Verkeersontheffingen

Home > Producten en diensten > Ons aanbod > Verkeersontheffingen
 • Samenvatting

  In de Wegenverkeerswet staan regels over de openbare weg. Soms heeft u een ontheffing nodig als u iets wilt doen op of aan de openbare weg. Bijvoorbeeld als u wegwedstrijden wilt houden, bouwwerken plaatst of fietstochten of evenementen organiseert. U vraagt hiervoor een ontheffing aan bij de gemeente.

  Bij wie moet ik ontheffing aanvragen?

  • voor rijkswegen: Ministerie van Infrastructuur en Milieu
  • voor provinciale wegen: Gedeputeerde Staten
  • voor wegen onder beheer van het waterschap: het waterschap
  • voor andere openbare wegen: de gemeente
  • voor eisen aan voertuigen: de RDW

  Wilt u, bijvoorbeeld ten behoeve van een verbouwing, de weg tijdelijk afsluiten? De regelgeving met betrekking tot het verkeer is in de wegenverkeerswet vastgelegd en iedereen dient zich hieraan te houden. In bijzondere gevallen kunt u ontheffing krijgen van een bepaalde regel uit de wegenverkeerswet.

 • Voorwaarden

  Een parkeervergunning is eigenlijk een ontheffing van de wegenverkeerswet. Zo zijn er meer ontheffingen mogelijk. Bij de gemeente kunt u voor andere (meestal tijdelijke) ontheffingen een verzoek indienen. De gemeente kan deze ontheffingen onder bepaalde voorwaarden verstrekken.

 • Gang van zaken

  U kunt bij de gemeente hiervoor een schriftelijk verzoek indienen.

  De volgende stukken dienen te worden bijgevoegd:

  - de reden van ontheffing;

  - de aard van de ontheffing;

  - de plaats, de datum, het tijdstip en de duur van de ontheffing.

 • Wetgeving