Gezondheid

Home > Producten en diensten > Gezondheid
 • Cursussen voor naasten van mensen met psychiatrische problemen

  Indigo geeft cursussen voor naastbetrokkenen van mensen met psychiatrische problemen. Vraagt u zich af hoe u het beste kunt reageren op het gedrag van uw familielid? Wilt u graag weten hoe u contact met deze persoon kunt houden? Of hoe u beter uw eigen grenzen kunt bewaken? De cursussen van Indigo kunnen u hierbij helpen.

 • Dienst Gezondheid & Jeugd wil babysterfte en afwijkingen bij pasgeborenen terugdringen

  Op 25 februari start de Dienst Gezondheid & Jeugd in de regio Zuid-Holland Zuid een nieuw programma om babysterfte en afwijkingen bij pasgeborenen terug te dringen. In Nederland is sterfte rond de geboorte al jarenlang relatief hoog in vergelijking met andere landen. Ook het aantal ziekten en aandoeningen bij pasgeborenen is relatief hoog. Daarom zijn gemeenten sinds 2012 wettelijk verantwoordelijk voor het geven van voorlichting aan aanstaande ouders. In Zuid-Holland Zuid hebben de zeventien gemeenten besloten dit regionaal aan te pakken onder regie van de Dienst Gezondheid & Jeugd. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de Centra voor Jeugd & Gezin (CJG), gynaecologen, verloskundigen, kraamcentra en zorgorganisaties RIVAS en Careyn.

 • Internationale dag van de palliatieve zorg op 12 oktober

  Nederland sluit zich dit jaar voor de negende keer aan bij de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ) op zaterdag 12 oktober 2013. Deze dag is er om meer bekendheid te geven aan palliatieve zorg en de mogelijkheden in de laatste levensfase. Palliatieve zorg is erop gericht de ongeneeslijk zieke patiënt (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. 

 • Regio bol van activiteiten tijdens Week van de Opvoeding

  Tijdens de landelijke Week van de Opvoeding (7 t/m 13 oktober) staat de regio Zuid-Holland Zuid bol van de activiteiten in het kader van gezond opvoeden en opgroeien. Daarbij staat het thema ‘Word spelenderwijs!’ centraal. De Dienst Gezondheid & Jeugd (voorheen GGD) werkt daarbij samen met diverse partners zoals gemeenten, sportaanbieders, scholen, Centra voor Jeugd & Gezin (JGZ) en bibliotheken. 

 • Meer bewegen voor ouderen

  Lekker bewegen op uw niveau onder begeleiding van een gediplomeerde professional, gecombineerd met een stukje gezelligheid na afloop. Dat is wat het Meer Bewegen Voor Ouderen (MBvO) zo aantrekkelijk maakt. En omdat het voortbestaan van deze mooie voorziening valt of staat met het aantal mensen dat ervan gebruik maakt, zijn wij op zoek naar deelnemers. 

 • Pas op voor blauwalg

  In periodes met hoge temperaturen neemt de kans toe op blauwalg en botulisme in sloten, kanalen en ander oppervlaktewater. Waar moet u op letten?Blauwalg is een bacterie die giftige stoffen produceert die bij inname schadelijk kunnen zijn. De blauwalg lijkt op een olieachtige laag die op het water ligt. Wie vervuild water inslikt, kan klachten krijgen als hoofdpijn, misselijkheid en huiduitslag. Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging en wordt veroorzaakt door een bacterie. Beide kunnen sterfte van vissen en watervogels veroorzaken.
 • Verzuip jij je toekomst?! laat brugklassers en ouders contract sluiten over niet drinken alcohol

  Aanstormende brugklassers in Giessenlanden van basisscholen die meedoen aan dit project ontvangen eind juni/begin juli van de gemeente een brief met daarbij een ‘Alcohol Nee Contract’. Met dit contract kunnen de jongeren met hun ouders afspraken maken over het niet drinken van alcohol tot hun 18e. Het ‘Alcohol Nee Contract’ is een initiatief van het regionale alcoholpreventieproject Verzuip jij je Toekomst?!.

 • Nieuwe jongerenadviseur

  Graag stellen wij je voor aan Deanne Raes van Stichting Welzijn. Zij werkt als jongerenadviseur voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar binnen onze gemeente. Zij is bereikbaar voor ondersteuning, om vragen te beantwoorden en te adviseren over zaken die jullie bezighouden. Mochten er problemen zijn, dan kan zij zorgen voor gepaste hulp.
 • Nieuwsbrief uitvoeringsprogramma 'Mentale Weerbaarheid'

  In deze nieuwsbrief kunt u het volgende lezen:

  • Mooie opkomst en hoge waardering bijeenkomst voor meiden 'Leven tussen twee culturen''
  • Workshop over sociale marketing vanuit Mentale Weerbaarheid succesvol verlopen
  • Kennismaking met Carola Schrijvers, de nieuwe projectleider van het programma
  • Kort nieuws over de geplande activiteiten en bijeenkomsten vanuit het programma
 • Nieuwsbrief alcoholpreventieprogramma 'Verzuip jij je toekomst?!'

