Persberichten

Home > Actueel > Persberichten
Overzicht van alle persberichten van de gemeente Giessenlanden:
 • Zederik, Leerdam en Giessenlanden werken samen aan terugdringen auto-inbraken

  (14-07-2014)
  ‘Haal uw auto leeg, laat anderen dat niet voor u doen’. Met deze slogan worden automobilisten in Giessenlanden, Leerdam en Zederik gewaarschuwd om geen waardevolle spullen in hun auto achter te laten. In de drie gemeenten zijn op verschillende plaatsen spandoeken opgehangen. Een van de doeken is onlangs onthuld door waarnemend burgemeester Ten Kate, burgemeester Houtman, loco-burgemeester Bos en teamchef den Hartog van de politie.
  Meer info
 • School met de Bijbel in Noordeloos is SEEF

  (14-07-2014)
  Op vrijdag 11 juli overhandigde wethouder Bert Snoek het verkeersveiligheidslabel SCHOOL op SEEF aan christelijke basisschool de School met de Bijbel in Noordeloos. De school is de twintigste basisschool in de regio die het verkeersveiligheidslabel SCHOOL op SEEF heeft verdiend en de tweede basisschool in de gemeente Giessenlanden.
  Meer info
 • Ondergrondse milieuparken gerealiseerd in Giessenlanden

  (17-06-2014)
  De gemeente Giessenlanden en Reinigingsdienst Waardlanden realiseerden de afgelopen weken ondergrondse milieuparken op diverse plaatsen in alle dorpen. Dit zijn containers onder de grond waar inwoners voortaan glas, plastic en textiel kwijt kunnen. Op locaties waar hoogbouw staat, zijn ook containers voor restafval en papier geplaatst. Daarbij houden de inwoners thuis hun mini-containers. Door bouwwerkzaamheden in het centrum van Arkel, volgen de containers hier na de zomer.
  Meer info
 • Praktijkdag voor senioren “Veilig omgaan met de elektrische fiets”

  (05-06-2014)
  Op donderdag 19 juni is er in “Het Bruisend Hart” in Hoornaar een praktijkdag “Veilig omgaan met de elektrische fiets”. Deze dag is bedoeld voor 55-plussers die een elektrische fiets hebben of er een willen aanschaffen. Op die dag leren ze op een leuke en gezellige manier de elektrische fiets beter kennen en besturen. Wethouder Bert Snoek is bij deze dag aanwezig en verzorgt de opening.
  Meer info
 • Bijeenkomsten bestuurlijke toekomst Giessenlanden

  (27-05-2014)

  Gemeente Giessenlanden organiseert dorpsbijeenkomsten om met inwoners in gesprek te gaan over de bestuurlijke toekomst van gemeente Giessenlanden. Binnenkort ontvangen inwoners een huis-aan-huis uitnodiging om een van deze bijeenkomsten bij te wonen. Deze avonden vinden eind juni en begin juli plaats.

  Meer info
 • Wethouder Snoek verleent eerste flitsvergunning

  (15-05-2014)
  Vandaag reikte wethouder Bert Snoek de eerste flitsvergunning uit aan Annemieke van Es, architect bij van Es architecten te Sliedrecht. Het gaat om een vergunning voor het renoveren en vergroten van een woning. De architect is verantwoordelijk voor het ontwerp en begeleidt het traject. De aanvraag voldeed aan alle wettelijke eisen. Daarom is de vergunning binnen vijf werkdagen verleend.
  Meer info
 • Uitreiking Koninklijke onderscheidingen in Giessenlanden

  (25-04-2014)
  Op vrijdag 25 april reikt burgemeester Werner ten Kate 6 Koninklijke onderscheidingen uit aan inwoners van gemeente Giessenlanden. Zij worden allen onderscheiden als: Lid in de Orde van Oranje Nassau.
  Meer info
 • Coalitieakkoord Giessenlanden

  (22-04-2014)

  CDA, VVD en SGP hebben een coalitieakkoord gesloten met als motto: ‘Giessenlanden vitaal: samenwerken tot in de kern!’ In het akkoord geven de partijen aan dat door maatschappelijke en economische ontwikkelingen een omslag in denken nodig is. Hierbij is de zelfredzaamheid van burgers en de ‘samenredzaamheid’ van de samenleving leidend. De lokale overheid treedt terug en faciliteert. In de periode 2010-2014 is door de gemeente een visie op de rol van de samenleving en de overheid ontwikkeld. Deze visie staat ook de komende periode weer centraal.

  Meer info
 • GIPS op het menu

  (15-04-2014)

  Optreden voor meer begrip voor gehandicapten…

  Dinsdag 15 april lieten leerlingen van christelijke basisschool ‘Samen op weg’ uit Hoornaar het bestuur en ambtenaren van gemeente Giessenlanden ondervinden hoe het is gehandicapt te zijn. Samen met het platform gehandicapten ‘Zedje’ creëren ze met deze lunchvoorstelling meer begrip voor mensen met een beperking. Het optreden is onderdeel van GIPS (Gehandicapten Informatie Project Scholen) een informatief programma op de basisscholen, verzorgd door vrijwilligers.

  Meer info
 • Gemeenteraad Giessenlanden stemt in met voorstel Glasvezel

  (10-04-2014)
  De gemeenteraad van Giessenlanden is op 10 april akkoord gegaan met het voorstel voor de aanleg van glasvezel in de hele gemeente inclusief de buitengebieden. De gemeente verstrekt hiervoor een lening van in totaal 7.650.000 euro aan de nieuw opgerichte stichting ‘GiessenlandenNet’. Voor de lening ontvangt de gemeente een marktconforme rente. Het restant van circa 1,5 miljoen euro zal door lokale private ondernemingen worden geïnvesteerd.
  Meer info
 • Glasvezel in Giessenlanden een stap dichterbij

  (25-03-2014)

  De gemeenteraad van Giessenlanden neemt op 10 april aanstaande een besluit over een voorstel voor de aanleg van glasvezel in de hele gemeente inclusief de buitengebieden. De gemeente heeft al langere tijd de wens om een glasvezelnetwerk te realiseren. Er zijn echter maar weinig aanbieders die dit netwerk in het gebied buiten de dorpskernen willen aanleggen. Inmiddels is een voorstel uitgewerkt dat mogelijkheden biedt om toch glasvezel voor de hele gemeente te kunnen realiseren.

