Voorlopig geen woningen op locatie dorpshuis in Hoornaar

Home > Plannen en projecten > Hoornaar > Voorlopig geen woningen op locatie dorpshuis in Hoornaar

Het college van de gemeente Giessenlanden heeft besloten dat er tot na 2020 geen woningen worden gebouwd op de locatie van het voormalige dorpshuis in Hoornaar (project Hornedamme). Dit besluit is genomen om verdere verstoring van de woningmarkt in Hoornaar te voorkomen.

Hoornaar krijgt er al 78 nieuwe woningen bij door de bouw van een wozoco en woningen op de plaats van de voormalige basisschool (project De Raat). Als in de huidige marktsituatie het aanbod nog verder stijgt, worden de nieuwe woningen waarschijnlijk moeilijk verkoopbaar. De locatie blijft wel als bouwlocatie beschikbaar maar wordt binnenkort geëgaliseerd en ingezaaid. Kinderen kunnen deze plek dan voorlopig als speelplaats gebruiken. 

In 2011 heeft de gemeente onderzoeken uitgevoerd naar de haalbaarheid van en mogelijke alternatieven voor het project ‘Hornedamme’. Uit deze onderzoeken is onder andere naar voren gekomen dat dit project in de huidige marktomstandigheden moeilijk verkoopbaar is. Daarnaast is aangeven welke alternatieve scenario’s mogelijk zijn:

 

Scenario 1: Wel woningbouw op deze locatie maar dan in een aangepaste vorm die meer flexibiliteit biedt en beter aansluit op de huidige woningbehoefte. 

Scenario 2: Tot na 2020 geen woningbouw op de locatie van het voormalige dorpshuis.

 

Het college heeft gekozen voor het scenario waarbij in de komende jaren geen woningen worden gebouwd op de locatie van het voormalige dorpshuis. Doorslaggevend was hierbij het argument dat de bouw van nog meer woningen in Hoornaar, onder de huidige marktomstandigheden, tot verdere verstoring van woningmarkt kan leiden.

 

Omwonenden

De omwonenden die rechtstreeks uitzicht hebben op de locaties van het voormalige dorpshuis en de voormalige school zijn op 30 mei door gemeente bijgepraat over het besluit van het college en de voortgang van het project ‘De Raat’. De overige inwoners van Hoornaar zijn op 31 mei per brief geïnformeerd.

 

 

Inrichten plantsoen Hornsedamme

Samen met omwonenden van het terrein aan de Hornsedamme is donderdag 30 mei het schetsontwerp besproken. Dit ontwerp is een eerste schets waarbij suggesties van inwoners welkom zijn.  We willen er een groene ruimte van maken waar gespeeld kan worden, of waar fietsers even pauzeren. Voetballen zullen we ontmoedigen vanwege het parkeren van auto’s en de drukke weg. Voor de inrichting van het terrein hergebruiken we zoveel mogelijk materiaal.

Kortom een groene plek waar natuur tegen geringe kosten een kans krijgt. 

We verwachten met de inrichting eind augustus te starten. Uw ideeën zullen we mits technisch en financieel haalbaar zoveel mogelijk verwerken in het ontwerp Heeft u suggesties? Laat het voor 1 juli weten door een e-mail te sturen naar  a.huisman@giessenlanden.nl. Vermeld in de onderwerpregel: suggesties Hornsedamme plantsoen.

 

 

 

Plantsoen Hornesamme