeborenen terug te dringen. In Nederland is sterfte rond de geboorte al jarenlang relatief hoog in vergelijking met andere landen. Ook het aantal ziekten en aandoeningen bij pasgeborenen is relatief hoog. Daarom zijn gemeenten sinds 2012 wettelijk verantwoordelijk voor het geven van voorlichting aan aanstaande ouders. In Zuid-Holland Zuid hebben de zeventien gemeenten besloten dit regionaal aan te pakken onder regie van de Dienst Gezondheid & Jeugd. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de Centra voor Jeugd & Gezin (CJG), gynaecologen, verloskundigen, kraamcentra en zorgorganisaties RIVAS en Careyn.

 • Internationale dag van de palliatieve zorg op 12 oktober

  Nederland sluit zich dit jaar voor de negende keer aan bij de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ) op zaterdag 12 oktober 2013. Deze dag is er om meer bekendheid te geven aan palliatieve zorg en de mogelijkheden in de laatste levensfase. Palliatieve zorg is erop gericht de ongeneeslijk zieke patiënt (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. 

 • Regio bol van activiteiten tijdens Week van de Opvoeding

  Tijdens de landelijke Week van de Opvoeding (7 t/m 13 oktober) staat de regio Zuid-Holland Zuid bol van de activiteiten in het kader van gezond opvoeden en opgroeien. Daarbij staat het thema ‘Word spelenderwijs!’ centraal. De Dienst Gezondheid & Jeugd (voorheen GGD) werkt daarbij samen met diverse partners zoals gemeenten, sportaanbieders, scholen, Centra voor Jeugd & Gezin (JGZ) en bibliotheken. 

 • Meer bewegen voor ouderen

  Lekker bewegen op uw niveau onder begeleiding van een gediplomeerde professional, gecombineerd met een stukje gezelligheid na afloop. Dat is wat het Meer Bewegen Voor Ouderen (MBvO) zo aantrekkelijk maakt. En omdat het voortbestaan van deze mooie voorziening valt of staat met het aantal mensen dat ervan gebruik maakt, zijn wij op zoek naar deelnemers. 

Archief