Nieuws

Home > Actueel > Nieuws
 • Ander licht in Giessenlanden

  (24-11-2015)

  Deze zomer is de gemeente gestart met het vervangen van de openbare verlichting door LED-verlichting. Deze LED straatverlichting wordt ervaren als natuurlijk en helder door het witte licht. Het is een andere lichtsoort die ervoor zorgt dat bijvoorbeeld andere weggebruikers goed opvallen. Daarentegen wordt de omgeving minder verlicht, waardoor je minder ziet van de omgeving. Dit komt onder andere doordat het licht meer gebundeld is en er minder sprake is van ‘strooilicht’. Dit komt de leefbaarheid ten goede. Weggebruikers zijn beter zichtbaar en herkenbaar en de omgeving ziet er rustiger uit dan voorheen met het traditionele licht. Het kan even wennen zijn want deze verlichting geeft een ander lichtbeeld dan de traditionele verlichting.

  Meer info
 • Gezocht: leden raad van toezicht Tilgroep

  (19-11-2015)

   In verband met de verzelfstandiging van de Tilgroep zijn wij op zoek naar 

  Twee leden Raad van Toezicht
  en een
  Voorzitter Raad van Toezicht

  Meer info
 • Parijs

  (18-11-2015)
  Vorige week vrijdag werden u en ik opgeschrikt door de verschrikkelijke gebeurtenissen in Parijs. We hebben allemaal de schokkende beelden kunnen zien. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar eigenlijk wil je wegkijken, wil je het niet weten, niet zien. Maar toch word je er op een of andere manier naar toe getrokken. Kijk je toch naar de tv, lees je toch die krant, volg je nog iets meer dan anders de berichten op de social media. Want Parijs ligt dan wel een eindje weg van Giessenlanden, het komt toch angstig dichtbij.
  Meer info
 • Mantelzorgwaardering 2015

  (17-11-2015)
  Ontvangt u mantelzorg en woont u in de gemeente Giessenlanden? Dan kunt u als zorgontvanger een zogenaamde mantelzorgwaardering aanvragen bij de gemeente. De waardering is een geldbedrag waarmee u de mensen die voor u zorgen kunt bedanken. Dit geld ontvangt u van de gemeente. Zo laten we als gemeente blijken dat ook wij veel waardering hebben voor mantelzorgers.
  Meer info
 • Startbijeenkomst Hartveilig Wonen

  (17-11-2015)

  Op donderdag 3 december a.s. organiseert de gemeente Giessenlanden een startbijeenkomst over het inzetten van burgerhulpverlening via het systeem Hartveilig Wonen.  Graag gaat de gemeente samen met inwoners, bedrijven en instellingen aan de slag om het systeem Hartveilig Wonen op te zetten in de dorpen van Giessenlanden. U bent van harte welkom op 3 december om 19.30 uur in het gemeentehuis.

  Meer info
 • Provincie onderzoekt locaties windenergie

  (17-11-2015)

  De provincie Zuid-Holland bereidt een milieueffectonderzoek voor naar locaties voor windenergie in de regio Rotterdam. Er zijn geen locaties in de gemeente Giessenlanden opgenomen in het onderzoek.

  Meer info
 • Vooraankondiging voorontwerpbestemmingsplan ‘Gebiedsontwikkeling Groote Haar, op- en afritten A27 en verbindingsweg Groote Haar’ & kennisgeving Notitie reikwijdte en detailniveau MER Groote Haar

  (11-11-2015)

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Giessenlanden maken bekend, op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor nieuwe op- en afritten naar de A27 en een verbindingsweg naar het nieuw te realiseren bedrijventerrein Groote Haar in Gorinchem in het kader van de gebiedsontwikkeling Groote Haar. Het bestemmingsplan ‘Gebiedsontwikkeling Groote Haar, op- en afritten A27 en verbindingsweg Groote Haar’ heeft betrekking op de realisatie van nieuwe op- en afritten op de A27 en de verbindingsweg tussen deze aansluiting en het nieuwe bedrijventerrein Groote Haar.

  Meer info
 • Giessenlanden en Van Nieuwpoort Groep tekenen startovereenkomst herontwikkeling Beton Arkel

  (06-11-2015)

  Op vrijdag 6 november ondertekenden wethouder Van Houwelingen en de heer Van Nieuwpoort, directeur van de Van Nieuwpoort Groep een startovereenkomst voor de herontwikkeling van de voormalige locatie van Beton Arkel te Arkel. Dit is het officiële startsein om de mogelijkheden voor een organische ontwikkeling van deze voormalige betonproductenfabriek te onderzoeken en nader uit te werken.

  Meer info
 • Inloopavond over vergunningaanvraag Asfalt Productie Hoogblokland

  (03-11-2015)

  Tot en met 11 december 2015 ligt de ontwerpvergunning van Asfalt Productie Hoogblokland (hierna: APH), gelegen aan de Bazeldijk 50 te Hoogblokland, ter inzage. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid handelt namens Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland de omgevingsvergunningaanvraag van APH af. 

  Meer info
 • Week 46 en 48: over op VANG

  (03-11-2015)

  Grijze container uitsluitend nog voor plastic, drankenkartons en blik

  Waardlanden en de gemeente Giessenlanden gaan afval op een andere manier inzamelen. In het buitengebied wordt er al een paar maanden apart plastic, drankenkartons en blik (PMD) ingezameld in een vierde minicontainer. In de dorpskern van Arkel is de wijziging van afvalinzameling voor de zomer doorgevoerd. In week 46 en 48 gaan tot slot ook de overige dorpskernen over Van Afval Naar Grondstof (VANG). In de dorpskernen Schelluinen, Hoogblokland en Hoornaar is dat vanaf 11 november. Twee weken later volgen Noordeloos en Giessenburg op 25 november en Giessen-Oudekerk op 26 november. De grijze container is in de dorpskernen voortaan bestemd voor pmd-afval. Restafval moet vanaf het moment van overgang in de ondergrondse container in de buurt.

  Meer info
 • Excellente ondernemers (door Teus van Houwelingen)

  (03-11-2015)

  Elk jaar wordt er een Business Event georganiseerd in de Alblasserwaard, waar excellent presterende ondernemers in het zonnetje worden gezet. Een commissie draagt vooraf een aantal bedrijven voor in verschillende categorieën. Waarna een jury hen op allerlei vlakken gaat beoordelen. Waarin onderscheidt de ondernemer zich van anderen? Is het bedrijf maatschappelijk verantwoord en duurzaam bezig? En nog veel meer aspecten worden door de commissie onder de loep genomen.

  Meer info
 • Financiële steun voor chronisch zieken en mensen met een beperking

  (27-10-2015)

  Inwoners van de Gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Lingewaal, Molenwaard en Zederik met een chronische ziekte of beperking, kunnen vanaf dit jaar in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming van € 350 per persoon. Eén van de voorwaarden voor de financiële steun is een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. De colleges van B&W hebben dit besloten.

  Meer info
 • Consulent mantelzorgondersteuning

  (27-10-2015)

  Mantelzorgondersteuning wordt in de gemeente Giessenlanden aangeboden door MEE Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Dit is een organisatie die mensen met een beperking ondersteunt, adviseert en informeert op alle levensgebieden. Tot 1 juli 2015 werd nog samengewerkt met Stichting Welzijn, deze samenwerking is in overleg beëindigd.

  Meer info
 • Vluchtelingen: zoeken naar een balans

  (20-10-2015)

  We kunnen er niet omheen: de grote aantallen vluchtelingen die vooral vanuit oorlogsgebieden als Syrië en Irak veiligheid en stabiliteit zoeken in Europa. De laatste weken komen er iedere week twee à drie duizend vluchtelingen naar Nederland. Het debat over hoe met die toestroom moet worden omgegaan, welke maatregelen moeten worden genomen en welke politieke keuzes in Nederland en in Europa moeten worden gemaakt, is in volle gang. Dat debat hoort thuis in ons nationale parlement en moet daar ook gevoerd worden. Maar wat de uitkomst van dat debat ook is en welke politieke richting daar ook uit voort komt: op dit moment zijn er 35.000 vluchtelingen in Nederland. Deze mensen hebben een dak boven hun hoofd nodig.

  Meer info
 • Giessenlanden in top 10 duurzame gemeenten van Nederland

  (15-10-2015)
  Giessenlanden scoort hoog op het gebied van duurzaamheid. Dat blijkt uit de ‘Gemeentelijke Duurzaamheidsindex 2015’ die op 14 oktober 2015 is gepubliceerd. Hierin stijgt Giessenlanden van plaats 17 (2014) naar plaats 9 van de 393 gemeenten in Nederland. Giessenlanden is daarmee voor het tweede jaar op rij de meest duurzame gemeente in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.
  Meer info
 • Volgende fase meerwaarde-onderzoek Giessenlanden en Molenwaard

  (14-10-2015)

  De raden van Giessenlanden en Molenwaard gaan in december 2015 vervolgafspraken maken over de verdere verkenning naar de meerwaarde van een bestuurlijke fusie tussen beide gemeenten. Nu er in de omgeving steeds meer duidelijkheid komt over de toekomstige bestuurlijke indeling van de Alblasserwaard Vijfheerenlanden is de tijd daarvoor aangebroken.

  Meer info
 • Wethouder gaat helpen bij…mantelzorgers

  (13-10-2015)

  In 2014 heeft burgemeester Ten Kate klussen gedaan voor diverse inwoners in het kader van ‘burgemeester gaat aan de slag bij’. Hij deed dit om nog meer inwoners te leren kennen door (samen) de handen uit de mouwen te steken. Deze reeks krijgt dit najaar een vervolg. Wethouder Elisabeth van Leeuwen neemt dan het stokje over. Zij wil graag in contact komen met mantelzorgers uit de gemeente en met hen in gesprek gaan over mantelzorg en wat dit voor hen betekent.

  Meer info
 • 55+ Beurs ‘Langer thuis’

  (13-10-2015)

  Seniorenraad en gemeente Giessenlanden nodigen u uit voor de 55+ Beurs ‘Langer thuis’ op woensdag 28 oktober 2015 in De Til in Giessenburg.

  Langer thuis! Het thema van de 55+ Beurs dit jaar hebben we niet zomaar gekozen. Veel ouderen willen, met de nodige zorg, zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Ook vanuit de overheid wordt gestimuleerd dat mensen zo lang mogelijk zelfredzaam zijn en kunnen deelnemen in de maatschappij. Graag besteden we op de beurs extra aandacht aan het beleid van vandaag de dag. Wat is er nodig om langer thuis te blijven? En welke mogelijkheden zijn daarvoor beschikbaar? Tijdens deze beurs worden u daarvoor vele handreikingen gedaan. Handreikingen, die in de eerste plaats voor u als ouderen van belang zijn. Maar ook voor uw eventuele kinderen of anderen, die dicht bij u staan. Daarom nodigen we u allen uit deze beurs te bezoeken, u bent van harte welkom!

  Meer info
 • Textielinzameling 14 oktober door Sympany

  (08-10-2015)

  Woensdag 14 oktober kunt u kleding die u niet meer wilt gebruiken op straat zetten. Dan wordt er weer huis aan huis textiel ingezameld door Sympany. Het textiel kunt u in de kledingzak doen die u in de brievenbus krijgt of heeft gekregen. Vergeet niet dat u niet alleen kleding kunt doneren, maar ook ander huishoudelijk textiel zoals hand- of theedoeken. Zelfs textiel met een vlek of scheur mag gedoneerd worden.

  Meer info
 • Deregulering APV en evenementen

  (08-10-2015)

  In de raadsvergadering van 24 september 2015 is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangepast. Gelijk met deze aanpassing treedt ook het Evenementenbeleid Giessenlanden in werking. Bij de aanpassing is kritisch gekeken naar welke regels nodig zijn en of regels niet tegenstrijdig zijn.

  Meer info
 • Voortgang Activiteitenzone Giessenburg

  (08-10-2015)

  Verder met bijgestelde plannen voor realisatie sporthal in Giessenburg

  Het college van b&w heeft samen met de dorpsraad en betrokken verenigingen de haalbaarheid onderzocht van de Activiteitenzone waarin de maatschappelijke en commerciële activiteiten maximaal gebundeld worden. Het college zal op basis van dit onderzoek aan de raad voorstellen toe te werken naar een plan voor een nieuwe sporthal in combinatie met andere maatschappelijke voorzieningen. De commerciële onderdelen van Plan Doet maken van dit plan geen deel meer uit.

