Noordeloos

Home > Plannen en projecten > Noordeloos

Voor wegafsluitingen en omleidingen binnen de gemeente Giessenlanden verwijzen wij u graag hier naar toe.


 

  • Noorderhuis

    In juni 2014 heeft de gemeenteraad besloten om de dorpshuis- en sportfunctie van het Noorderhuis te combineren met een nieuwe School met de Bijbel. Op dit moment wordt er met alle betrokken partijen gewerkt aan het opstellen van programma’s van eisen met het doel om een concreter beeld te krijgen van het nieuwe Noorderhuis. Nadat de gemeenteraad haar akkoord heeft gegeven op de programma’s van eisen ( april 2014) en het benodigde budget beschikbaar heeft gesteld, zal in samenspraak met de direct omwonenden van de Nieuwe Wetering II een bestemmingsplanprocedure worden opgestart. Parallel hieraan zal ook het ontwerptraject van het Noorderhuis opgestart worden. Het streven is om medio 2017 het Noorderhuis op te leveren voor gebruik.

  • Herinrichting Noordzijde 1e fase, Hobokenstraat e.o. te Noordeloos

    Met de reconstructie/herinrichting van de Noordzijde 1e fase, M.J. Veder van Hobokenstraat en aanliggende straten in Noordeloos willen we bereiken dat de wegen weer aan de technische eisen voldoen.
    Meer info