  Het programma van Verzuip jij je toekomst?! richt zich op twee doelstellingen: het tegengaan van alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar, en het tegengaan van schadelijk alcoholgebruik door jongeren van 18 jaar en ouder.
 • Eikenprocessierups

  De eikenprocessierups zorgt al heel wat jaren voor veel overlast in de zomermaanden. De brandharen van deze rups kunnen verschillende gezondheidsklachten veroorzaken.

 • Groepsbijeenkomsten en één-op-één gesprekken voor weduwen en weduwnaars weer van start in deze regio

  Wanneer je partner komt te overlijden, is dat een ingrijpende gebeurtenis. Rouw is een normale, gezonde reactie die zorgt voor acceptatie van een verlies. De GGD Zuid-Holland Zuid - en haar partners Rivas, Vivenz, Careyn en Yulius- bieden ook dit jaar weduwen en weduwnaars hulp aan bij het omgaan met verlies. Zij doet dit in twee vormen: Rouw in Beweging (groepsbijeenkomsten met lotgenoten) en Rouw op Maat (één-op-ééngesprekken met professionals).
 • Geweld in huiselijk kring stopt nooit vanzelf

  Iedereen verdient een veilig thuis. Maar wie te maken heeft met geweld in huiselijke kring, zoals huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling, komt vaak in een vicieuze cirkel terecht. Voor zowel slachtoffer, pleger als omstander is het dan ontzettend moeilijk om hier uit te komen. De mishandeling stopt pas als iemand de cirkel van geweld doorbreekt, als iemand iets doet.

 • Alcoholgebruik jongeren

  Jongeren uit deze regio drinken te veel, te vroeg en te vaak alcohol. Alcoholgebruik bij jongeren schaadt de ontwikkeling van de hersenen. Het kan zelfs leiden tot definitieve hersenbeschadiging. Bovendien geldt: hoe jonger kinderen alcohol drinken, hoe groter het verslavingsrisico op latere leeftijd. Ook liggen andere negatieve gevolgen op de loer, zoals alcoholvergiftiging, leer- en geheugenproblemen, slechte schoolprestaties en agressie. En denk aan ander risicovol gedrag, in het verkeer of onveilig vrijen.

 • “Het gaat iets beter, maar we zijn er nog lang niet”

   Alcoholpreventieproject Verzuip jij je Toekomst?! gaat nog drie jaar door

 • Op zoek naar een sportpartner? Beweegmaatjezhz.nl!

  Sport en bewegen is leuk en gezond. Voor iedereen: dik, dun, piepjong of stokoud. Een actieve leefstijl, waarin beweging op welke manier dan ook een belangrijke plaats inneemt, draagt bij aan de vermindering van overgewicht en het voorkomen van allerlei gezondheidsproblemen. Bovendien heeft gezond bewegen een positief effect op het gevoel van welbevinden. Regelmatig sporten of bewegen geeft mensen een tevreden gevoel. Een half uur per dag flink bewegen is al voldoende voor een goede conditie én een goed gevoel.

 • Voorkom voedselinfectie bij de barbecue!

  Bij zomerse temperaturen bederven etenswaren sneller en neemt de kans op voedselinfecties toe. Extra aandacht voor hygiëne thuis, maar ook tijdens het barbecueën: voorkom besmetting en verspreiding.

 • Cursus Plezier op school

  Een kind dat op de basisschool moeite heeft in de omgang met leeftijdsgenoten, heeft een grote kans om hier ook op de middelbare school problemen mee te hebben. GGD Zuid-Holland Zuid organiseert daarom de tweedaagse zomercursus ‘Plezier op School’. De cursus vindt plaats in de laatste week van de zomervakantie (20 t/m 24 aug.) in Gorinchem, Leerdam en Ottoland.
 • GGD Zuid-Holland Zuid gezondheidsonderzoek

  GGD Zuid-Holland Zuid stuurt nu ook papieren vragenlijst voor grootschalig gezondheidsonderzoek
 • Leren hoe je omgaat met pesters in de brugklas

  Wie gepest wordt op de basisschool heeft een grote kans om ook op de middelbare school het mikpunt van spot te worden. Genoeg reden dus om deze kwetsbare groep leerlingen goed voor te bereiden op de overstap naar de brugklas. De GGD Zuid-Holland Zuid organiseert daarom in deze regio de tweedaagse zomercursus ‘Plezier op School’. Vanaf vandaag is het mogelijk uw kind aan te melden voor bijeenkomsten in Dordrecht, Gorinchem, Ottoland en Leerdam. De cursus vindt plaats in de laatste week van de zomervakantie (van 15 t/m 19 augustus).