  Meer info
 • Investeren in een buitengewoon Giessenlanden (door Harmen Akkerman)

  (08-10-2015)
  Afgelopen zaterdag was de fokveedag. Een stralende dag, veel en enthousiaste bezoekers en heel veel te zien en mee te maken. De Fokveedag is het ultieme voorbeeld van wat je voor elkaar kunt krijgen als je met elkaar de schouders zet onder iets wat bij je past en hoort. Een uitstekend voorbeeld van hoe buitengewoon Giessenlanden kan zijn!
  Meer info
 • Kerkweg avond afgesloten 19 oktober

  (08-10-2015)

  In verband met een brandweeroefening op maandag 19 oktober is de Kerkweg in Giessenburg tussen de Van Brederodestraat en Arent van Gentstraat van 18.30 tot uiterlijk 22.30 uur afgesloten.

  Meer info
 • Winnaars bekend prijsvraag 'Opvoeden doe je zo'

  (07-10-2015)

  Op dinsdag 6 oktober maakte burgemeester Ten Kate in het gemeentehuis van Giessenlanden de winnaars bekend van de prijsvraag ‘Opvoeden doe je zo’. Deze schrijfwedstrijd werd georganiseerd in het kader van de Week van de Opvoeding die van 5 t/m 11 oktober is. Het Sociaal Team Giessenlanden en de pedagogisch adviseur van de gemeente willen hiermee gesprekken over opvoeden op gang brengen.

  Meer info
 • Reactie op rapport bestuurlijke toekomst Vijfheerenlanden

  (25-09-2015)

  De burgemeesters van Molenwaard, Giessenlanden en Gorinchem hebben kennis genomen van het rapport over de bestuurlijke toekomst van de Vijfheerenlanden en de voorstellen van de colleges van Leerdam, Vianen en Zederik aan hun raden over de volgende stappen in het proces om te komen tot een gemeente in de Vijfheerenlanden.

  Meer info
 • Beleidsregels oplaadpalen

  (22-09-2015)

  Steeds meer inwoners van Giessenlanden gaan elektrisch rijden. De gemeente wil graag een faciliterende rol vervullen om dit elektrisch rijden te stimuleren. Om die reden zijn er beleidsregels opgesteld voor oplaadinfrastructuur.

  Meer info
 • Cultuureducatie met Kwaliteit (Elisabeth van Leeuwen)

  (22-09-2015)
  Misschien hebt u hem wel gezien tijdens de feestweek in Hoornaar: de optochtwagen van één van de scholen in Hoornaar. De kinderen van groep 8 hadden, met behulp van een kunstenaar, de Nachtwacht van Rembrandt op een knappe manier nageschilderd. Met de wagen wilde de school duidelijk maken dat het belangrijk wordt gevonden om de leerlingen in contact te brengen met cultuur, in zijn vele facetten.
  Meer info
 • Start sloop OBS De Buurtschool

  (10-09-2015)

  Donderdag 10 september is gestart met de sloop van het oude schoolgebouw van OBS ‘de Buurtschool’ in Noordeloos. Op de locatie van OBS ‘de Buurtschool’ zullen 6 grondgebonden woningen worden gerealiseerd. De woningen worden gebouwd op initiatief van een zestal inwoners van Noordeloos via een CPO-project.

  Meer info
 • Buurtvereniging schenkt AED aan dorpsraad Giessen-Oudekerk

  (08-09-2015)

  Dinsdag 8 september onthulde burgemeester Werner ten Kate een AED (Automatische Externe Defibrillator) samen met Ronald van Someren, voorzitter van de dorpsraad Giessen-Oudekerk. Het apparaat is gereed voor gebruik en hangt aan de openbare basisschool in Giessen-Oudekerk. Buurtvereniging Het Vijfde Rad heeft dit apparaat geschonken aan dorpsraad ‘Oudkerks Belang’. De dorpsraad heeft ook op locaties aan de Bovenkerkseweg en de Binnendamseweg een AED opgehangen.

  Meer info
 • Van afval naar grondstof

  (08-09-2015)

  Waardlanden en de gemeente Giessenlanden gaan op een andere manier afval inzamelen. We gaan afvalstromen die hergebruikt kunnen worden of als grondstof voor andere producten dienen huis aan huis inzamelen. Oftewel Van Afval Naar Grondstof (VANG).  Uw restafval kunt u in de ondergrondse container bij u in de buurt kwijt. Alle inwoners van Giessenlanden ontvangen deze week een brief over het project VANG. Alleen de inwoners van Arkel ontvangen geen brief. Zij zijn al voor de zomer overgegaan op het zogenaamde omgekeerd inzamelen.

  Meer info
 • Gemeenten: geen PGB’s meer besteden bij Stichting Hoeve Jedidja

  (03-09-2015)
  De gemeenten Dordrecht, Giessenlanden en Zederik staan cliënten niet meer toe hun PersoonsGebonden Budget (PGB) te besteden bij Stichting Hoeve Jedidja. Dit is de conclusie naar aanleiding van een onderzoek dat de gemeenten hebben uitgevoerd, vanuit de verantwoordelijkheid op het gebied van beschermd wonen en opvang. Uit het onderzoek komt onder andere naar voren dat, naar het oordeel van de gemeenten, de kwaliteit van begeleiding onvoldoende is gewaarborgd.
  Meer info
 • Giessenlanden App nu beschikbaar

  (25-08-2015)

  Met de Giessenlanden app is Giessenlanden altijd dichtbij. Vanaf nu is de gemeente app beschikbaar en kunt u direct een melding doorgeven of eenvoudig een afspraak maken. Burgemeester Ten Kate introduceerde vandaag de app met het plaatsen van een melding openbare ruimte via zijn smartphone.

  Meer info
 • Giessenlanden koploper met LED-straatverlichting

  (24-08-2015)

  De Giessenlandse wethouders Akkerman en Van Houwelingen gaven op maandag 24 augustus het startsein voor de vervanging van alle traditionele straatverlichting voor lichtmasten met LED-armaturen. Daarmee is Giessenlanden één van de eerste gemeenten in Nederland die de openbare verlichting volledig uitvoert met energiezuinige LED-armaturen.

  Meer info
 • Werkzaamheden verkeersbrug Kerkweg Giessenburg

  (27-07-2015)

  Vanwege onderhoudswerkzaamheden aan de verkeersbrug in de Kerkweg te Giessenburg, wordt de verkeersbrug afgesloten van 31-08-15 t/m 11-09-15. De brug wordt gedurende een periode van twee weken afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer zal omgeleid worden doormiddel van een omleidingroute (onderaan deze pagina). De fiets en voetgangersbrug blijft open en bereikbaar.

  Meer info
 • Uitnodiging aan geïnteresseerde zorgaanbieders voor deelname aan projecten in het kader van Maatwerk Begeleiding Wmo

  (21-07-2015)

  In het kader van Maatwerk Begeleiding Wmo 2015, Innovatieplatform Maatwerk Begeleiding 2015 en Contractering Maatwerk Begeleiding 2016 e.v. is de gemeente meerdere projecten gestart op basis van het model van Bestuurlijk Aanbesteden. Tot voor kort werden berichten rondom deze aanbestedingen gecommuniceerd via de website www.samensterkinderegio.nl, vanaf heden vindt deze communicatie plaats via de website van Inkoopbureau Midden Nederland te weten www.ibmn.eu

  Meer info
 • Activiteitenzone Giessenburg

  (20-07-2015)

  Een dynamisch speelveld

  Het initiatiefplan voor de activiteitenzone langs de Kerkweg gaat een nieuwe fase in. Dit initiatief maakt deel uit van het door de dorpsraad van Giessenburg opgestelde Kernplan Giessenburg, waarmee de raad van Giessenlanden onlangs instemde. Door een maximale clustering van voorzieningen die elkaar versterken, wil de dorpsraad een meerwaarde creëren voor de inwoners van Giessenburg. De komende periode staat in het teken van het haalbaarheidsonderzoek.

  Meer info
 • Ontsluitingsweg Arkel verder op weg

  (20-07-2015)
  De verdere ontwikkeling van de tweede ontsluitingsweg voor het zuidelijke deel van Arkel gaat na de zomer van start. Dan komt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Ontsluiting Dorpskern Arkel’ ter inzage te liggen. In de eerste week van september kunnen inwoners van Arkel op een informatieavond terecht met vragen over dit voorontwerpbestemmingsplan. De exacte datum van de bijeenkomst wordt medio augustus bekend gemaakt.
  Meer info
 • Gemeentegids verschijnt later

  (09-07-2015)

  Dit jaar zou de gemeentegids in september uitkomen. De uitgever Lokaal Totaal/ DKM is echter failliet verklaard. De gemeentegids zal nu uitgebracht worden door Akse Media. Door het faillissement heeft het voorbereidingsproces wel vertraging opgelopen waardoor de nieuwe gids eind dit jaar zal verschijnen.

  Meer info
 • Alfacheque AV stopt per 1 januari 2016

  (30-06-2015)

  ​De gemeenten in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden stoppen per 1 januari 2016 met de Alfacheque. De beëindiging van de Alfacheque heeft geen gevolgen voor de aanspraak van cliënten op ondersteuning.

  Meer info
 • Textielinzameling 1 juli door Sympany

  (24-06-2015)

  Woensdag 1 juli kunt u kleding die u niet meer wilt gebruiken op straat zetten. Dan wordt er weer huis aan huis textiel ingezameld door Sympany (voorheen KICI). Het textiel kunt u in de kledingzak doen die u in de brievenbus krijgt of heeft gekregen. Vergeet niet dat u niet alleen kleding kunt doneren, maar ook ander huishoudelijk textiel zoals hand- of theedoeken. Zelfs textiel met een vlek of scheur mag gedoneerd worden.

  Meer info
 • Praat mee over Jeugdhulp

  (23-06-2015)
  Waar wil jij over meepraten, meedenken of meedoen als het gaat om Jeugdhulp in jouw regio? We hebben je nodig om te bedenken hoe dat het beste kan! Kom je meepraten? Samen met jongeren, professionals, cliënt (vertegenwoordigers) en beleidsmedewerkers willen we op dinsdag 14 juli hierover tips en ervaringen ophalen en met jou bespreken!
  Meer info
 • Onderzoek dagbesteding en dagopvang

  (23-06-2015)
  Gemeenten hebben dit jaar meer taken gekregen, onder andere op het gebied van ondersteuning. Voor de uitvoering van deze taken is minder geld beschikbaar dan voorheen. Dit is ook het geval voor de dagopvang en dagbesteding in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Als gemeenten zijn we daarom samen op zoek naar mogelijkheden om deze voorzieningen goedkoper, praktischer en dichter bij huis te organiseren.
  Meer info
 • Werk voor mensen met arbeidsbeperking bij gemeenten

  (16-06-2015)

  ‘Goed voorbeeld doet goed volgen’

  Onlangs organiseerden de samenwerkende gemeenten de regionale bijeenkomst ‘De gemeente als werkgever aan zet’ over de invulling van de baanafspraken door de gemeenten. De rode draad in het programma bij de Avelingen Groep was hoe gemeenten, in de rol van werkgever, de baanafspraken omzetten in werk.

  Meer info
 • Basisscholen regio AV zijn 14 cultuurcoördinatoren rijker

  (11-06-2015)

  ALBLASSERWAARD-VIJHEERENLANDEN – Scholen in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zijn weer 14 cultuurcoördinatoren rijker. Het totaal aantal basisscholen dat beschikt over een medewerker die zorgt voor cultuureducatie komt daarmee op negentien. De kersverse cultuurcoördinatoren ontvingen hun certificaat uit handen van burgemeester Coert van der Ee van de gemeente Zederik.