  Meer info
 • Praktijkdag voor jonge autorijders in Giessenlanden

  (13-03-2014)
  Jonge autorijders van 18 t/m 24 jaar in de gemeente Giessenlanden kunnen op zaterdag 5 april gratis meedoen aan “The DriveXperience”. Dit is een praktische en leerzame praktijkdag voor jonge autorijders, die tussen de drie maanden en twee jaar hun rijbewijs hebben. Al deze jongeren zijn persoonlijk aangeschreven en uitgenodigd om deel te nemen. De dag wordt van 9.00 uur tot uiterlijk 16.00 uur gehouden bij de gemeentewerf in Noordeloos.
  Meer info
 • ‘Bob in de sportkantine’ van start

  (10-03-2014)
  Voorafgaand aan de voetbalwedstrijd tussen SteDoCo Hoornaar en Oranje Wit uit Dordrecht is afgelopen zaterdagmiddag 8 maart het regionale startsein gegeven voor de campagne ‘Bob in de sportkantine’. Dit gebeurde door wethouder Jan de Groot van de gemeente Giessenlanden en Eredivisietrainer Ruud Brood. Deze campagne loopt de komende maanden in de gehele regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.
  Meer info
 • Veel Twitteraars en kijkers via livestream bij verkiezingsdebat Giessenlanden

  (04-03-2014)
  Op maandag 3 maart bezochten maar liefst 170 mensen het succesvolle verkiezingsdebat van de Gemeente Giessenlanden. Daar gingen lijsttrekkers met elkaar in debat over diverse actuele thema’s. Ook discussieerden veel mensen mee via Twitter en volgden ruim 200 mensen de avond via een livestream-verbinding op www.giessenlanden.nl.
  Meer info
 • Giessenlanden lanceert digitale nieuwsbrief

  (25-02-2014)
  Op 25 februari 2014 verzond de gemeente Giessenlanden de eerste digitale nieuwsbrief. Zo kunnen inwoners en andere belangstellenden het laatste nieuws van de gemeente als eerste ontvangen via e-mail. Geïnteresseerden kunnen zich eenvoudig aanmelden voor de nieuwsbrief via www.giessenlanden.nl. Later dit jaar volgt ook een nieuwsapp van de gemeente.
  Meer info
 • Actie minder vrachtverkeer Noordeloos

  (06-02-2014)
  Dorpsberaad Noordeloos, gemeente en ondernemers gaan zich gezamenlijk inspannen om zwaar vrachtverkeer in de dorpskern van Noordeloos te voorkomen. In overleg met de gemeente Giessenlanden stuurt het dorpsberaad een brief naar ondernemers met veel zwaar verkeer, zoals vrachtwagens, tractoren en andere zware voertuigen. Dit met de vraag de authentieke dorpskern zoveel mogelijk te vermijden en dus te ontlasten.
  Meer info
 • Dichter des Giessenlands

  (29-01-2014)

  Gemeente Giessenlanden is op zoek naar een ‘Dichter des Giessenlands’, een gemeentedichter die het komende jaar zal dichten over specifieke gebeurtenissen in de gemeente Giessenlanden. De Giessenlandse dichter brengt poëzie dichter bij de mensen en zorgt ervoor dat inwoners op een andere manier stilstaan bij belangrijke gebeurtenissen in de gemeente Giessenlanden.

  Meer info
 • Goede opkomst brainstorm 'taken en voorzieningen'

  (28-01-2014)

  Maandagavond 27 januari was er een brainstorm over “taken en voorzieningen” in het Bruisend Hart. Hier waren zo’n 80 vertegenwoordigers van dorps- en adviesraden, burgerpanel en raadsleden aanwezig. Ze gaven veel ideeën op het gebied van: waarop kan de gemeente bezuinigen en wat is de rol van overheid en inwoners daarbij? En wat betekent dit voor de voorzieningen? Specifiek voor de domeinen fysiek, sociaal en voorzieningen. 

  Meer info
 • College Giessenlanden presenteert toekomstbestendig investeringsplan

  (11-11-2013)
  Het college van Burgemeester en Wethouders van Giessenlanden presenteert een investeringsplan voor de komende vijf jaar. De hierin opgenomen projecten zijn vooral gericht op de versterking van vitaal burgerschap en burgerparticipatie, een belangrijk doel in de gemeentelijke visie. Criteria voor de projecten zijn dan ook dat ze de leefbaarheid in de dorpen versterken, de eigen kracht van burgers stimuleren en bijdragen aan een ondernemersklimaat. Ook mogen de investeringen niet ten koste gaan van een sluitende begroting. ‘De investeringen die we doen, moeten toekomstbestendig zijn”, zo vat wethouder Akkerman het samen. “Zowel in wat het oplevert voor de samenleving als in financieel opzicht. We investeren met verstand.”
  Meer info
 • Lessen landbouwverkeer voor leerlingen Giessenlanden

  (28-10-2013)
  Op vrijdag 1 november krijgen leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen in de gemeente Giessenlanden verkeerslessen over het omgaan met groot landbouwverkeer. Wethouder Jan de Groot zal het startsein geven voor de lessen die worden gegeven op het Dirk IV-plein in Hoornaar. Met een aantal grote landvoertuigen kunnen de leerlingen direct in de praktijk oefenen.
  Meer info
 • Pilot LED-verlichting

  (17-10-2013)

  De gemeente Giessenlanden start met een pilot waarbij LED-verlichting de traditionele straatverlichting langs een aantal wegen in het buitengebied van Giessenlanden gaat vervangen. De ervaringen naar aanleiding van deze pilot worden meegenomen in de toekomstige vervangingen van straatverlichting in Giessenlanden, waarbij duurzaamheid en energiebesparing belangrijke uitgangspunten zijn.

