Giessenburg

Home > Plannen en projecten > Giessenburg

Voor wegafsluitingen en omleidingen binnen de gemeente Giessenlanden verwijzen wij u graag hier naar toe.


 

 • Reconstructie Peursumseweg

  In het kort de stand van zaken met betrekking tot voorbereiding van de reconstructie van de Peursumseweg:

  Geluidsonderzoek

  Onder andere naar aanleiding van de reconstructie van de Peusumseweg is een geluids- en trillingsonderzoek uitgevoerd. Daarbij is het geluidsniveau gemeten bij verschillende verhardingstypen binnen de gemeente. Hiermee is het probleem meer inzichtelijk gemaakt en is nu duidelijk wat de verschillen zijn tussen de verhardingen.

 • Giessenlanden wil toekomstbestendigheid recreatieparken verkennen

  Het college van Giessenlanden stelt de gemeenteraad voor om de toekomst-bestendigheid van de recreatieparken de Bilderhof en de Giessenburg nader te verkennen en een nieuwe peildatum te gaan hanteren voor het handhavingstraject. Dit is de uitkomst van het, door de gemeenteraad gevraagde, onderzoek naar een mogelijke oplossing voor het handhaven van de bestemming van beide parken. In het onderzoeksrapport wordt aangegeven dat er landelijk steeds meer vragen rijzen over de leefbaarheid en veiligheid op dergelijke parken. Zo zijn er diverse voorbeelden van gemeenten die ook op zoek zijn naar een oplossing voor dit vraagstuk. Giessenlanden wil die gemeenten dan ook uitnodigen om samen op te trekken bij het uitvoeren van de verkenning.

 • Wozoco en Doetse Vliet Giessenburg

  Binnenkort start de planologische procedure voor 4 woningen aan de Doetse Vliet en even later ook voor het Woonzorgcomplex (Wozoco) in Giessenburg. We houden u hiervan uiteraard op de hoogte op deze gemeentepagina en informeren u dan ook over de mogelijkheden om te reageren of meer informatie te verkrijgen.
 • Woon-zorgcomplex Giessenburg

  Meer nieuws over het woon-zorgcomplex dat in Giessenburg gebouwd gaat worden volgt later dit jaar.