  Meer info
 • Ontregelende overheid? (Teus van Houwelingen)

  (10-06-2015)

  Taal heeft een eigen logica, die niet altijd te volgen is. Zo heb je woorden als: onaf, ontijdig en onbeschaafd. Allen duidelijk in gebruik, ook zonder het voorvoegsel ‘on’. Maar kun je dan ook zeggen dat een pienter iemand nozel is? Of dat iemand die voorzichtig te werk gaat behouwen en stuimig is?

  Meer info
 • Herman van de Water nieuw raadslid CDA

  (09-06-2015)

  Herman van de Water zal Gerdien van Mourik opvolgen als gemeenteraadslid voor het CDA in Giessenlanden. Van Mourik heeft onlangs bekend gemaakt dat ze heeft moeten besluiten haar raadslidmaatschap te beëindigen.

  Meer informatie is te vinden op: http://www.cdagiessenlanden.nl/wordpress/?p=875

 • Onderwijsveld en gemeenten AV slaan handen in één voor toekomstbestendig onderwijs

  (09-06-2015)
  Het onderwijsveld en de gemeenten in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (AV) trekken samen op om de kwaliteit van het primair onderwijs ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Dit om te voorkomen dat door dalende leerlingaantallen de financiën van scholen steeds verder onder druk komen te staan. De gemeenten en een aantal schoolbesturen in de regio organiseren daarom in juni een interactieve sessie waarin scholen, gemeenten en vertegenwoordigers van wijk- en dorpsraden met elkaar in gesprek gaan. De bijeenkomst is de start van een proces met als einddoel: een breed gedragen plan voor toekomstbestendig primair onderwijs in de regio.
  Meer info
 • Ondernemer van het Jaar gezocht

  (01-06-2015)

  Op 26 oktober 2015 wordt er in de Alblasserwaard weer een BusinessEvent georganiseerd. Het BusinessEvent voor bedrijven is een jaarlijks evenement waarbij de ondernemer van het jaar wordt gekozen in 3 verschillende categorieën:  Industrie en Dienstverlening, MKB en Detailhandel en Jonge Ondernemer. Daarnaast is er voor ondernemers ruim de gelegenheid om te netwerken. Kent u ondernemers die zich op een of andere wijze onderscheiden en vindt u dat zij in aanmerking moeten komen voor de titel ‘Ondernemer van het jaar’?

  Meer info
 • CPO Noordeloos weer stap verder

  (01-06-2015)

  Afgelopen week hebben de CPO-vereniging Buurtschool en de gemeente een samenwerkingsovereenkomst grondexploitatie ondertekend. De CPO-vereniging heeft een plan ontwikkelt, waarbij een rijtje van 5 woningen en een vrijstaande seniorenwoning worden gerealiseerd op de locatie van de voormalige buurtschool in Noordeloos. Door de ondertekening is de realisatie van dit initiatief weer een stap dichter bij gekomen.

  Meer info
 • Extra geld voor huishoudelijke ondersteuning

  (27-05-2015)

  De aanvraag van de 6 gemeenten in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden voor de Huishoudelijke Hulp Toelage is goedgekeurd door het Rijk. Dit betekent dat de regio-gemeenten Giessenlanden, Leerdam, Zederik, Molenwaard, Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam in 2015 en 2016 meer geld krijgt om de werkgelegenheid binnen de huishoudelijke ondersteuning te stimuleren, dat  veel arbeidsplaatsen in de huishoudelijke ondersteuning behouden blijven en dat inwoners er van kunnen profiteren doordat zij tegen een gereduceerd tarief extra huishoudelijke ondersteuning kunnen inkopen.

  Meer info
 • 1 juni wordt NL-Alert controlebericht uitgezonden

  (26-05-2015)

  Op maandag 1 juni rond 12.00 uur wordt in heel Nederland de sirene weer getest en een NL-Alert controlebericht uitgezonden. Aan de hand van dit controlebericht kunnen de mensen nagaan of zij hun mobiel juist hebben ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In het bericht wordt duidelijk aangegeven dat het om een controle- of testbericht gaat en dat men niets hoeft te doen. Degenen die hun telefoon nog niet hebben ingesteld voor NL-Alert kunnen gebruik maken van de instelhulp op www.nl-alert.nl.  

  Meer info
 • Samen houden we onze dorpen leefbaar (Elisabeth van Leeuwen)

  (26-05-2015)
  De avond van 23 april was een heugelijke! De gemeenteraad ging namelijk akkoord met een aantal voorstellen van het college. Nou ja, van het college; eigenlijk zijn het juist ook voorstellen van een groot aantal inwoners van Giessenlanden. Zo stelde de gemeenteraad geld beschikbaar om Het Noorderhuis, een nieuw multifunctioneel dorpshuis inclusief school, in Noordeloos te gaan bouwen. Dat idee komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen.
  Meer info
 • Kadernota 2016-2019: toekomstbestendigheid Giessenlandse samenleving centraal

  (26-05-2015)
  Ook in de komende jaren zal het college verder werken aan het toekomstbestendig maken van de Giessenlandse samenleving. Dat staat in de kadernota 2016-2019 van de gemeente. In financiële zin hebben de visie ‘Giessenlanden, een vitaal perspectief’ en de bijbehorende beleidskeuzes van de afgelopen jaren geleid tot een positief resultaat dat in 2020 uitkomt op 128.000 euro. Het blijft echter voor de gemeente noodzakelijk om een voorzichtig financieel beleid te voeren omdat er nog veel onzekerheden zijn. Met name als het gaat om het sociaal domein. De gemeente zal dan ook kritisch blijven kijken naar haar rol en taken. Daarnaast blijft kerngericht werken een belangrijk speerpunt en wordt er geïnvesteerd in de voorzieningen in de dorpen.
  Meer info
 • Gerdien van Mourik kondigt vertrek als raadslid aan

  (20-05-2015)

  CDA-raadslid Gerdien van Mourik heeft op 19 mei bekend gemaakt dat ze heeft moeten besluiten haar raadslidmaatschap per 25 juni 2015 te beëindigen.

  Meer info
 • Website participatie verbreding A27

  (12-05-2015)

  Na de participatiebijeenkomsten in maart, is nu een speciale participatie website gelanceerd. Via www.a27participatie.nl kunnen mensen uit de omgeving van het traject A27 Houten – Hooipolder ideeën, verzoeken of wensen tijdens het ontwerpproces doorgeven. Wacht niet tot het formele moment dat u een zienswijze in kunt dienen. Geef juist nu uw ideeën, verzoeken of wensen door. Bruikbare input kan dan tijdens het ontwerpproces worden meegenomen. 

 • Oproep: mensen gezocht voor de Klankbordgroep Wmo Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

  (12-05-2015)

  Zorgbelang Zuid-Holland is bezig met het oprichten van een Klankbordgroep in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden voor en door mensen met een verstandelijke beperking. Per 1 juni 2015 start deze Klankbordgroep. Kijk voor meer informatie in deze flyer:

  Meer info
 • Financiële tegemoetkoming voor extra huishoudelijke ondersteuning

  (30-04-2015)

  Inwoners uit de regio AV kunnen vanaf 1 mei a.s. tegen een sterk gereduceerd tarief extra uren huishoudelijke ondersteuning kopen. Voorwaarde is wel dat ze behoren tot één van de vastgestelde doelgroepen en de ondersteuning inkopen bij één van de 12 gecontracteerde zorgaanbieders van huishoudelijke ondersteuning.

  Meer info
 • Onthulling vliegeniersmonument Giessenlanden

  (28-04-2015)

  Op zaterdagmiddag 2 mei aanstaande onthult prof. mr. Pieter van Vollenhoven rond 16.00 uur het Vliegeniersmonument in Giessenburg. Daarmee heeft de Stichting Vliegeniersmonument Giessenlanden WO2 haar doel bereikt: het oprichten van een blijvend gedenkteken voor de bemanning van zes geallieerde vliegtuigen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn neergekomen op het grondgebied van de huidige gemeente Giessenlanden.

  Meer info
 • Lintjesregen 2015

  (24-04-2015)

  Op vrijdag 24 april 2015 heeft burgemeester Werner ten Kate 5 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan Giessenlanders die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de samenleving.

  Meer info
 • Bureauonderzoek gepresenteerd aan raden Molenwaard en Giessenlanden

  (21-04-2015)

  Op maandag 20 april vond een tweede ontmoeting plaats tussen de gemeenteraden van Giessenlanden en Molenwaard. Tijdens deze bijeenkomst werd het concept bureauonderzoek ‘Vergelijking Giessenlanden-Molenwaard/Ervaringen met herindelingen’ gepresenteerd. Evenals de voorlopige resultaten van de herindelingscan van de provincie.

  Meer info
 • Dorpsbezoek Schelluinen

  (14-04-2015)

  Op 14 april bracht het college van Giessenlanden een dorpsbezoek aan Schelluinen. Het Dorpsberaad Schelluinen wandelde met het college door het dorp langs diverse projecten en werd even gestopt bij verschillende punten van aandacht in het dorp. Ook bood het Dorpsberaad Schelluinen het college hun ‘Visie voorzieningen’ aan. Aansluitend gingen de dorpsraad en het college in gesprek, onder andere over de toekomst van de voorzieningen in Schelluinen.

  Meer info
 • Vacatures Vrijwilligers Informatiepunt

  (14-04-2015)

  Het Vrijwilligers Informatiepunt heeft de volgende vacatures:

  Meer info
 • Wandelen door Giessenlanden (Teus van Houwelingen)

  (14-04-2015)

  Mijn vrouw heeft een dag de auto nodig, ze staat met haar kunstwerken van wol en zijde op een handwerkbeurs. Ik word ’s ochtends bij het gemeentehuis afgezet, en zal wel zien hoe ik weer thuiskom.

  Meer info
 • N216 Gorinchem: inloopavond 23 april

  (14-04-2015)

  De provincie Zuid-Holland organiseert donderdag 23 april een inloopavond over de geplande werkzaamheden aan de hoofdrijbaan en fietspaden van de N216. Het betreft het weggedeelte tussen Gorinchem richting Schoonhoven en de kruising met de N214. Tijdens de avond is er de mogelijkheid vragen te stellen over het project. De werkzaamheden starten eind mei 2015 en duren tot eind september 2015.

  Meer info
 • Leerlingen De Lingewaard plantten bomen in De Kroon van Arkel

  (19-03-2015)
  Op woensdag 18 maart plantten kinderen uit groep 3b en 5b van Bredeschool De Lingewaard 24 bomen in nieuwbouwwijk De Kroon van Arkel. Dit deden zij in het kader van de Nationale Boomfeestdag. Wethouder Teus van Houwelingen plantte samen met de kinderen de eerste boom.
  Meer info
 • Onze (bestuurlijke) toekomst (Werner ten Kate)

  (17-03-2015)
  Zoals u weet , hebben de gemeenteraden van Giessenlanden en Molenwaard onlangs besloten een onderzoek uit te voeren naar de mogelijke meerwaarde van een eventuele fusie van beide gemeenten. Inmiddels hebben de beide colleges als uitvloeisel van dit besluit een plan van aanpak voor het uit te voeren onderzoek opgesteld. De beide gemeenteraden nemen volgende week een besluit over dit plan van aanpak. Het is vervolgens de bedoeling dat de resultaten van het onderzoek voor de zomer beschikbaar zijn.
  Meer info
 • Nieuw wandelpad Schelluinen afgerond

  (12-03-2015)

  Donderdag 12 maart is het nieuwe wandelpad aan de oostzijde van Schelluinen officieel geopend. Wethouder Harmen Akkerman, leerlingen uit groep 3 van OBS Het Tweespan en leden van Dorpsberaad Schelluinen plantten samen 24 bomen langs het pad. Enthousiaste kinderen en mooi weer maakten het een geslaagde ochtend. De aanleg van het wandelpad is onderdeel van Groenplan Schelluinen. Het wandelpad verbindt de Nolweg met de Langeweg en heeft halverwege een aansluiting op de Notenboomstraat. 