  Meer info
 • Begroting Giessenlanden: ‘Vitaal de toekomst in’

  (15-10-2013)

  Het college van Burgemeester en Wethouders van Giessenlanden presenteert haar begroting voor 2014 met de titel ‘Vitaal de toekomst in’. De kernboodschap: er ligt een solide financiële basis die ruimte biedt voor investeringen in de leefbaarheid en vitaliteit van de dorpen. Met deze laatste begroting van de raadsperiode legt het college zo een fundament voor een vitale toekomst van Giessenlanden. Om de investeringen mogelijk te maken, zijn bezuinigingen doorgevoerd en blijven verdere stappen noodzakelijk.

  Meer info
 • Gemeenten organiseren eerste regionale duurzaamheidsmarkt

  (07-10-2013)
  De gemeenten Giessenlanden, Leerdam, Molenwaard en Zederik organiseren op zaterdag 12 oktober de eerste regionale duurzaamheidsmarkt in het centrum van Leerdam. De duurzaamheidsmarkt is één van de activiteiten in de Maand van de Duurzaamheid die de vier gemeenten in samenwerking met Stichting BlauwZaam organiseren. Van 10.00 uur tot 15.00 uur laten ondernemers bezoekers kennismaken met duurzame producten.
  Meer info
 • Inlichtingenanalist op Veteranendag Giessenlanden

  (07-10-2013)
  Op maandagmiddag 14 oktober 2013 wordt in ‘Het Bruisend Hart’ in Hoornaar, de jaarlijkse veteranenbijeenkomst van de gemeente Giessenlanden gehouden. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd voor alle Giessenlandse veteranen als blijk van waardering voor hun inzet.
  Meer info
 • Grootschalige groepsaankoop zonnepanelen

  (30-09-2013)
  Vanaf 30 september starten de gemeente Giessenlanden en 23 andere Zuid-Hollandse gemeenten in samenwerking met iChoosr de tweede grootschalige groepsaankoop zonnepanelen in Zuid-Holland onder de naam SamenZonneEnergie. Via deze groepsaankoop is het mogelijk om een compleet zonnepanelensysteem tegen een scherpe prijs aan te schaffen en hiermee bij te dragen aan een groener milieu.
  Meer info
 • Symposium ‘Tot in de kern met bewoners’

  (03-09-2013)
  Op donderdag 26 september 2013 organiseren Woonactief en de dorpsraden van de gemeente Giessenlanden in opdracht van de gemeente Giessenlanden het symposium ‘Tot in de kern met bewoners’, over kerngericht werken, samenwerken met inwoners en actief burgerschap. Het symposium vindt plaats in De Til in Giessenburg van 12.30 uur tot 17.00 uur. De toegang is gratis. Aanmelden is wel nodig. Dat kan tot en met 19 september via www.woonactief.nl.
  Meer info
 • Installatie waarnemend burgemeester Giessenlanden op 15 juli aanstaande

  (08-07-2013)
  Op maandag 15 juli aanstaande wordt de heer Werner ten Kate geïnstalleerd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Giessenlanden. Dit gebeurt om 19:30 uur tijdens een bijzondere openbare raadsvergadering in de raadszaal van het gemeentehuis, Groeneweg 33 te Hoornaar.
  Meer info
 • Kadernota Giessenlanden 2014

  (03-06-2013)

  Verder bouwen op visie ‘Giessenlanden, een vitaal perspectief’

  Op donderdag 27 juni neemt de gemeenteraad van Giessenlanden een besluit over de kadernota 2014. Hierin wordt ondermeer aangegeven dat de gemeente bij ongewijzigd beleid in 2020 een begrotingstekort heeft van 1,8 miljoen euro. Om in 2020 weer een begrotingsevenwicht te bereiken wil de gemeente, onder andere in samenwerking met burgers, maatschappelijke organisaties en dorps- en adviesraden, activiteiten en taken op een andere manier organiseren. Hiervoor is onlangs het masterplan voorzieningen en de notitie over de taken van de gemeente aan de gemeenteraad voorgelegd. De richtinggevende uitspraken in deze notities komen vervolgens weer samen in de kadernota.

  Meer info
 • Spetterende Jeugd Manifestatie

  (22-05-2013)

  Gezamenlijk persbericht Basisscholen / gemeente

  Op vrijdag 24 mei van 16.00 tot 20.00 uur vindt op het Dirk IV plein in Hoornaar de ‘Spetterende Jeugd Manifestatie’ plaats. De leerlingen van alle basisscholen zijn voor deze manifestatie met veel sportieve en culturele activiteiten uitgenodigd. De ‘Spetterende Jeugd Manifestatie’ dient ter promotie van het initiatief ter bevordering van de participatie van jongeren aan sport- en cultuuractiviteiten. Het evenement is georganiseerd door de Giessenlandse basisscholen in samenwerking met de gemeente.