 • EHEC bacterie

  Op dit moment wordt er in de media veel gesproken over de besmetting met de EHEC bacterie in Duitsland. Heeft u vragen over deze darmbacterie, wilt u weten wat de overheid doet en wat u zelf kunt doen om besmetting te voorkomen? Kijk dan op de website van de GGD www.ggdzhz.nl.

 • KIES

  In september gaat KIES (Kinderen In Echtscheiding Situaties) weer van start. De GGD Zuid-Holland Zuid organiseert dit gratis spel- en praatprogramma voor kinderen van gescheiden ouders in de leeftijd van 8-16 jaar.
 • Verzuip jij je toekomst?!

  Jongeren in de regio Zuid-Holland Zuid drinken te veel, te vroeg en te vaak alcohol. Dit heeft schadelijke gevolgen voor zowel de gezondheid van de jongere als voor de openbare orde en veiligheid. Met het alcoholpreventieprogramma Verzuip jij je toekomst?! proberen zestien gemeenten in deze regio, samen met verschillende andere organisaties, zoals politie, openbaar ministerie en de GGD, het hoge alcoholgebruik onder jongeren te ontmoedigen.

 • Gratis spel- en praatprogramma voor kinderen van gescheiden ouders weer van start

  Veel kinderen kunnen moeilijk wennen aan de situatie die ontstaat na een scheiding. Om kinderen te helpen de scheiding van hun ouders te verwerken, organiseert de GGD Zuid-Holland Zuid ook dit voorjaar -samen met FlexusJeugdplein, Rivas, Maatschappelijk Welzijn en Careyn - in deze regio KIES (Kinderen In Echtscheiding Situaties).

 • Gezond eten op vakantie

  Tijdens je vakantie wil je genieten van lekker eten. Maar je wenst na je vakantie geen extra kilo’s als souvenir mee naar huis nemen. Gelukkig hoeft dat ook helemaal niet. We geven je een aantal tips om op gewicht te blijven en toch gezellig vakantie te vieren!
 • Hoe om te gaan met een verlies van een dierbare?

  Na het verlies van de levenspartner verandert er vaak veel. Welke stappen kunt u zetten om een nieuw begin te maken? En wie of wat kan daar bij helpen? In de regio wordt een serie van acht wekelijkse bijeenkomsten georganiseerd  met als thema ‘Rouw in beweging’.

 • Bij spreekbeurten niet uit je woorden komen van de zenuwen?!

  Wat doe je als je bij een spreekbeurt niet uit je woorden kunt komen? Als je goed kunt leren, maar bij de toets ineens niks meer weet? Het VRIENDEN programma helpt kinderen en jongeren om anders te denken en hun angsten te lijf gaan.

  Angstige kinderen en jongeren

  Alle kinderen zijn op een bepaald moment in hun leven ergens bang voor, maar dat gaat meestal vanzelf weer over. Maar sommige kinderen blijven bang en krijgen hier bijvoorbeeld op school last van. Ze durven geen vraag te stellen als ze iets niet snappen, weten ineens niks meer bij een overhoring of durven andere kinderen niet te vragen samen te spelen. Sommige jongeren worden juist in de puberteit erg onzeker, wanneer hun lichaam verandert. Dit hoort erbij. Maar sommige jongeren functioneren door negatieve gevoelens niet meer goed op school of in sociale relaties.

 • GGD Zuid-Holland Zuid werkt mee aan groot landelijk onderzoek naar jongeren en seks

  Deze week start ‘Seks onder je 25e’, het grote landelijke onderzoek naar de seksuele gezondheid van jongeren door Soa Aids Nederland en Rutgers WPF in samenwerking met de GGD Zuid-Holland Zuid. In Dordrecht krijgen ruim 1000 jongeren tussen de 17 en 25 jaar vanaf deze week een brief met daarin een oproep om mee te doen aan dit onderzoek. Jongeren tussen de 12-16 jaar worden via een aantal scholen in de regio Zuid-Holland Zuid benaderd om de vragenlijst in te vullen. Met de uitkomsten worden voorlichting en hulp op het gebied van seksualiteit aan jongeren verbeterd. De GGD Zuid-Holland Zuid moedigt het onderzoek daarom aan.

 • Vuurwerk

  Jaarlijks gebeuren er veel ongelukken met zowel legaal als illegaal vuurwerk. Dit komt omdat men vaak onveilig te werk gaat bij het afsteken van vuurwerk of verrast wordt door andere factoren (harde wind, vuurwerk van anderen etc etc).
Archief