  Meer info
 • Wethouder Akkerman opent nieuw wandelpad Schelluinen

  (10-03-2015)
  Op donderdag 12 maart opent wethouder Harmen Akkerman het nieuwe wandelpad aan de oostzijde van Schelluinen. Samen met leerlingen van OBS Het Tweespan en Dorpsberaad Schelluinen plant hij 24 bomen langs het pad. De aanleg van het wandelpad is onderdeel van Groenplan Schelluinen en wordt gesubsidieerd door de provincie Zuid-Holland.
  Meer info
 • Verhalen vertellen (Teus van Houwelingen)

  (03-03-2015)
  In het maandblad PSYCHOLOGIE werd onlangs aandacht besteed aan het belang van familieverhalen. Dat geeft identiteit, je weet waar je thuishoort. Met het vertellen van verhalen aan je (klein-) kinderen worden ook waarden, opvattingen en gebruiken meegegeven, met veel invloed op de rest van hun leven. In onze verhalen klinkt door wat we belangrijk of juist afschuwelijk vinden, wat veel bijdraagt aan de morele vorming van een kind en zijn kijk op de wereld.
  Meer info
 • Aanslag gemeentelijke belastingen

  (26-02-2015)

  Deze week ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen. Hierop staan de rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting, onroerende zaak belasting en de WOZ-waarde. Het taxatieverslag van uw woning of bedrijfspand kunt u vinden op deze website. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen met de afdeling Belastingen. Wij helpen u dan graag verder.

 • Economische kansen voor het Groene Hart

  (17-02-2015)

  Samen voor een sterke regio

  Hoe benutten we de kansen voor economische ontwikkeling van het Groene Hart? 200 ondernemers, bestuurders van overheden en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in het Groene Hart bespraken oplossingen voor deze vraag op de conferentie 'Nieuwe verbindingen in de regio'. De economische ontwikkeling in het Groene Hart regio vraagt nu aandacht en actie om de kansen die er zijn ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. De conferentie moet het vliegwiel zijn voor volgende concrete stappen.

  Meer info
 • Ons sociaal team (Harmen Akkerman)

  (17-02-2015)

  Het is inmiddels lang geleden dat wij een hond hadden. Het was een grote zwarte. Een echte Vubara, zo was me verteld. Later bleek dat ‘vuilnisbakkenras’ te betekenen. Die hond had een hekel aan water. Als onze, toen nog kleine, kinderen bij het water speelden, lag de hond bij voorkeur tussen de kinderen en het water. Om te voorkomen dat ze in het water zouden vallen. Dit beeld bleef me bij nadat ik me had voorgenomen deze column te schrijven over het functioneren van het Giessenlandse sociaal team.

  Meer info
 • Woonzorgcentrum 'De Groene Wei' Giessenburg

  (16-02-2015)

  Met de ondertekening van de diverse samenwerkingsovereenkomsten op maandag 16 februari 2015 komt de realisatie van woonzorgcentrum De Groene Wei in Giessenburg weer een stukje dichterbij.

  Meer info
 • Vergadering Wmo-platform

  (12-02-2015)

  Op maandag 16 februari vergadert het Wmo-platform van 19.30-21.30 uur in het gemeentehuis in Hoornaar. De agenda is als volgt. 

  Meer info
 • Compensatie eigen risico zorgkosten vervalt; mogelijkheid tot aanvragen eenmalige tegemoetkoming

  (10-02-2015)

  Het kabinet heeft de regeling Compensatie eigen risico (Cer) met ingang van dit jaar afgeschaft. Deze regeling was voor mensen het hoge zorgkosten die het volledige eigen risico van de zorgverzekering moesten betalen.

  Meer info
 • Eerste ontmoeting gemeenteraden Giessenlanden en Molenwaard

  (10-02-2015)

  Op maandag 9 februari vond een eerste ontmoeting plaats tussen de gemeenteraden van Giessenlanden en Molenwaard. De raadsleden maakten kennis met elkaar en spraken over de opzet van het onderzoek naar de meerwaarde van een fusie tussen beide gemeenten.

  Meer info
 • Resultaten enquête Wmo-loket bekend

  (05-02-2015)

  De gemeente Giessenlanden wilde graag weten hoe cliënten de dienstverlening van het Wmo-loket ervaren. Daarom verspreidde zij afgelopen jaar een enquête die is samengesteld met het Wmo-platform, Platform Gehandicapten Zedje en de Seniorenraad. De resultaten laten zien dat men grotendeels tevreden is over de kwaliteit van dienstverlening met hier en daar wat aandachtspunten.

  Meer info
 • Afhaalpunt bibliotheek in Giessenburg

  (29-01-2015)

  Op woensdag 4 februari, 15.00 uur opent de Bibliotheek AanZet een afhaalpunt in de Leeszaal Giessenburg, de voormalige bibliotheek. Dit doet zij in nauwe samenwerking met gemeente Giessenlanden en dorpsraad Giessenburg. Het afhaalpunt vervangt de bibliotheek zoals men die kende in Giessenburg  en is onderdeel van de nieuwe bibliotheekdienstverlening in Giessenlanden. Afhaalpunt Giessenburg is drie dagen per week geopend, en wordt gerund door enthousiaste bibliotheekvrijwilligers.

  Meer info
 • Verkiezing provinciale staten én waterschap

  (20-01-2015)

  Stemmen in stembureau naar keuze

  De Verkiezing van de leden van provinciale staten van Zuid-Holland en de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Rivierenland is op woensdag 18 maart 2015. Met uw stempas kunt u op de volgende locaties terecht:

  Meer info
 • Gemeenteraad Molenwaard stemt in met samenwerkingsonderzoek Giessenlanden

  (14-01-2015)

  De gemeenteraad van Molenwaard heeft positief reageert op de uitnodiging van de gemeente Giessenlanden om mogelijkheden voor samenwerking te onderzoeken. Giessenlanden en Molenwaard willen daarbij graag antwoord op de hoofdvraag: “Op welke gebieden levert een bestuurlijke fusie tussen Molenwaard en Giessenlanden een meerwaarde op voor de inwoners, bedrijven en instellingen van deze gemeenten? En waar niet?˝

  Meer info
 • Gemeente Giessenlanden solidair met Parijs

  (08-01-2015)

  Voorafgaand aan zijn nieuwjaarstoespraak sprak burgemeester Ten Kate over de terreuraanslag in Parijs op het satirische blad Charlie Hebdo. Hij grijpt terug op de titel van zijn speech “We hebben elkaar nodig, sterker dan we vaak zelf beseffen”. Een fragment uit de kersttoespraak van koning Willem-Alexander.

  Meer info
 • Nieuwjaarstoespraak 7 januari 2015

  (08-01-2015)

  Werner ten Kate, wnd. burgemeester Giessenlanden

  'We hebben elkaar nodig, sterker dan we vaak zelf beseffen'

  Meer info
 • Burgemeester ingezet bij oliebollenverkoop

  (30-12-2014)

  Burgemeester Ten Kate hielp op verzoek van Buurtvereniging De Oude Kern met de jaarlijkse oliebollenverkoop. Hij wil inwoners van Giessenlanden nog beter leren kennen en gaat daarom aan de slag voor inwoners, verenigingen of bedrijven in de gemeente.

  Meer info
 • Nieuwjaarsontmoeting 2015

  (30-12-2014)

  Het gemeentebestuur van Giessenlanden nodigt u graag uit voor de Nieuwjaarsontmoeting 2015 in Giessen-Oudekerk. U bent van harte welkom op woensdag 7 januari 2015 vanaf 19.30 uur in De Oude School, Oudkerkseweg 20, Giessen-Oudekerk. U kunt nieuwjaarswensen uitwisselen, kennismaken, bijpraten met bestuurders, leden van de raad en andere Giessenlanders. Ook laten diverse partijen uit Giessen-Oudekerk zich op deze nieuwjaarsontmoeting zien en horen: Geschiedkundige vereniging Giessenburg en Schelluinen, fotograaf Arie van Noordennen, Oranjevereniging Giessen-Oudekerk, IJsclub St. Moritz en Jeugdsoos De Korf.

  Meer info
 • Vaste waarden in roerige tijden (Werner ten Kate)

  (23-12-2014)
  Deze tijd van het jaar is voor velen een periode van bezinning en reflectie: terug kijken op het afgelopen jaar en filosoferen wat het nieuwe jaar zou kunnen gaan brengen. Zo ook voor mij en voor veel inwoners van Giessenlanden. Het jaar 2014 was internationaal en nationaal gezien een jaar met een zwarte rand. De ramp met de MH17 bracht de internationale politiek in één klap heel dichtbij, en zorgde voor verdriet in veel Nederlandse huishoudens. De toenemende spanningen rondom Islamitische Staat leverden vreselijke beelden op van executies en – zeer recent nog – van een gijzeling waarbij onschuldige slachtoffers vielen te betreuren.
  Meer info
 • Fietspad langs Damseweg officieel geopend

  (16-12-2014)

  Afgelopen maandag werd het fietspad langs de Damseweg in Giessen-Oudekerk officieel geopend. De veilige fietsverbinding tussen  Giessen-Oudekerk en de provincialeweg N214 sluit aan op geplande en reeds gerealiseerde fietspaden binnen de verschillende kernen. Als eregasten waren hierbij de kinderen van groep 7/8 van basisschool O.B.S. Giessen-Oudekerk.

  Meer info
 • Koning bezoekt Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

  (16-12-2014)
  Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft dinsdagochtend 16 december in Gorinchem een werkbezoek gebracht aan de Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (RSD AV). Doel van het bezoek was inzicht te krijgen in het begeleiden van mensen naar werk.
  Meer info
 • Wijziging openingstijden gemeentehuis rondom de feestdagen

  (09-12-2014)

  In de periode rond kerst en oud & nieuw is het gemeentehuis beperkt geopend. Als u een afspraak maakt voor een bezoek, ziet u vanzelf in het afsprakenrooster welke tijden beschikbaar zijn. 

  In de kerstvakantie is ook de telefonische bereikbaarheid tijdelijk aangepast.

  Meer info
 • Raadslid PvdA gaat verder als Fractie Renes

  (05-12-2014)
  Raadslid Esther Renes heeft bekend gemaakt dat zij uit de PvdA-fractie stapt en verder gaat als zelfstandige fractie. Zij doet dit vooralsnog onder de naam ‘Fractie Renes’. Meer informatie is te vinden in het persbericht van raadslid Renes. (zie bijlage).
  Meer info
 • Officiële opening De Lingehof druk bezocht

  (04-12-2014)
  Woensdagmiddag 3 december werd het nieuwe multifunctionele centrum De Lingehof, Harpstraat 11 in Arkel, feestelijk geopend. Er waren veel verenigingen en inwoners van Arkel aanwezig om dit evenement bij te wonen. Er was een spetterende live show waarbij verschillende (sport)verenigingen optraden en wethouder Elisabeth van Leeuwen deed de officiële openingshandeling.
  Meer info
 • Burgemeester aan de slag bij

  (03-12-2014)
  Op 3 december jl. heeft burgemeester Ten Kate de eerste klus geklaard in het kader van ‘Burgemeester gaat aan de slag bij’. Hij heeft een plafondlamp gemonteerd voor de heer en mevrouw de Ruijter in Noordeloos.
  Meer info
 • Inwoners krijgen beter zicht op omgevingskwaliteit

  (27-11-2014)
  De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) verzamelt al decennia milieuinformatie van de regio. Sinds kort kunt u als inwoner zien wat de kwaliteit in uw woonomgeving is.
  Meer info
 • Vervanging lichtmasten gemeentehuis

  (27-11-2014)

  De lichtmasten op het parkeerterrein voor en achter het gemeentehuis zijn aan het einde van hun levensduur. De masten worden daarom vervangen door de energiezuinige lichtmasten die ook elders in de gemeente zijn geplaatst. Deze nieuwe Led-verlichting wordt gekoppeld aan het lichtregelsysteem van het gemeentehuis, waarbij de verlichting buiten de gebruikstijden uitgezet wordt.