  Meer info
 • College Giessenlanden presenteert raadsvoorstel over taken gemeente

  (23-04-2013)
  Het college van de gemeente Giessenlanden presenteerde op 23 april een raadsvoorstel over de taken van de gemeente. Het doel van het voorstel is om te zorgen dat Giessenlanden vitaal en financieel gezond blijft. Dat betekent dat de gemeente keuzes moet maken in de taken die zij in de toekomst kan en wil uitvoeren. In het voorstel dat in mei door de gemeenteraad wordt behandeld, vraagt het college aan de gemeenteraad kaders te stellen. Aan de hand hiervan gaat de gemeente, in overleg met de betrokken burgers en instellingen, concrete voorstellen uitwerken.
  Meer info
 • Kunstwerken Syndion fleuren trouwzaal Giessenlanden op

  (15-04-2013)
  Maar liefst 29 kunstwerken hebben kunstenaars van Atelier het Tolhuis (Syndion) gemaakt om de trouwzaal van Giessenlanden meer kleur te geven. Op donderdag 18 april is een feestelijke bijeenkomst georganiseerd waarop de kunstwerken getoond worden. Ook is er dan gelegenheid de kunstenaars te ontmoeten.
  Meer info
 • Vanaf 15 april 2013 alleen nog op afspraak

  (08-04-2013)
  Bezoekers van gemeente Giessenlanden worden vanaf 15 april 2013 sneller en beter geholpen doordat de gemeente dan volledig op afspraak gaat werken. Bezoekers kunnen telefonisch of via de website zelf een afspraak inplannen bij burgerzaken, belastingen, Wmo en bouw- en woningtoezicht. Deze manier van werken heeft als voordeel dat bezoekers direct worden geholpen zonder te hoeven wachten.
  Meer info
 • Wethouder Van Leeuwen-Klink in actie op vrijwilligersdag

  (11-03-2013)
  Op zaterdag 16 maart gaat wethouder Elisabeth van Leeuwen-Klink als vrijwilliger aan de slag bij ASVZ locatie Matthijs Marijke en CBS De Hoeksteen, beide in Giessenburg. Dit doet zij in het kader van NLdoet.
  Meer info
 • Leesvoorziening Giessenlanden krijgt nieuwe vorm

  (26-02-2013)
  Het college van de gemeente Giessenlanden heeft besloten om de leesvoorziening in Giessenlanden op een nieuwe manier te gaan vormgeven. Hierbij wordt vooral ingezet op het stimuleren van taalontwikkeling op basisscholen en het behoud van een bibliotheekfunctie dicht bij huis in de vorm van een bibliobus.
  Meer info
 • Afghaanse vluchteling Hoogblokland verlaat Nederland

  (21-02-2013)

  Rafiq Naibzay, de Afghaanse vluchteling uit Hoogblokland heeft een verblijfsvergunning in België en vertrekt uit Nederland. Ruim 15 jaar heeft de man gestreden om net als zijn gezin een Nederlands paspoort te krijgen. Hij heeft de hoop hierop opgegeven en kiest er nu voor om zijn rechteloze situatie in Nederland achter zich te laten en een nieuw bestaan op te bouwen in het buitenland.

  Meer info
 • College Giessenlanden presenteert Masterplan Voorzieningen

  (19-02-2013)
  Het college van de gemeente Giessenlanden presenteerde op 19 februari het masterplan voorzieningen. Het doel van dit plan is om te zorgen dat Giessenlanden ook in de toekomst een gemeente is waar het goed wonen is met een passend voorzieningenniveau. Het masterplan bevat een uitgebreide inventarisatie van de voorzieningen onderwijs, dorpshuizen en buitensport. Daarnaast zijn per onderdeel mogelijke scenario’s uitgewerkt die op 7 en 21 maart voor besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
  Meer info
 • Plan voor gezondheidspark nabij zwembad Giessenburg gaat niet door

  (07-02-2013)
  Het plan van een groep ondernemers uit Giessenburg om naast zwembad ‘De Doetse Kom’ een park met welzijn, zorg en sportfaciliteiten aan te leggen gaat niet door. Onlangs hebben de partijen met de gemeente om de tafel gezeten en geconstateerd dat het vooruitstrevende plan financieel niet haalbaar is. De ondernemers, die zich in 2011 hebben verenigd in Welzijn en Sport Giessenlanden’ (WSG), krijgen de begroting helaas niet sluitend.
  Meer info
 • Sluiting De Buurtschool in Noordeloos definitief

  (25-01-2013)
  Openbare basisschool De Buurtschool in Noordeloos wordt met ingang van 1 augustus 2013 definitief opgeheven. Het bestuur van O2A5 (Stichting voor Primair Openbaar Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden) heeft eind 2012 het verzoek tot het opheffen van de school bij de gemeente ingediend, omdat de school niet meer aan de rijksnorm van minimaal 23 leerlingen kan voldoen. De gemeenteraad van Giessenlanden heeft hiermee ingestemd tijdens de raadsvergadering van 24 januari 2013.
  Meer info
 • Giessenlanden, Omnivera en zorgaanbieders ondertekenen intentie-overeenkomst Wozoco Giessenburg

  (17-12-2012)
  Op 17 december tekenden de gemeente Giessenlanden, Woningstichting Omnivera en zorgaanbieders de Lange Wei en Syndion de intentieovereenkomst voor het realiseren van een woonzorgcomplex aan de Neerpolderseweg in Giessenburg . De partijen hebben de intentie om te komen tot een samenwerking voor realisatie en behoud van een woonzorgcomplex in Giessenburg.
  Meer info
 • Uitreiking Koninklijke onderscheidingen

  (14-12-2012)
  Op vrijdag 14 december reikt burgemeester Els Boot Koninklijke onderscheidingen uit aan vijftien leden van de vrijwillige brandweer Giessenlanden. De uitreiking vindt plaats tijdens de jaarlijkse feestavond, die dit jaar ook een afscheidsavond is. De Brandweer Giessenlanden maakt vanaf 1 januari 2013 deel uit van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.
  Meer info
 • Giessenlanden geeft korting op starterswoningen Schelluinen

