Organisatie

Home > Bestuur en organisatie > Organisatie

Er is geen organisatie die zoveel verschillende taken heeft als een gemeente: van de aanleg van wegen tot het regelen van schoolvervoer. Van de afgifte van paspoorten tot het subsidiëren van de voetbalvereninging. Uiteraard kunnen de burgemeester en de wethouders al die taken niet in hun eentje uitvoeren.

Zonder de hulp van het ambtelijk apparaat komt er weinig van hun plannen en ideeën terecht. Daarom: wilt u weten hoe snel u een paspoort kunt krijgen? Wilt u een omgevingsvergunning aanvragen? Bent u het niet eens met de aanleg van een nieuwe weg bij u in de buurt? Wilt u een speelterreintje in uw wijk? 

Over al dit soort gemeentelijke onderwerpen kunt u het beste (eerst) met de betreffende ambtenaar contact opnemen.  Vaak kan hij of zij uw vraag beantwoorden of uw probleem oplossen.