  Meer info
 • Geheim (Bert Snoek)

  (25-11-2014)
  November en december zijn traditiegetrouw de maanden dat volwassenen niet vertellen hoe dat toch precies zit met Sinterklaas en de Kerstman. Zij houden dat voor kinderen geheim. Tenminste, tot een bepaalde leeftijd. Als de kids oud genoeg zijn, vertellen de ouders wel hoe het in elkaar steekt. Zo ging dat bij mij en zo zal dat ook bij u zijn gegaan.
  Meer info
 • Geen strooisel van hobbykippen in (gft-)afval

  (18-11-2014)
  Sinds zondag 16 november geldt er in verband met de vogelgriep een landelijk vervoersverbod van 72 uur voor alles wat met gevogelte (pluimvee) te maken heeft. Het verbod is ook van toepassing op strooisel van hobbydierhouders.
  Meer info
 • De bieb… (Elisabeth van Leeuwen)

  (11-11-2014)
  Dilemma’s; we hebben ze allemaal wel eens. Kies ik voor het een of het ander. Ga ik linksom of rechtsom. Houden we het zo, of proberen we het nog eens via een andere weg. Wikken en wegen. Dat is wat er in het afgelopen jaar is gebeurd rondom het bibliotheekwerk in Giessenlanden. Houden we het bij het besluit van 2013 of kijken we tóch nog eens verder…
  Meer info
 • Dijkbewakingsoefeningen Waterschap Rivierenland

  (06-11-2014)

  Om de waterveiligheid goed te kunnen bewaken en borgen houdt de calamiteitenorganisatie van Waterschap Rivierenland regelmatig oefeningen, zowel binnen als buiten in het werkgebied. Op 18 en 20 november voert het waterschap ook in Giessenlanden dijkbewakingsoefeningen uit. 

  Meer info
 • Burgemeester gaat aan de slag bij...

  (05-11-2014)

  De komende periode steekt burgemeester Ten Kate letterlijk de handen uit de mouwen. Hij wil inwoners van de gemeente nog beter leren kennen en gaat hiervoor de dorpen in. Hij komt dan niet bij u langs voor een traditioneel gesprek maar om voor u, of iemand die u kent, een klusje te doen. Nodigt u hem uit?

  Meer info
 • Gezocht: leden voor het Wmo-platform

  (05-11-2014)

  Het WMO-platform adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over het beleid en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).  De komende tijd wordt de reikwijdte van de WMO aanzienlijk uitgebreid. Beleid en uitvoering worden steeds meer op regionaal niveau afgestemd. Dat brengt met zich mee dat ook het platform over de gemeentegrenzen heen moet gaan kijken. Het platform heeft een drietal nieuwe leden nodig.

  Meer info
 • Wijziging informatieavond en begrotingsraad

  (04-11-2014)

  De informatieavond van 6 november is komen te vervallen en de begrotingsraad van donderdag 13 begint niet, zoals eerder is vermeld, om 15.00 uur maar om 19.30 uur. 

  Meer info
 • Nieuw wandelpad westkant Schelluinen

  (31-10-2014)

  Schelluinen krijgt er opnieuw een wandelpad bij. Deze keer aan de westzijde van het dorp: van de Landscheiding naar de Sportlaan. Halverwege komt er een aansluiting op het bestaande wandelpad langs de ijsbaan. 

  Meer info
 • Begroting 2015 (Harmen Akkerman)

  (29-10-2014)

  Afgelopen week waren mijn vrouw en ik en Friesland, in Gaasterland om precies te zijn. Een streek die ik goed ken, waar ik ben geboren en tot mijn twaalfde opgegroeid. Een mooie streek met bossen, boerderijen en kleine huizen (zandgrond, dus vroeger een arme streek). In de bossen veel kleine slingerende paadjes en plekjes waar bijna niemand kwam. Er is best veel veranderd. Toerisme is inmiddels de belangrijkste bron van inkomsten en daar is de hele streek ook op aangepast. Ook die paadjes door de bossen.

  Meer info
 • Laag inkomen? Wellicht krijgt u koopkrachttegemoetkoming

  (27-10-2014)

  Mensen met een laag inkomen hebben dit jaar recht op een eenmalige koopkrachttegemoetkoming. De Regionale Dienst en Kredietbank (RSD AV) voert deze regeling uit voor onze gemeente. Denkt u in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming ? Doe dan de test op www.laaginkomen.nl

  Meer info
 • Dag van de duurzaamheid

  (14-10-2014)
  Wethouder duurzaamheid Bert Snoek ging afgelopen vrijdag op bezoek bij basisscholen in Giessenlanden in het kader van de Dag van de duurzaamheid. Ook burgemeester Werner ten Kate en de wethouder Elisabeth gingen op pad. Ze lazen de kinderen voor uit het boek “Mr. Finney en het raadsel in de bomen”.
  Meer info
 • Burgemeester Boot kondigt vertrek aan

  (10-10-2014)
  Burgemeester Els Boot neemt na 10 jaar afscheid van de gemeente Giessenlanden. In het afgelopen jaar was zij wegens ziekte afwezig. Nu zij weer hersteld is, wil zij elders een nieuwe start maken.
  Meer info
 • Ten Kate blijft waarnemend burgemeester in Giessenlanden

  (10-10-2014)

  Waarnemend burgemeester Werner Ten Kate, die sinds 1 juli 2013 burgemeester Els Boot vervangt, blijft aan als waarnemer in de gemeente Giessenlanden. 

  Meer info
 • Controles naleving Drank en Horecawet

  (08-10-2014)

  Onlangs verschenen in de media berichten over het dalende alcoholgebruik onder jongeren in Nederland de afgelopen tien jaar. Deze trend is ook in de regio Zuid-Holland Zuid zichtbaar, zo maakte Verzuip jij je Toekomst?! eerder dit jaar bekend. Uit cijfers van Jeugdgezondheidszorg (JGZ) blijkt dat het alcoholgebruik onder jongeren in de tweede klas van het voortgezet onderwijs de afgelopen vijf jaar bijna is gehalveerd.  Een integrale aanpak van alcoholproblematiek onder jongeren blijkt het meest effectief. 

  Meer info
 • Inschrijving glasvezel Giessenlanden is gestart!

  (02-10-2014)

  Vanaf vandaag kunt u zich aanmelden voor glasvezel en eenvoudig online een abonnement kiezen. U moet dan natuurlijk wel in Giessenlanden wonen. Aanmelden kan tot uiterlijk 15 december 2014. ​​

  Meer info
 • Multifunctioneel centrum Hoogblokland

  (02-10-2014)

  Op de locatie van het huidige dorpshuis en de openbare basisschool in Hoogblokland een Multifunctioneel centrum (MFC) realiseren. Dat is het plan van de beide scholen, Stichting Kindercentra Alblasserwaard (SKA) en de gemeente. Het onlangs gevormde dorpsberaad ondersteunt dit plan.

  Meer info
 • Zorg en toekomst (Werner ten Kate)

  (30-09-2014)
  Het zal u niet zijn ontgaan dat er vanaf 1 januari 2015 forse veranderingen zullen plaatsvinden als het gaat om de zorg. Veel taken die nu nog door het Rijk of zorgverzekeraars worden geregeld, gaan vanaf dat moment naar gemeenten toe. Niet voor niets. Want gemeenten zijn immers de overheid die het dichtst bij u als inwoner staan. Bovendien zijn gemeenten ook nu al verantwoordelijk voor veel taken op dit terrein. Door dit in één lokale hand te brengen moet het mogelijk zijn om de zorg voor ouderen, jongeren, gehandicapten en anderen die zorg nodig hebben, beter en efficiënter te organiseren.
  Meer info
 • Voorlichtingsavonden aan zwangere vrouwen

  (23-09-2014)

  In oktober en november starten series avondbijeenkomsten voor zwangere vrouwen uit de gemeenten Giessenlanden en Zederik. Tijdens drie bijeenkomsten worden zij voorgelicht over de zwangerschap, de bevalling en de eerste periode na de bevalling. 

  Meer info
 • Uitstel behandeling raadsvoorstel Recreatieparken

  (18-09-2014)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad verzocht om agendapunt ‘Motie recreatieparken’ van de agenda van de informatieve raadsvergadering van donderdag 18 september aanstaande af te halen. 

  Meer info
 • In de spiegel... (Bert Snoek)

  (16-09-2014)

  Vorige week moest ik naar de kapper. Gestuurd zoals, volgens mij, bij vele mannen het geval is. Maar als ik er eenmaal zit vind ik het altijd wel gezellig. Het is druk. Alle geluiden die bij de kapper horen, komen mij tegemoet. Praten, lachen, een huilend kind, achtergrondmuziek, de telefoon (voor nieuwe afspraken), een tondeuse, knippen, borstelen, wassen en föhnen. De kapster hanteert haar schaar met de nodige precisie. Gelukkig maar. Ik ken haar al jaren en vertrouw dus op een goede afloop. Na een praatje over de vakantie kijk ik in de spiegel. Ik zie het haar vallen op mijn schouders en op de grond. Ineens denk ik aan haarvaten. Haarvaten, zie ik u denken? Ja.

  Meer info
 • Groepsaankoop zonnepanelen succesvol afgerond

  (16-09-2014)
  In het najaar van 2013 startte Giessenlanden samen met 23 andere gemeenten in Zuid-Holland de groepsaankoop zonnepanelen SamenZonneEnergie. Dit heeft geleid tot 754 geïnstalleerde zonnepanelen op de daken in Giesenlanden. SolarNRG uit Poeldijk won de veiling onder gekwalificeerde zonnepanelenleveranciers en mocht vervolgens alle deelnemers een persoonlijk aanbod doen.
  Meer info
 • Workshop voor mantelzorgers

  (16-09-2014)
  Zorgt u langdurig en intensief voor iemand die ziek is, gehandicapt of door ouderdom beperkt? Dan bent u mantelzorger. Zorg die op uw pad komt, dat doe je toch gewoon? Ja, maar dat neemt niet weg dat het zwaar kan zijn en veel van u kan vragen. Om uw zorgtaken vol te kunnen blijven houden, is het belangrijk nieuwe energie op te doen en zo nu en dan even afstand te nemen.
  Meer info
 • Oproep aan Giessenlandse veteranen

  (16-09-2014)
  Ook dit jaar organiseert de gemeente Giessenlanden voor haar veteranen een bijeenkomst om onze waardering tot uitdrukking te brengen voor hun inzet. Deze bijeenkomst is op maandag 13 oktober 2014 van 10.00 – 13.30 uur in de Trouwzaal van het Gemeentehuis te Hoornaar.
  Meer info
 • Informatieavonden stand van zaken verbreding A27 Houten - Hooipolder

  (16-09-2014)
  Rijkswaterstaat organiseert op donderdag 25 en dinsdag 30 september informatiebijeenkomsten over de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder. Geïnteresseerden kunnen zich laten informeren over het alternatief dat de minister heeft gekozen en dat nu verder wordt uitgewerkt en thema’s als geluid, natuur en het ontwerptracé. Doel van de informatieavonden is omwonenden en andere belangstellenden op de hoogte te brengen van de huidige stand van zaken en het vervolg van de procedure.
  Meer info
 • Gemeenten spreken over samenwerking in de AV

  (09-09-2014)
  De colleges van de gemeenten Giessenlanden, Hardinxveld- Giessendam, Molenwaard en Gorinchem hebben vandaag indringend met elkaar gesproken over samenwerking in de regio. Dit was de eerste keer dat de colleges op deze wijze bij elkaar zaten om over dit onderwerp te spreken.
  Meer info
 • Nieuwe gemeentegids 2014-2015

  (09-09-2014)

  In de week van 15 september wordt de nieuwe gemeentegids huis-aan-huis bezorgd. De gids vindt u ook op internet gemeentegids.dekleinemedia.nl/giessenlanden. Heeft u vragen of heeft u de gids niet ontvangen? Stuur dan een mail naar communicatie@giessenlanden.nl. Vermeld in uw mail dan wel uw postcode en huisnummer.

 • Spaar brandstof en breng gratis uw autobanden op spanning

  (09-09-2014)
  Op woensdag 17 september a.s. organiseert de gemeente Giessenlanden een ‘Band op spanning’ actie. Automobilisten kunnen op deze dag op 2 locaties hun bandenspanning gratis laten controleren en indien nodig op de juiste spanning laten bijvullen. “In Nederland rijden 3,5 miljoen auto’s met te zachte banden.
  Meer info
 • Informatie voor zorgaanbieders: nieuwe aanbestedingsdocumenten Wmo

  (28-08-2014)

  Op dinsdag 26 augustus is het aanbestedingsdeel Wmo op de website www.samensterkinderegio.nl aangepast aan de laatste ontwikkelingen. De planning is enigszins aangepast én er zijn nieuwe aanbestedingsdocumenten geplaatst. Offertes kunnen tot uiterlijk 8 september 2014, 9.00 uur worden ingediend via: e-mailadres: inkoop@gemeentemolenwaard.nl met een cc aan teaminkoop@gorinchem.nl.