  (24-10-2012)
  De gemeente Giessenlanden gaat starters korting geven op de grondprijs van nieuwbouwwoningen in het project Over de Vliet III te Schelluinen. De reden voor dit besluit is de huidige woningmarkt waardoor het voor starters moeilijk is een woning te kopen. Om hen een kans te geven, krijgen zij een korting van 75 euro per vierkante meter. Geïnteresseerden kunnen kiezen uit 9 rijtjeswoningen waarbij zij zelf de gevel en indeling van de woning kunnen kiezen. De starterswoningen zijn te koop vanaf 150.000 euro.
  Meer info
 • Libanon-veteraan deelt ervaringen tijdens Veteranendag Giessenlanden

  (24-10-2012)
  Op woensdagmiddag 31 oktober 2012 wordt de jaarlijkse veteranenbijeenkomst van de gemeente Giessenlanden gehouden. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd voor alle Giessenlandse veteranen als blijk van waardering voor hun inzet.
  Meer info
 • Dorpsberaad Schelluinen biedt dorpsontwikkelingsplan aan

  (23-10-2012)

  Op dinsdag 23 oktober heeft Dorpsberaad Schelluinen haar dorpsontwikkelingsplan ‘Voortvarend aan de slag!’ aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. In dit plan staat een lonkend toekomstperspectief voor Schelluinen met daarbij de maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering. De wensen, ideeën en aanbevelingen van dorpsbewoners en verenigingen zijn zoveel mogelijk opgenomen in het plan.

  Meer info
 • Begroting Giessenlanden: ‘Bijsturen en koers houden’

  (09-10-2012)
  De gemeente Giessenlanden moet ingrijpende maatregelen nemen om een vitale en financieel gezonde gemeente te blijven. Dat is de boodschap van het college van Giessenlanden bij de presentatie van de begroting 2013 met als titel ‘Bijsturen en koers houden’. De vooruitzichten voor de korte termijn zijn nog redelijk positief. Maar vanaf 2016 komt de gemeente in zwaar weer. Het college is daarom van mening dat de gemeente de gekozen aanpak ten aanzien van het voorzieningenniveau verder moet doorzetten, de zelfredzaamheid van burgers moet stimuleren en de ambtelijke organisatie op een andere manier moet vormgegeven.
  Meer info
 • 24 oktober: tweede 55+Beurs Giessenlanden

  (09-10-2012)
  Op 24 oktober aanstaande organiseren de Seniorenraad en de gemeente Giessenlanden voor de 2e keer de 55+Beurs. De beurs werd in 2009 voor het eerst gehouden en trok toen maar liefst 900 bezoekers. Ook dit jaar is er weer een afwisselend programma. Er zijn diverse interessante lezingen en informatieve stands. Daarnaast kunnen bezoekers ook zelf aan de slag en er is van alles te proeven. De middag wordt afgesloten met een optreden van Zeemanskoor BesteVaer. De 55+ Beurs vindt plaats in de Til te Giessenburg. Bezoekers zijn welkom vanaf 13:00 uur en de entree is gratis.
  Meer info
 • Commisaris van de Koningin neemt Visie 2030 in ontvangst

  (12-09-2012)
  Op woensdag 12 september nam commissaris van de Koningin, de heer Jan Franssen, de Visie 2030 van de regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden (AV) officieel in ontvangst. Deze werd aan hem uitgereikt door de vice-voorzitter van de regio, burgemeester Coert van Ee samen met de regionale domeincoördinatoren en burgemeesters Victor Molkenboer, Dirk van der Borg en Els Boot. De toekomstvisie moet de gemeenten in de komende jaren ondersteunen bij het maken van beleidskeuzes.
  Meer info
 • Overeenkomst KleurrijkWonen en Giessenlanden

  (03-09-2012)
  KleurrijkWonen en de gemeente Giessenlanden hebben overeenstemming bereikt over de verdere samenwerking tussen beide partijen. Aanleiding hiervoor was onduidelijkheid over de wijze waarop invulling werd gegeven aan het prefered partnership. Dit kwam tot uiting bij de ontwikkeling van woon-zorgcomplex Giessenburg. Beide partijen hebben nu afgesproken dat KleurrijkWonen haar prefered partnership opgeeft. Dit in ruil voor een bedrag van 1,2 miljoen euro. De gemeenteraad neemt hierover op 27 september aanstaande een definitief besluit.
  Meer info
 • O2A5 en gemeente Giessenlanden starten proef met combinatiefunctionaris

  (05-07-2012)
  Op 4 juli ondertekenden O2A5 en de gemeente een overeenkomst voor een proef met een combinatiefunctionaris op de openbare scholen in Giessenlanden. De taak van een combinatiefunctionaris is om de jeugd enerzijds meer te laten sporten en anderzijds meer in aanraking te laten komen met kunst en cultuur.
  Meer info
 • Transportbedrijf vertrekt uit dorpskern Hoornaar

  (02-07-2012)
  Rien Boom Transport, Cuveljé Transport, ROM-S en de gemeente Giessenlanden hebben overeenstemming bereikt over de verplaatsing van de twee Giessenlandse transportondernemingen. Rien Boom Transport verplaatst zijn vestiging op bedrijventerrein De Vort in Noordeloos naar Transportcentrum Schelluinen-West. Vervolgens verhuist Cuveljé Transport zijn tweede vestiging aan de Dorpsweg naar de leeggekomen plek op het bedrijventerrein. Hierdoor hoeven de vrachtwagens van Cuveljé Transport niet langer door de dorpskern van Hoornaar te rijden.
  Meer info
 • Kopers beslissen mee over woningbouwproject Schelluinen

  (12-06-2012)

  Op dinsdag 12 juni hebben de gemeente Giessenlanden, Adcim en Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer bv de handtekeningen gezet onder een voorstel om de kans op verkoopbaarheid van het woningbouwproject Over de Vliet III te vergroten.

