Verkeersontheffingen

Home > Producten en diensten > Ons aanbod > Verkeersontheffingen
 • Samenvatting

  In de Wegenverkeerswet staan regels over de openbare weg. Soms heeft u een ontheffing nodig als u iets wilt doen op of aan de openbare weg. Bijvoorbeeld als u wegwedstrijden wilt houden, bouwwerken plaatst of fietstochten of evenementen organiseert. U vraagt hiervoor een ontheffing aan bij de gemeente.

  Bij wie moet ik ontheffing aanvragen?

  • voor rijkswegen: Ministerie van Infrastructuur en Milieu
  • voor provinciale wegen: Gedeputeerde Staten
  • voor wegen onder beheer van het waterschap: het waterschap
  • voor andere openbare wegen: de gemeente
  • voor eisen aan voertuigen: de RDW

  Soms heeft u een ontheffing nodig als u iets wilt doen op of aan de openbare weg. Bijvoorbeeld als u wegwedstrijden wilt houden, bouwwerken plaatst of fietstochten of evenementen organiseert. U vraagt hiervoor een ontheffing aan bij de wegbeheerder.

  Bij wie moet ik ontheffing aanvragen?

  • voor rijkswegen: Ministerie van Infrastructuur en Milieu
  • voor provinciale wegen: Gedeputeerde Staten
  • voor wegen onder beheer van het waterschap: het waterschap
  • voor andere openbare wegen: de gemeente
  • voor eisen aan voertuigen: de RDW
 • Voorwaarden

  Een parkeervergunning is eigenlijk een ontheffing van de wegenverkeerswet. Zo zijn er meer ontheffingen mogelijk. Bij de gemeente kunt u voor andere (meestal tijdelijke) ontheffingen een verzoek indienen. De gemeente kan deze ontheffingen onder bepaalde voorwaarden verstrekken.

 • Gang van zaken

  U kunt bij de gemeente hiervoor een schriftelijk verzoek indienen.

  De volgende stukken dienen te worden bijgevoegd:

  - de reden van ontheffing;

  - de aard van de ontheffing;

  - de plaats, de datum, het tijdstip en de duur van de ontheffing.

 • Wetgeving