  Meer info
 • Flyeractie jongerenteam tijdens Zomerfeesten op 26 augustus

  (25-08-2014)

  Het jongerenteam van de RSD is op dinsdagavond 26 augustus  a.s. van 19.30 tot 21.00 uur aanwezig op de Groenmarkt in Gorinchem tijdens de Zomerfeesten voor een flyeractie. Medewerkers van het jongerenteam delen flyers uit en gaan in gesprek met jongeren die de Zomerfeesten bezoeken. Bij de actie is wethouder en regionaal ambassadeur bestrijding jeugdwerkloosheid Elisabeth van Leeuwen uit Giessenlanden aanwezig.

  Meer info
 • Nieuw wandelpad Schelluinen

  (29-07-2014)

  Sinds deze week heeft Schelluinen er een nieuw wandelpad bij. Het pad loopt van de Nolweg naar de Schelluinse Vliet en heeft halverwege een aansluiting op de Notenboomstraat . Het pad is bedoeld voor iedereen die een ommetje wil maken door de weilanden aan de oostzijde van Schelluinen. Ook boeren die aangrenzend land hebben gaan gebruikmaken van het pad, ze hoeven dan niet meer met trekkers door het dorp heen.

  Meer info
 • (On)zichtbaar (Bert Snoek)

  (15-07-2014)

  Met dit woord wil ik u prikkelen: zichtbaar of niet? Volgens mij is beide mogelijk en graag leg ik u uit waarom. Neem bijvoorbeeld het glasvezelnetwerk waarvoor onlangs in Giessenlanden door inwoners een initiatief is gestart. Onze gemeenteraad besloot al eerder de haalbaarheid hiervan te laten onderzoeken. Het burgerinitiatief leidde inmiddels tot het oprichten van Stichting GiessenlandenNET. 

  Meer info
 • Blauwalg in natuurbad De Donk, Hoornaar

  (04-07-2014)

  In natuurbad De Donk in Hoornaar is blauwalg geconstateerd. Er staat hier inmiddels een waarschuwingsbord.

  Actuele informatie over de kwalteit van zwemwater is te vinden op: www.zwemwater.nl

  Meer info
 • Giessenlands college brengt bezoek aan Van Dijk-Inpijn Engineering

  (01-07-2014)

  Op dinsdag 1 juli 2014 bracht het college van B&W op uitnodiging van de heer Inpijn een bezoek aan Van Dijk-Inpijn Engineering B.V. in Arkel. Het college kreeg daar een presentatie over de historie van het bedrijf. Ook werd verteld hoe het bedrijf is uitgegroeid tot een onderneming met vier bedrijfstakken: engineering, geveltechniek, plaatbewerking en verspaning.

  Meer info
 • Een boomhut voor Danique

  (26-06-2014)

  Afgelopen vrijdag werd de 7-jarige Danique uit Arkel verrast met een eigen boomhut. De Stichting Make a Wish zorgde er voor dat haar liefste wens, een eigen boomhut, werd vervuld. Danique is erg ziek en krijgt zware behandelingen. Daarom wilde ze graag een plekje dat echt helemaal van haarzelf is en waar ze zich even rustig kan terugtrekken. Wethouder Bert Snoek mocht aanwezig zijn bij de onthulling. 

  Meer info
 • Inspraak project A27

  (24-06-2014)

  De minister van Infrastructuur en Milieu maakt het voornemen bekend om een milieueffectrapport (MER) op te stellen voor het project A27 Houten – Hooipolder. U kunt uw zienswijze indienen op het voornemen tot het opstellen van een milieueffectrapport van 19 juni tot en met 30 juli 2014.

  Meer info
 • Benadering door uitgever van gemeentegids en plattegrond

  (24-06-2014)

  In september verschijnt er weer een nieuwe gemeentegids. De uitgever van onze gemeentegids, De Kleine Media (onderdeel van LokaalTotaal), stuurt op dit moment brieven aan bedrijven en instellingen in Giessenlanden om hun gegevens te controleren. Wilt u eventuele wijzigingen aan hen doorgeven, zodat de gemeentegids die na de zomer uitkomt weer helemaal actueel is?

  Ook kunt u als bedrijf of instelling benaderd worden door Rijnland plattegronden in verband met advertentiemogelijkheden op de nieuwe plattegrond van Giessenlanden.

  Meer info
 • Decentralisaties in het sociaal domein: wat zijn dat?

  (24-06-2014)

  U heeft er vast over gehoord of over gelezen: decentralisaties in het sociaal domein. Misschien krijgt u daar als inwoner van de gemeente Giessenlanden vroeg of laat mee te maken. Bijvoorbeeld omdat u of uw kind ondersteuning of zorg nodig heeft. Ook kan het zijn dat u hulp zoekt om (weer) aan het werk te gaan of omdat u vrijwilliger of mantelzorger bent. Maar wat houden deze decentralisaties, ook wel transities, precies in? Hieronder leest u er meer over.

  Meer info
 • Compensatie eigen risico vervalt in 2014

  (24-06-2014)

  Het kabinet heeft de regeling Compensatie eigen risico (Cer) met ingang van dit jaar afgeschaft. Dat betekent dat deze compensatie dit jaar niet meer wordt uitbetaald. Deze regeling was voor mensen met hoge zorgkosten die het volledige eigen risico van de zorgverzekering moesten betalen. In bepaalde gevallen kon u daarvoor een jaarlijks geldbedrag ontvangen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) betaalde jaarlijks deze bijdrage (€ 99 in 2013).

  Meer info
 • Praat mee over onze bestuurlijke toekomst (Werner ten Kate)

  (17-06-2014)
  Als inwoner van Giessenlanden heeft u onlangs een uitnodiging ontvangen voor een bewonersavond over de bestuurlijke toekomst van Giessenlanden. We gaan dan graag met u in gesprek over deze toekomst en welke punten belangrijk zijn bij het vormen van een nieuwe gemeente.
  Meer info
 • Gratis introductietraining Werk met je Talent voor jongeren

  (12-06-2014)
  Jongeren uit de regio tussen de 18 en 27 jaar én op zoek naar werk, zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de gratis introductietraining ‘Werk met je Talent’ op 19 juni a.s. van 09.00 tot 15.30 uur. De training wordt georganiseerd door het jongerenteam van de RSD en is bedoeld om de jongeren te ondersteunen bij hun zoektocht naar een baan. De workshop vindt plaats in sporthal Oosterbliek, Wiardi Beckmanplein 60 in Gorinchem.
  Meer info
 • Vruchtbare vervolgbijeenkomst met dorpsraden over takendiscussie

  (12-06-2014)
  Afgelopen woensdag 11 juni was er een vervolgbijeenkomst over “Taken en voorzieningen” op het gemeentehuis Giessenlanden. Dit was een interessante bijeenkomst waarbij vertegenwoordigers van dorps- en adviesraden in gesprek gingen met wethouders en directie over de voortgang van de taken- en bezuinigingsdiscussie en over de volgende stappen.
  Meer info
 • Bijeenkomsten bestuurlijke toekomst

  (03-06-2014)
  Als u het regionale nieuws volgt, ziet u de volgende begrippen de laatste tijd vaak voorbij komen: commissie Schutte, gemeentelijke herindeling, fuseren en regionale samenwerking. Niet voor niets. Want dit zijn belangrijke zaken voor de gemeente Giessenlanden. Wat betekent dit allemaal? En wat merkt u ervan? Hierover praten we u graag bij. Daarom organiseren we binnenkort in elk dorp een bijeenkomst over de bestuurlijke toekomst van Giessenlanden. Uiteraard bent u van harte welkom. Want we vinden het belangrijk samen van gedachten te wisselen over deze actuele thema’s.
   
  Meer info
 • Praktijkdag voor senioren 'Veilig omgaan met de elektrische fiets'

  (03-06-2014)

  Op donderdag 19 juni is er in “Het Bruisend Hart” in Hoornaar een praktijkdag “Veilig omgaan met de elektrische fiets”. Deze dag is bedoeld voor 55-plussers die een elektrische fiets hebben of er een willen aanschaffen. Op die dag leren ze op een leuke en gezellige manier de elektrische fiets beter kennen en besturen. Wethouder Bert Snoek is bij deze dag aanwezig en verzorgt de opening.

  Meer info
 • Uitslag verkiezing Nederlandse leden Europees Parlement

  (26-05-2014)

  Op donderdag 22 mei 2014 vond de verkiezing Nederlandse leden Europees Parlement plaats. In onderstaand overzicht vindt u de definitieve uitslagen op partijniveau. Ook vindt u hier een vergelijk met de uitslag van 2009. Een overzicht van de stemmen op kandidaatniveau is opgenomen in een pdf document (onderaan).

  Meer info
 • We zijn gestart! (Elisabeth van Leeuwen)

  (20-05-2014)

  Na een intensieve periode van campagnevoeren en de gemeenteraadsverkiezingen ging de gemeenteraad in nieuwe samenstelling van start. Ook volgden er coalitieonderhandelingen, waarvan het resultaat enkele weken geleden op tafel lag. Inmiddels zijn de wethouders geïnstalleerd en hebben we volop zin om aan de slag te gaan.

  Meer info
 • Nog enkele plaatsen workshop Werk met je Talent

  (13-05-2014)
  Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de tweede workshop die het jongerenteam van de RSD AV organiseert voor werkzoekende jongeren in de regio. Jongeren op zoek naar een baan worden uitgedaagd om al hun talent in te zetten om zichzelf op originele wijze te introduceren bij werkgevers. De workshop Werk met je Talent vindt plaats op 16 mei a.s. om 13.00 uur bij Living Well te Gorinchem (Newtonweg 16).
  Meer info
 • Picknickplaatsen blijven

  (07-05-2014)

  De picknickvoorzieningen in het buitengebied van Giessenlanden blijven bestaan. Dat is een resultaat van samenwerking tussen de gemeente en Waterschap Rivierenland. 

  Meer info
 • Eikenprocessierups

  (06-05-2014)

  Vermijd de eikenprocessierups en voorkom klachten

  Eikenprocessierupsen zitten in de maanden mei en juni in een groot aantal eikenbomen. Na contact met de brandharen kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. Reden genoeg om u te informeren over wat u kunt doen om deze klachten te voorkomen.

  Meer info
 • Koninklijke onderscheiding ('lintje')

  (06-05-2014)

  Kent u iemand die zich al lange tijd bijzonder inzet voor de samenleving? Iemand die volgens u een lintje verdient? Dien dan een aanvraag voor een Koninklijke onderscheiding in en mogelijk wordt de door u voorgedragen persoon volgend jaar beloond met een lintje. Voor de volgende Lintjesregen (24 april 2015) moeten de aanvragen vóór 1 juli 2014 ingediend worden!

  Meer info
 • Kansen voor jongeren

  (24-04-2014)

  Het jongerenteam van de RSD AV organiseert twee workshops speciaal voor jongeren uit de regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Jongeren op zoek naar een baan worden uitgedaagd al hun talent in te zetten om zichzelf op originele wijze te introduceren bij werkgevers.

  Meer info
 • Aanpassingen openingstijden

  (08-04-2014)

  U kunt alleen op afspraak terecht in het klantcontactcentrum van ons gemeentehuis. Dat kan op deze pagina.

  Uiteraard vinden we het als gemeente belangrijk steeds onze dienstverlening te verbeteren. De afgelopen maanden namen we de bezoekersaantallen onder de loep. Dat was aanleiding om vanaf maandag 14 april openingstijden en spreekuren enigszins aan te passen:

  Meer info
 • Geslaagde DriveXperience

  (08-04-2014)

  Op zaterdag 5 april deden 25 jongeren praktijkervaring op bij The DriveXperience. De gemeente organiseerde deze dag voor jonge autorijders. Wethouder Jan de Groot gaf ’s ochtends het startsein voor een dag vol praktijkritten, baantrainingen en groepsgesprekken.