  Meer info
 • Wethouder De Jong keert terug naar bedrijfsleven

  (11-06-2012)
  Wethouder Wout de Jong heeft op 11 juni 2012 zijn ontslag aangeboden aan de gemeenteraad van Giessenlanden. Per 1 augustus 2012 wil hij zich volledig concentreren op zijn functie in het bedrijfsleven. De CDA-fractie zal mevrouw Elisabeth van Leeuwen-Klink als opvolger voordragen aan de gemeenteraad.
  Meer info
 • Woningbehoefteonderzoek in gemeente Giessenlanden

  (07-06-2012)
  In opdracht van de gemeente Giessenlanden en woningcorporatie KleurrijkWonen heeft het bureau Quintis in 2011 onder de inwoners van de gemeente Giessenlanden een woningbehoefteonderzoek gehouden. De resultaten van dit onderzoek zijn vertaald in een uitgebreide rapportage. Wat opvalt in de uitkomsten van het onderzoek is dat inwoners van Giessenlanden zeer tevreden zijn over het wonen. Zo geven ze hun woning gemiddeld een 8,1 en de woonomgeving krijgt gemiddeld een 7,8.
  Meer info
 • 26 april: Uitreiking Koninklijke onderscheiding door burgemeester Els Boot van Giessenlanden

  (26-04-2012)
  Op donderdag 26 april reikt burgemeester Els Boot een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer H.J. Keijer uit Hoornaar. De uitreiking vindt plaats in het Beatrix Theater Utrecht tijdens het vijf jaarlijkse congres van de Koninklijke Metaalunie. De heer Keijer wordt onderscheiden als: Officier in de Orde van Oranje Nassau.
  Meer info
 • 27 april: Uitreiking Koninklijke onderscheidingen Giessenlanden

  (26-04-2012)
  Op vrijdag 27 april reikt burgemeester Els Boot Koninklijke onderscheidingen uit aan de heer J.T. de Bijl en de heer G. de Jongh uit Giessenburg, de heer J. Voortman uit Hoogblokland en de heer J. Slappendel uit Hoornaar. Zij worden allen onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer H.Harrewijn uit Giessenburg wordt onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking vindt plaats in het gemeentehuis van Giessenlanden te Hoornaar.
  Meer info
 • College presenteert voorstel ‘Leefbaar Giessenlanden’

  (24-04-2012)
  Op dinsdag 24 april presenteerde het college van b&w de notitie ‘Leefbaar Giessenlanden’. Hierin geeft het college aan hoe zij in de komende jaren wil omgaan met maatschappelijke veranderingen en wil zorgen voor een begrotingsevenwicht. Het uiteindelijk doel is: een financieel gezonde gemeente met een voorzieningenniveau dat ook in de toekomst aansluit op de behoefte van inwoners.
  Meer info
 • DriveXperience op 21 april bij gemeentewerf in Noordeloos

  (12-04-2012)

  Gratis praktijkdag voor jonge automobilisten
  Giessenlandse automobilisten van 18 t/m 24 jaar kunnen op zaterdag 21 april gratis meedoen aan ‘The DriveXperience’. Dit is een praktische en leerzame praktijkdag voor jonge automobilisten. De dag wordt gehouden bij de gemeentewerf, De Vort 4 in Noordeloos en vindt plaats van 9.00 tot 16.00 uur.

  Meer info
 • Burgemeester verbiedt politie uitzetten vluchteling

  (26-03-2012)

  Rampzalige gevolgen voor achterblijvend gezin

  HOOGBLOKLAND (gemeente Giessenlanden) – Burgemeester Els Boot van de gemeente Giessenlanden heeft vandaag besloten de politie te verbieden medewerking te verlenen aan de uitzetting van Rafiq Naibzay uit Hoogblokland.

  Meer info
 • Bomen (be)leven in Hoornaar

  (15-03-2012)
  Kinderen uit de groepen 8 van CBS Samen op Weg en OBS Klim-Op planten tijdens de Boomfeestdag op 21 maart samen met wethouder Wout de Jong circa 22 bomen in Hoornaar. De bomen worden geplaatst langs de Groeneweg en het Vissersland in Hoornaar. Wethouder Wout de Jong plant samen met de kinderen de eerste boom. Aansluitend planten de kinderen de overige bomen.
  Meer info
 • Feestelijke opening brede school Arkel

  (30-01-2012)
  Op vrijdag 3 februari 2012 wordt de nieuwe brede school aan de Harpstraat in Arkel officieel geopend door wethouder Harmen Akkerman. In de ochtend wordt de opening van de nieuwe school gevierd met alle kinderen. ’s Middags vindt het officiële programma plaats.
  Meer info
 • Handhaving recreatieparken wel degelijk beste oplossing

  (11-01-2012)

  Ondanks de acties die het CPW deze week voert in de kwestie rondom de permanente bewoning van recreatieparken De Bilderhof en De Giessenburg, gaat de gemeente Giessenlanden door met handhaven. Er is geen enkele juridische reden om handhaving te staken, maar juist meerdere redenen om dit traject binnen de gestelde termijn af te ronden. Gezien de eenzijdige berichtgeving van het CPW, ziet de gemeente zich genoodzaakt een volledig beeld van de situatie te schetsen.

