Noordeloos

Home > Plannen en projecten > Noordeloos

Voor wegafsluitingen en omleidingen binnen de gemeente Giessenlanden verwijzen wij u graag hier naar toe.


 

  • Noorderhuis

    Op 23 april 2015 is de Raad van de gemeente Giessenlanden akkoord gegaan met de programma’s van eisen voor het nieuwe Noorderhuis en het bijbehorende projectbudget. In de afgelopen maanden is gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst tussen partijen (gemeente/toekomstige Stichting Dorpshuis Noorderhuis/School met de Bijbel) en is het proces van de architectenselectie opgestart. Nadat de selectie is teruggebracht tot drie architecten zullen deze drie architecten hun plannen presenteren aan de direct omwonenden van de Nieuwe Weteringlocatie en de bewoners van Noordeloos. Hiervan zal tijdig melding worden gedaan in Het Kontakt en op de gemeentelijke website. De bestemmingsplanprocedure zal worden opgestart als de gekozen architect een voorlopig ontwerp heeft gemaakt. Het streven is om medio 2017 het Noorderhuis op te leveren voor gebruik.
  • Herinrichting Noordzijde 1e fase, Hobokenstraat e.o. te Noordeloos

    Met de reconstructie/herinrichting van de Noordzijde 1e fase, M.J. Veder van Hobokenstraat en aanliggende straten in Noordeloos willen we bereiken dat de wegen weer aan de technische eisen voldoen.
    Meer info