  Meer info
 • Foto’s openbare ruimte

  (01-04-2014)
  Op dit moment worden in Giessenlanden foto’s van de omgeving gemaakt door CycloMedia. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Deze foto’s worden gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie van wetgeving, handhaving van openbare orde & veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke plannen.
  Meer info
 • Het Tweespan in Giessenburg is ‘SEEF’

  (01-04-2014)
  Openbare basisschool Het Tweespan aan de Giessenlaan 26 in Giessenburg is de vijftiende basisschool in de regio die het verkeersveiligheidslabel SCHOOL op SEEF heeft verdiend. En de tweede basisschool in de gemeente Giessenlanden! Wethouder Jan de Groot overhandigde op 26 maart het SCHOOL op SEEF-label aan Het Tweespan.
  Meer info
 • Hondenbelasting

  (27-03-2014)

  Heeft u uw (nieuwe) hond al aangegeven voor de hondenbelasting? De komende maanden wordt er weer gecontroleerd op de naleving van de aangifte voor de honden­belasting. Deze controle wordt door de organisatie Legitiem uitgevoerd in opdracht van de gemeente Giessenlanden.

  Meer info
 • Coalitievorming Giessenlanden

  (27-03-2014)

  Het CDA heeft in de afgelopen week met alle fracties gesproken over de vorming van een nieuwe coalitie voor de raadsperiode 2014-2018. Naar aanleiding van die gesprekken is besloten om met de VVD en de SGP verder in gesprek te gaan om uiteindelijk te komen tot een coalitieakkoord.

  Meer info
 • Verkiezing De Leukste Sportvereniging

  (26-03-2014)

  Binnenkort vindt weer de verkiezing van De Leukste Sportvereniging plaats. De verkiezing vindt plaats in alle Nederlandse gemeenten van 2 april tot en met 24 mei 2014. Daarna volgt de finaleronde van 9 september tot en met 30 september 2014 waarin alle gemeentewinnaars strijden om de provinciale en de landelijke titel. Stem ook mee voor De Leukste Sportvereniging in Giessenlanden!

  Meer info
 • Collegeleden maken zwembad zomerklaar

  (25-03-2014)
  Drie leden van het college van B&W gingen op zaterdag 22 maart aan de slag bij zwembad De Doetse Kom in Giessenburg. Daar staken zij, in het kader van NLDoet, samen met andere vrijwilligers de handen uit de mouwen. Hun taak was om ervoor te zorgen dat het zwembad er bij de opening op 26 april weer netjes bij ligt. Er werd geverfd, opgeruimd en schoongemaakt.
  Meer info
 • Startersbeurs biedt jongeren meer kans op arbeidsmarkt

  (20-03-2014)
  De RSD Alblasserwaard Vijfheerenlanden zet de Startersbeurs in om de jeugdwerkloosheid in de regio aan te pakken en kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten. Jongeren uit de regio die hun opleiding hebben afgerond, nog geen baan hebben gevonden en staan te popelen om aan de slag te gaan, kunnen de startersbeurs gebruiken.
  Meer info
 • Kinderen planten 40 bomen langs de Rietveldse Kade in Arkel

  (13-03-2014)

  Op woensdag 12 maart was het de jaarlijkse Boomfeestdag. Negentien kinderen van groep 4/5 van Openbare Basisschool De Lingewaard uit Arkel plantten veertig bomen langs de Rietveldse Kade. De kinderen kregen daarbij hulp van bestuurder Arend Fernhout van Waterschap Rivierenland en wethouder Jan de Groot van de gemeente Giessenlanden.

  Meer info
 • Column: Democratie (Werner ten Kate)

  (11-03-2014)
  De afgelopen jaren heb ik regelmatig het Nederlanderschap mogen overhandigen aan personen die zich vanuit het buitenland in Nederland hebben gevestigd, en die aan de voorwaarden voor naturalisatie voldoen. Dat overhandigen gebeurt dan in een zogenaamde naturalisatieceremonie. Bij die gelegenheid mag ik de betrokkenen toespreken. Ik wijs dan altijd op een aantal kernbegrippen uit onze Nederlandse Grondwet, zoals de vrijheid van meningsuiting, het recht op privacy, de vrijheid van onderwijs en het verbod op discriminatie.
  Meer info
 • Jelmer Molenaar prijswinnaar beste Twitter vraag verkiezingsdebat

  (11-03-2014)
  Uit handen van burgemeester Werner ten Kate ontving Jelmer Molenaar uit Schelluinen op 10 maart jl. de Samsung Tablet voor de meest aansprekende verkiezingsdebatvraag via Twitter. Via @Huh_Jelmer_hier stelde hij tijdens het debat op 3 maart jl. aan de lijsttrekkers de vraag: “Dorpsraden met macht; naar Frans model in een steeds grotere gemeente lijkt mij een goed idee. Hoe zien jullie dat?”
  Meer info
 • Zaterdag 5 april The DriveXperience in gemeente Giessenlanden!

  (11-03-2014)

  Jonge autorijders van 18 t/m 24 jaar in de gemeente Giessenlanden, die tussen de drie maanden en twee jaar hun rijbewijs hebben, kunnen op zaterdag 5 april gratis meedoen aan “The DriveXperience”. Dit is een praktische en leerzame Praktijkdag voor Jonge Autorijders, waarvoor auto’s gratis beschikbaar worden gesteld door Autobedrijf Van Muijlwijk te Schelluinen. Bezit van een eigen auto is dus niet nodig. De dag wordt gehouden bij de Gemeentewerf van de gemeente Giessenlanden.

  Meer info
 • Woonzorgcentrum De Zes Molens

  (11-03-2014)
  Aan de Lage Giessen ontwikkelt KleurrijkWonen een woonzorgcomplex voor verschillende doelgroepen. De bouw verloopt voorspoedig en de oplevering komt in zicht. Er worden 5 koop- en 19 huurappartementen gebouwd voor zelfstandig wonende ouderen. Daarnaast 20 appartementen voor mensen die 24-uurs zorg en toezicht nodig hebben met zorg van De Lange Wei. Ook zal Syndion 13 appartementen huren voor mensen met een verstandelijke (en/of lichamelijke) beperking. Kortom, een gloednieuw, modern en mooi pand met woningen mét en zonder zorg.
  Meer info
 • Maatwerk (Werner ten Kate)

  (25-02-2014)

  De manier waarop wij informatie zoeken, verandert in hoog tempo. Een tijd geleden was er alleen de krant. Maar tegenwoordig spelen radio, televisie, internet en sociale media een steeds grotere rol. Mensen kiezen een communicatiemiddel dat bij hen past. Voor de één is dat een krant of een boek om rustig door te nemen. De ander scant het nieuws vluchtig vanaf een smartphone. Maatwerk dus.

  Meer info
 • Nieuwe brug van composiet in Arkel

  (25-02-2014)

  Vorige week is een nieuwe fiets- en voetgangersbrug geplaatst in Arkel. De brug die de Kersendreef met de Kanaaldijk verbindt is van composiet: een duurzaam materiaal van glasvezel versterkt kunststof.

  Meer info
 • Aftrap regionale BOB-campagne bij SteDoCo Hoornaar

  (24-02-2014)

  Zaterdag 8 maart 2014 start de campagne ‘Bob in de sportkantine’ in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De campagne heeft als doel dat bezoekers van de kantine met elkaar afspreken wie de BOB is. Voetbaltrainer Ruud Brood en Giessenlandse wethouder Jan de groot geven het officiële startsignaal bij de voetbalvereniging SteDoCo Hoornaar. Dit voorafgaand en na afloop van de wedstrijd SteDoCo Hoornaar - Oranje Wit uit Dordrecht.

  Meer info
 • Minder regels! Regelen we!

  (24-02-2014)
  De gemeente Giessenlanden lanceert op dinsdag 25 februari het ‘Meldpunt minder regels’. Via dit digitale meldpunt kunnen inwoners en ondernemers suggesties doen voor eenvoudigere regels of procedures. Zo hoopt de gemeente op een laagdrempelige manier, ingewikkelde of zelfs overbodige regels op te sporen en op te lossen!
  Meer info
 • Veranderingen Jeugdhulp, Maatschappelijke ondersteuning en Werk en inkomen

  (20-02-2014)

  Op het gebied van werk en inkomen, jeugd en maatschappelijke ondersteuning gaat er in 2015 het een en ander veranderen. Om u op de hoogte te kunnen houden van alle ontwikkelingen is er een website ontwikkeld: www.samensterkinderegio.nl.

  Meer info
 • Verdiepte democratie maar dan wel op eigen kracht (Harmen Akkerman)

  (13-02-2014)
  Om in deze tijden wethouder te mogen zijn, ervaar ik steeds meer als een groot voorrecht. En zeker in een gemeente als buitengewoon Giessenlanden. Dat heeft natuurlijk te maken met een aantal boeiende uitdagingen, bijvoorbeeld op het terrein van financiën en jeugdzorg. Maar het meest opvallende, vind ik, is datgene wat er in onze gemeenschap gaande is.
  Meer info
 • Ondertekening manifest verkeersveiligheid Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

  (11-02-2014)

  Aantal verkeersslachtoffers in de regio moet omlaag naar 0

  Op 11 februari as. ondertekenen 8 bestuurders verkeersveiligheid in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een manifest gericht op het verder reduceren van het aantal verkeersslachtoffers in de regio. Met het manifest dragen zij uit dat zij ‘#MVD01.’ ondersteunen als bijdrage aan een duurzame en veilige mobiliteit en dat zij dit niet alleen in hun beleid, maar ook in hun eigen gedrag zullen laten zien. Bovendien roepen zij iedereen op om, binnen hun mogelijkheden, ook een bijdrage te leveren. De ondertekening vindt plaats om 13.45 uur in de foyer van het stadhuis te Gorinchem.

  Meer info
 • Burgemeester Els Boot

  (06-02-2014)
  Zoals u wellicht weet, is burgemeester Els Boot sinds een half jaar afwezig wegens ziekte. Ondanks dat haar ziekte nu al langere tijd duurt, ervaart zij nog bijna dagelijks de betrokkenheid van burgers, medewerkers en collega-bestuurders. Zij is zeer onder de indruk van alle steun en belangstelling en wil daarom via deze weg iedereen (wederom) bedanken voor alle kaarten, bloemen en andere attenties.
  Meer info
 • Techniekweek op Cbs Samen op Weg Hoornaar

  (04-02-2014)

  Deze week organiseert Cbs Samen op Weg uit Hoornaar een techniekweek voor alle leerlingen van de school. De school heeft zogenaamde 'Techniektorens' aangeschaft, die 80 leskisten bevatten met daarin uitdagende techniekopdrachten. Burgemeester Werner ten Kate onthulde afgelopen maandag de Techniektorens en gaf daarmee het startsein voor de themaweek. 

  Meer info
 • Informatiemarkt Schelluinen

  (23-01-2014)

  Dorpsberaad Schelluinen en gemeente Giessenlanden organiseren gezamenlijk een informatiemarkt voor alle inwoners van Schelluinen. Tijdens deze markt blikken we onder andere terug op wat er de afgelopen periode is gerealiseerd. Ook informeren we bezoekers over de projecten die op korte termijn in uitvoering gaan. We nodigen u van harte uit een bezoek te komen brengen!

  Meer info
 • Andermans zorg of zorg voor een ander (Elisabeth van Leeuwen)

  (23-01-2014)
  Bent u gezond? En de mensen in uw gezin? Hebt u werk? Bent u niet afhankelijk van zorg van anderen? Dat is, en dat meen ik oprecht, heel erg fijn!
  Meer info
 • Training: omgaan met jongeren met een licht verstandelijke beperking

  (23-01-2014)

  MEE en Stichting Welzijn organiseren in opdracht van gemeente Giessenlanden de training: "Als je begrijpt wat ik bedoel".