  Meer info
 • Persoonsgebonden overgangsrecht recreatieparken wel mogelijk

  (08-12-2011)
  Tijdens de informatieavond van donderdag 1 december over de permanente bewoning van recreatieparken De Giessenburg en De Bilderhof, werd opnieuw ingesproken door de Commissie Permanent Wonen (CPW) met betrekking tot het gemeentelijke handhavingsbeleid.
  Meer info
 • 15 november 2011: Uitreiking Koninklijke onderscheiding

  (16-11-2011)
  Op dinsdag 15 november reikt burgemeester mevrouw ir. J.M. Leemhuis-Stout van de gemeente Schiedam een Koninklijke Onderscheiding uit aan een inwoner van Giessenlanden, de heer J. Kerdel uit Giessenburg. De uitreiking vindt plaats tijdens de ledenvergadering van ZSO (branchevereniging van Zeefdruk- en Signondernemingen).
  Meer info
 • Officiële, feestelijke start Centrum voor Jeugd en Gezin

  (08-11-2011)
  De tweede helft van november staat in het teken van de lancering van het Centrum voor Jeugd en Gezin Alblasserwaard- Vijfheerenlanden (CJG AV). Iedereen is van harte welkom om bij de feestelijke startmomenten in de verschillende gemeenten aanwezig te zijn.
  Meer info
 • Begroting Giessenlanden: ‘Kansen door te kiezen’

  (13-10-2011)
  Het college van burgemeester en wethouders presenteert de begroting voor 2012. In deze begroting zijn de uitgangspunten gehanteerd zoals vastgesteld in de kadernota 2012. Voor 2012 is nog een tekort voorzien van € 937.000,- dat wordt gedekt door een bijdrage uit de opbrengst woningbedrijf.
  Meer info
 • Helden van OBS de Klim-op prikken zwerfvuil

  (05-10-2011)
  Op maandag 10 oktober geeft wethouder Wout de Jong het startsein voor een actie van OBS de Klim-op in Hoornaar. De leerlingen van groep 7 en 8 gaan deze dag zwerfvuil in het dorp opruimen.
  Meer info
 • Hoger beroep windturbines Giessenburg

  (04-10-2011)
  Het college van burgemeester en wethouders gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in Dordrecht met betrekking tot de geplande windturbines. De rechtbank heeft in haar uitspraak op 6 september de omwonenden in het gelijk gesteld en hiermee geanticipeerd op nieuw provinciaal beleid. Volgens het college had de rechtbank uitspraak moeten doen op basis van het geldende beleid en niet op basis van de provinciale structuurvisie die pas later in werking is getreden.
  Meer info
 • Giessenlanden en Betonson tekenen intentieverklaring

  (29-09-2011)
  Op 29 september ondertekenen wethouder de Jong en de heer Buitendijk, directeur juridische en personele zaken van Betonson B.V. een intentieverklaring rond de herontwikkeling van locatie Betonson in Arkel. Hierin geven de partijen de intentie aan te willen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de locatie van deze voormalige betonproductenfabriek te herontwikkelen.
  Meer info
 • Open dag bij jarige jeugdbrandweer Giessenlanden

  (02-09-2011)
  De jeugdbrandweer van Giessenlanden bestaat 40 jaar. Op zaterdag 10 september is er daarom een open (mid)dag. Iedereen die wil zien wat de jeugdbrandweer allemaal doet is van harte welkom in de kazerne in Arkel, Vlietskade 1002. De middag duurt van 13.00 tot 16.00 uur.
  Meer info
 • Verrassende monumenten met nieuwe bestemming

  (02-09-2011)

  Open Monumentendag in Giessenlanden

  De Open Monumentendag is één van de grootste culturele evenementen van Nederland en trekt jaarlijks circa 900.000 bezoekers. Op zaterdag 10 september 2011 van 10.00 tot 16.00 uur is er gratis toegang tot verrassende monumenten met een nieuwe bestemming in Giessenlanden.

  Meer info
 • Ex-inbreker geeft tips op inbraakpreventiebijeenkomst Giessenlanden

  (23-08-2011)
  Op donderdag 29 september 2011 organiseert de gemeente Giessenlanden in samenwerking met de politie een inbraakpreventiebijeenkomst. Het doel van de avond is om het aantal woninginbraken terug te dringen. De avond begint om 19.30 uur in het gemeentehuis in Hoornaar.
  Meer info
 • Wethouder De Jong geeft startsein restauratie kerktoren Giessenburg

  (12-08-2011)
  Wethouder Wout de Jong geeft op donderdag 18 augustus het startsein voor de restauratie van de kerktoren van de Nederlands Hervormde kerk in Giessenburg. De gemeente Giessenlanden ontvangt voor de restauratie 15.000 euro subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
  Meer info
 • Resultaten schoolrouteonderzoek ‘Op weg naar school’ bekend

  (22-06-2011)
  Op donderdag 23 juni zijn de resultaten van het project Op weg naar school bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking op CBS School met de Bijbel te Noordeloos. Met het schoolrouteonderzoek, dat in maart van dit jaar gestart is, wil de gemeente Giessenlanden de school-thuis routes in beeld brengen van basisschoolkinderen. Alle 11 basisscholen in de gemeente hebben meegewerkt aan dit onderzoek.
  Meer info
 • Prijsuitreiking filmcontest

  (22-06-2011)
  In de afgelopen maanden heeft de gemeente geprobeerd een beter beeld te krijgen van wat er leeft bij jongeren in Giessenlanden. Jongeren in de leeftijd van 12-23 jaar konden een promotietour in de dorpen bezoeken en meedoen aan de filmcontest ‘Hoe beleef jij je weekend’? De actie wordt op dinsdag 28 juni afgesloten tijdens een bijeenkomst op het gemeentehuis. Twee groepjes jongeren hebben een film van hun weekend gemaakt en als dank voor de inzet krijgen zij een prijs uitgereikt.
  Meer info
 • Samenwerking inwoners en gemeente bij onderhoud bloembakken

  (14-06-2011)

  In Arkel (Dam/Schotdeuren) en Schelluinen (Kerkplein) gaan inwoners het onderhoud van de gemeentelijke bloembakken in de straat voor hun rekening nemen. Deze inwoners hebben op eigen initiatief aangegeven veel waarde te hechten aan mooie bloembakken.

