Meldpunt openbare ruimte en verlichting

Home > Producten en diensten > Meldpunt openbare ruimte en verlichting

De ruimte waar we in Giessenlanden allemaal gebruik van maken is de openbare ruimte. Het rijk, de provincie en de gemeente houden zich bezig met de inrichting, het beheer en het gebruik van de openbare ruimte.

U heeft als inwoner van Giessenlanden als geen ander een goede kijk op uw straat of uw buurt. Hoe eerder u ons een onwenselijke situatie in de openbare ruimte doorgeeft, hoe beter. Gemeente Giessenlanden heeft daarvoor een centraal meldpunt voor de openbare ruimte. U kunt hier terecht met uw meldingen rond verkeer, groen, wegen, openbare gebouwen, speeltoestellen, riolering, etc.

Losliggende stoeptegels, een verstopte straatput of een doodgereden dier, laat het ons weten zodat we actie kunnen ondernemen. U kunt hieronder digitaal een melding doorgeven of telefonisch tijdens kantooruren via (0183) 58 39 05.  

Kapotte lichtmast melden via de website van Bureau OVL

Is er bij u in de buurt een lichtmast defect, dan vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden. Geef de storing door via de website van Bureau OVL, door hier te klikken. Deze organisatie beheert voor meerdere gemeenten, waaronder Giessenlanden, de openbare verlichting. Tijdens kantooruren kunt u de storing ook telefonisch doorgeven aan gemeente Giessenlanden via telefoonnummer (0183) 58 39 05Verbeter de buurt

Verbeter de buurt   

Ook meldingen en ideeën via www.verbeterdebuurt.nl worden bij ons in behandeling genomen. Meldingen worden zo snel mogelijk verholpen door de gemeente of de melder wordt op de hoogte gesteld van de afhandeling. Om de melding sneller of beter te kunnen oplossen stellen we het op prijs als u uw telefoonnummer vermeldt!

 

Velden met een sterretje (*) zijn verplichte velden.

Melder
Locatie van de melding (indien relevant)