  Meer info
 • SchuldHulpMaatjes

  (21-01-2014)
  Op maandag 13 januari reikte wethouder Elisabeth van Leeuwen-Klink certificaten uit aan drie SchuldHulpMaatjes die aan de slag gaan binnen gemeente Giessenlanden. Zij ondersteunen en begeleiden mensen die schulden hebben of in de schulden dreigen te raken, en helpen hen de boel financieel weer op de rit te krijgen.
  Meer info
 • Werkbezoek aan LTO

  (21-01-2014)
  Op woensdag 15 januari brachten wnd. burgemeester Ten Kate en wethouder Jan de Groot een werkbezoek aan diverse agrarische bedrijven in de gemeente Giessenlanden.
  Meer info
 • Nieuwjaarstoespraak 8 januari 2014

  (09-01-2014)

  Werner ten Kate, wnd. burgemeester Giessenlanden

  ‘Zelfbewust en vitaal de toekomst in’

  Meer info
 • Oplevering woningen Over de Vliet 3

  (02-01-2014)

  In december zijn de 9 starterswoningen van het plan Over de Vliet III in Schelluinen opgeleverd. De nieuwe bewoners mochten veel zelf bepalen, het zogenoemde Consument Gericht Ontwikkelen. Een vrijstaande woning, een 2-onder-1-kap of een bouwkavel, het kon allemaal. Ook de architectuurstijl en de indeling van de woning stonden niet vast. 

  Meer info
 • Subsidie digitaal aanvragen

  (24-12-2013)
  Vanaf 1 januari kunnen verenigingen en organisaties niet meer met het gebruikelijke formulier subsidie aanvragen. De aanvraag kan nu alleen nog digitaal gedaan worden. Een brief schrijven is niet meer nodig. Als de vragen in het digitaal aanvraagformulier zijn beantwoord, heeft de gemeente voldoende informatie voor de aanvraag van subsidie.
  Meer info
 • Meer gemeentenieuws digitaal!

  (24-12-2013)

  De gemeente wil u goed op de hoogte houden van het gemeentenieuws.We doen dat met name via de gemeentepagina in Het Kontakt, onze website,social media en nieuwsbrieven. In 2014 komt er een aantal nieuwe mogelijkheden bij. Hieronder zetten wij dit op een rij, zodat u zelf kunt bepalen opwelke manier u op de hoogte blijft van het laatste gemeentenieuws.

  Meer info
 • Het kan weer

  (12-12-2013)
  Inderdaad het kan weer. Om precies te zijn; kansen grijpen op het gebied van bouwen en wonen, kan weer. De Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (AV) heeft een regionale woonvisie opgesteld waarin de colleges van B&W van gemeenten en woningbouwcorporaties in deze regio hebben aangeven samen te werken om te bepalen waar nieuwbouwprojecten in de toekomst zullen komen.
  Meer info
 • Schenking Ridderorde aan Dress for Success

  (10-12-2013)

  Begin dit jaar informeerden we u over de Ridderlijke Duitsche Orde ‘Balije van Utrecht’. De gemeente Giessenlanden is door hen benaderd om een goed doel te zoeken voor een schenking van deze Ridderorde. Dit goede doel is inmiddels gevonden. De Ridderorde heeft besloten om Dress for Success (DFS) regio Gorinchem te ondersteunen met een bijdrage van 2000 euro, om een bezoek aan de kapper voor de klanten mogelijk te maken.

  Meer info
 • Oud elektrisch speelgoed? Lever in!

  (05-12-2013)
  Sinterklaas geeft steeds vaker cadeautjes met een stekker of een batterij. De oude apparaten belanden vaak in de vuilnisbak. Zonde, want ook elektrisch speelgoed kan voor meer dan 75 procent worden gerecycled! Wecycle vraagt daarom alle kinderen een verVanglijstje te maken. Hierop kunnen ze hun oude elektrische speelgoed, spelcomputers en andere apparaten zetten die na pakjesavond ingeleverd moeten worden bij een afvalbrengstation.
  Meer info
 • Kap bomen langs Kanaaldijk Noord Arkel

  (27-11-2013)

  Waterschap Rivierenland gaat in de eerste week van december aan de Kanaaldijk Noord in Arkel 41 populierenbomen verwijderen die in de berm staan. Gebleken is dat deze  populieren in de zomermaanden enorm pluizen. Omwonenden hebben aangegeven hier jaarlijks veel overlast van te ondervinden. 

  Meer info
 • Jongeren enquête

  (26-11-2013)

  Ben jij tussen de 12 en 23 jaar en woon je in Giessenlanden? Jongerenadviseur Deanne Raes hoort graag jouw mening!

  Meer info
 • Wonen in Alblasserwaard Vijfheerenlanden (AV)

  (21-11-2013)
  Wat is een fijne omgeving in om in te wonen? Wat maakt onze regio een aantrekkelijk woongebied en hoe onderscheiden we ons van omliggende gebieden? Dat zijn onderwerpen uit de regionale woonvisie waarmee colleges van burgemeester en wethouders uit gemeenten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden onlangs hebben ingestemd.
  Meer info
 • Begroting 2014: bezuinigen en slim investeren

  (21-11-2013)

  Afgelopen week is in de gemeenteraad de begroting 2014 vastgesteld. Rond de begrotingsbehandeling waren drie belangrijke zaken aan de orde: het sluitend maken van de begroting, het investeringsplan en een onderzoek naar de wijze waarop het investeringsplan het beste kan worden uitgevoerd.

  Meer info
 • Het gladheidseizoen 2013-2014 is weer gestart.

  (19-11-2013)
  De gemeente Giessenlanden is gereed voor het behandelen van haar wegen bij gladheid. De gladheidbestrijding wordt uitgevoerd door de aannemersbedrijven de Kuiper en Habo. Naast de wegen in de bebouwde kom worden de wegen in het buitengebied behandeld door deze bedrijven. Zoals voorgaande jaren worden binnen de bebouwde kom alleen de hoofdwegen en wijkontsluitende wegen behandeld.
  Meer info
 • Elisabeth van Leeuwen regionaal ambassadeur jeugdwerkloosheid

  (12-11-2013)
  Ambassadeur jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk bracht maandag 11 november een werkbezoek aan de regio. Wethouder Elisabeth van Leeuwen-Klink van Giessenlanden werd tijdens het bezoek benoemd als regionaal ambassadeur. Het doel: het aantal jeugdwerklozen in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden omlaag brengen. Nu zijn dat er zo’n 570, weliswaar lager dan het landelijk gemiddelde, maar nog altijd teveel. Het moet met minimaal 170 worden teruggebracht.
  Meer info
 • Jongeren aan het werk helpen

  (07-11-2013)
  Ik moet u waarschuwen, deze column begint niet vrolijk. Hij gaat namelijk over werkloosheid. Jeugdwerkloosheid om precies te zijn. Dat is nu eenmaal geen leuk onderwerp. Het is wel een belangrijk onderwerp, dat we serieus moeten nemen.
  Meer info
 • Nieuwe vergunning MC De Bougie

  (07-11-2013)

  Er is een nieuwe omgevingsvergunning van kracht geworden voor Motorclub De Bougie in Arkel. Met deze nieuwe vergunning neemt de geluidsbelasting voor omwonenden af, is het milieu beschermd en zijn voor MC de Bougie de te handhaven normen duidelijk.

   

  Meer info
 • Veilig omgaan met opvallend landbouwverkeer

  (05-11-2013)

  Op vrijdag 1 november kregen leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen verkeerslessen over het omgaan met groot landbouwverkeer. Wethouder Jan de Groot gaf het startsein voor de lessen die werden gegeven op het Dirk IV-plein in Hoornaar. Met een aantal grote landvoertuigen konden de leerlingen direct in de praktijk oefenen.

  Meer info
 • Raden besluiten over visie op inrichting sociaal domein

  (04-11-2013)
  Deze week besluiten de eerste gemeenteraden in de regio over de gezamenlijke visie van samenwerkende gemeenten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden op de herinrichting van het sociaal domein. Deze visie is bedoeld als “richtsnoer” voor het verder concretiseren van plannen en beleid op het gebied van jeugdhulp, werk & inkomen en zorg & ondersteuning. Deze taken draagt het Rijk op 1 januari 2015 over aan gemeenten.
  Meer info
 • Waarvoor kan ik terecht bij de jongerenadviseur?

  (31-10-2013)

  Deanne Raes, jongerenadviseur in Giessenlanden houdt zich bezig met het geven van informatie, advies en hulp wat betreft kinderen & jongeren.

  Meer info
 • Bolplantdag in Hoornaar

  (31-10-2013)
  Basisschoolleerlingen en dorpsraad ‘Bruisend Hoornaar!’ hebben woensdag 30 oktober 5000 krokusbollen geplant aan de Dorpsweg in Hoornaar. Het idee hiervoor kwam van de dorpsraad. De gemeente stelde de bloembollen beschikbaar.
  Meer info
 • Feestelijke opening Raadhuisplein Arkel

  (31-10-2013)
  Op donderdag 31 oktober openden Kleurrijk Wonen en de gemeente Giessenlanden op feestelijke wijze het vernieuwde Raadhuisplein in Arkel. KleurrijkWonen bouwde hier een nieuw gezondheidscentrum met appartementen. De gemeente Giessenlanden heeft het plein opnieuw ingericht met onder andere een nieuwe luifel. De feestelijke middag begon met de onthulling van de naam van het nieuwe complex door Tjapko van Dalen, directeur KleurrijkWonen en de oudste huurder van de appartementen.
  Meer info
 • Home-Start Ablasserwaard Vijfheerenlanden

  (29-10-2013)
  ...biedt sinds maart 2013 in uw gemeente gratis ondersteuning aan gezinnen met een tijdelijke ondersteuningsvraag zodat alledaagse dingen niet uitgroeien tot een probleem. Door de ondersteuning wordt de ouder versterkt, krijgt vertrouwen in zichzelf en kan weer genieten samen met de kinderen en van het ouderschap.
  Meer info
 • Ondernemers

  (24-10-2013)
  In Giessenlanden hebben we 1409 geregistreerde bedrijven. Dat zijn er nog al wat hoor ik u denken. Misschien had u het zich totaal niet gerealiseerd. Overwegend zijn het midden-en kleinbedrijven, die op onze bedrijfsterreinen en in de lintbebouwingen zijn gevestigd. Ik ga nogal eens op bezoek bij ondernemers die aan het hoofd van deze bedrijven staan. Een gesprek met hen, levert veel informatie op.
  Meer info
 • Lustrumbijeenkomst veteranen Giessenlanden goed bezocht

  (15-10-2013)

  Maandagmiddag 14 oktober organiseerde de gemeente Giessenlanden voor het vijfde jaar op rij een bijeenkomst voor haar veteranen. Zo'n 25 veteranen en hun eventuele partners werden ontvangen in Het Bruisend Hart te Hoornaar. 

  Meer info
 • Durven kiezen (Harmen Akkerman)

  (10-10-2013)

  De Raad van State heeft een advies uitgebracht over de miljoenennota van Prinsjesdag. De belangrijkste kritiek: de bezuinigingen zorgen ervoor dat de begroting op orde komt, maar een oplossing voor de lange termijn ontbreekt. De Raad adviseert een meer fundamentele koerswijziging, namelijk ‘meer selectiviteit en collectieve voorzieningen die wel structureel te handhaven zijn.’ Eigenlijk zeggen ze: 'Regering durf te kiezen.'

  Meer info
 • Wethouder De Groot gaat voor duurzaamheid

  (25-09-2013)

  In een duurzame streek is het in de toekomst goed leven en werken! De Maand van de duurzaamheid is inmiddels gestart en heeft als thema: Duurzaamheid leeft. Wat doe jij? De gemeenten Giessenlanden, Leerdam, Molenwaard en Zederik organiseren en stimuleren samen met Stichting BlauwZaam deze Maand van de duurzaamheid.

  Meer info
 • Kerngericht werken

  (25-09-2013)

  'Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en informatiesamenleving mondiger en zelfstandiger zijn dan vroeger. Gecombineerd met de noodzaak om het tekort van de overheid terug te dringen, leidt dit ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving.' Zo sprak onze koning Willem-Alexander op dinsdag 17 september in de troonrede.

  Meer info
 • Nieuwe exploitant bushokjes

  (17-09-2013)

  Op 1 oktober 2013 krijgen de bushokjes in de kernen Arkel en Hoornaar nieuwe eigenaar. 

  Meer info
Archief