Leefbaar Giessenlanden

Home > Plannen en projecten > Leefbaar Giessenlanden

Voor een gemeente met 14.250 inwoners heeft Giessenlanden veel voorzieningen. We weten inmiddels dat het niet mogelijk is om alle voorzieningen te behouden; er is bijvoorbeeld onvoldoende geld voor onderhoud en op termijn eventuele vervanging. Daarnaast wil de gemeente zorgen voor een gevarieerd voorzieningenniveau voor de hele gemeente dat goed aansluit op de behoefte van zowel de huidige als toekomstige generaties. Er moet dus iets gebeuren. Op deze pagina leest u meer over de laatste stand van zaken.

 • Uitvoering masterplan Voorzieningen

  Kaders gemeenteraad

  Op 21 maart jongstleden behandelde de gemeenteraad het masterplan voorzieningen. Het doel van dit plan is om te zorgen dat Giessenlanden ook in de toekomst een gemeente is waar het goed wonen is met een passend voorzieningenniveau.

  Meer info
 • Masterplan Voorzieningen

  Het college van de gemeente Giessenlanden presenteerde op 19 februari het masterplan voorzieningen. Het doel van dit plan is om te zorgen dat Giessenlanden ook in de toekomst een gemeente is waar het goed wonen is met een passend voorzieningenniveau. Het masterplan bevat een uitgebreide inventarisatie van de voorzieningen onderwijs, dorpshuizen en buitensport. Daarnaast zijn per onderdeel mogelijke scenario’s uitgewerkt die op 7 en 21 maart voor besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
  Meer info
 • Notitie ‘Leefbaar Giessenlanden’

  Op dinsdag 24 april presenteerde het college van b&w de notitie ‘Leefbaar Giessenlanden’. Hierin geeft het college aan hoe zij in de komende jaren wil omgaan met maatschappelijke veranderingen en wil zorgen voor een begrotingsevenwicht. Het uiteindelijk doel is: een financieel gezonde gemeente met een voorzieningenniveau dat ook in de toekomst aansluit op de behoefte van inwoners. 

  De notitie bestaat uit 3 onderdelen: de bezuinigingen die op korte termijn nodig zijn om te zorgen voor een financieel gezonde gemeente (A), een visie op de leefbaarheid (B), kaders voor investeringen in de toekomst (C):

  Meer info
 • Nieuwsbrieven

  Inwoners van de gemeente worden op de hoogte gehouden via nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven kunt u ook bekijken op deze pagina. Via onderstaande links kunt u de nieuwsbrieven downloaden in pdf bestand. 

  Meer info
 • Veelgestelde vragen

  Tijdens de informatieavonden in juni zijn diverse vragen gesteld. De meest gestelde vragen vindt u op deze pagina.

  Meer info
 • Achtergrondinformatie bezuinigingen

  Op deze pagina vindt u achtergrondinformatie over de bezuinigingen die de gemeente moet doorvoeren.
  Meer info