  Meer info
 • Nederland behandelt Talibanslachtoffer als oorlogscrimineel

  (24-05-2011)

  Nederland beschouwt de Afghaanse vluchteling Mohammed Rafiq Naibzay als oorlogsmisdadiger zonder een spoor van bewijs en biedt hem bovendien geen eerlijke kans om zijn onschuld te bewijzen. In een rechtsstaat is dat ongehoord en bovendien handelt Nederland daarmee in strijd met de Universele Rechten van de Mens. Naibzay woont met zijn gezin al ruim 13 jaar in Nederland (Hoogblokland) en dreigt binnenkort te worden uitgezet.

  Meer info
 • Gemeente en Rouwert Boer tekenen overeenkomst wozoco Giessenburg

  (23-05-2011)
  De gemeente Giessenlanden en de familie Rouwert Boer hebben een overeenkomst getekend in verband met de grondaankoop voor het woonzorgcomplex Giessenburg. Het is de bedoeling dat er op deze locatie 44 appartementen komen voor senioren, 18 appartementen voor ouderen met dementie en 6 appartementen voor mensen met een verstandelijke beperking. De mogelijkheid om een gezondheidscentrum te realiseren met daarin verschillende vormen van eerste lijnszorg wordt ook meegenomen.
  Meer info
 • 30 mei: Startsein centrumontwikkeling Arkel

  (23-05-2011)
  Op maandag 30 mei geven wethouder Jan de Groot van de gemeente Giessenlanden en Jaap van Dam, directeur bij KleurrijkWonen samen met enkele betrokkenen officieel het startsein voor de centrumontwikkeling Arkel.
  Meer info
 • Herdenking aanval op Schelluinen vanaf 2012 op 4 mei.

  (09-05-2011)

  14 mei aanstaande laatste keer speciale herdenking strijders en slachtoffers Schelluinen

  Op 14 mei aanstaande vindt voor de laatste keer een speciale herdenking plaats van degenen die in de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld tijdens de beschieting van een onderdeel van het derde regiment veld artillerie (3-11-3 RA) bij Schelluinen. Sinds 1980 wordt, in samenwerking met de Koninklijke Landmacht, de aanval op Schelluinen op die datum herdacht. Nu er geen direct betrokken strijders meer zijn die daar aanwezig kunnen zijn, is besloten om de herdenking van de aanval op Schelluinen vanaf 2012 op 4 mei te laten plaatsvinden. De laatste herdenking op 14 mei aanstaande vindt plaats om 11:00 uur bij het monument aan de Berkenlaan te Schelluinen.

  Meer info
 • 29 april: Uitreiking koninklijke onderscheidingen Giessenlanden

  (02-05-2011)
  Op vrijdag 29 april reikt burgemeester Els Boot koninklijke onderscheidingen uit aan mevrouw A.C. van Driel-van Houwelingen en de heer A.H. van de Werken uit Hoornaar, de heer G. Bikker uit Noordeloos, mevrouw M. van Steenis-Oosterom en mevrouw J.W. Verhaar-Struik uit Arkel, de heer J. De Jong uit Giessenburg. De uitreiking vindt plaats in het gemeentehuis van Giessenlanden te Hoornaar. Zij worden allen onderscheiden als: Lid in de Orde van Oranje Nassau.
  Meer info
 • Groen licht voor uitwerking Visie 2030

  (28-04-2011)

  Alle acht gemeenteraden regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden akkoord met startnotitie Visie 2030

  De gemeenteraden van Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland en Zederik zijn akkoord gegaan met de startnotitie voor de gezamenlijke toekomstvisie: Visie 2030. Dit betekent dat de gemeenten in de regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden de handen ineen slaan om te komen tot een breed gedragen visie.

  Meer info
 • Wethouder Jan de Groot plaatst eerste blauwe papiercontainer

  (12-04-2011)
  Op maandag 18 april plaatst wethouder Jan de Groot de eerste blauwe container in de gemeente Giessenlanden bij oud-wethouder en raadslid Berend Buddingh’. Dit is meteen het startsein voor de verspreiding van alle papiercontainers in de gemeente Giessenlanden. Het zal ongeveer 3 maanden duren voordat alle woningen met een voor- of achtertuin voorzien zijn. De inzameldagen blijven gelijk en de verenigingen die nu het oud papier inzamelen, blijven dat doen.
  Meer info
 • Opening ‘Arkels Ommetje’

  (07-04-2011)
  Op dinsdagmiddag 19 april opent wethouder Wout de Jong om 16.00 uur het ‘Arkels Ommetje’, een nieuwe wandelroute langs de Linge en door Arkel. De openingshandeling vindt plaats bij het startpunt van de route bovenaan het Waardje aan het Rietveld in Arkel. De wandelroute heeft een lengte van 4,6 km. Wandelaars kunnen het wandelpad langs de Linge volgen en aan het eind, nog voor Gorinchem, via een pad de dijk oversteken naar de Arkels onderweg. Waarna de route door het dorp kan worden vervolgd.
  Meer info
 • Gezocht! Deelnemers Dorpsberaad Schelluinen

  (05-04-2011)
  In navolging van Dorpsberaad Noordeloos start gemeente Giessenlanden ook in Schelluinen met een Dorpsberaad. De gemeente wil inwoners van Schelluinen meer betrekken bij gemeentelijke werkzaamheden en inwoners zelf laten aangeven wat past bij hun eigen dorp. Dorpsberaad Schelluinen zal onder andere een schakel vormen tussen de gemeente en de inwoners van Schelluinen.
  Meer info
 • Hoe beleef jij je weekend?

  (29-03-2011)
  Wat doen Giessenlandse jongeren in het weekend? Om dit te weten te komen organiseert de gemeente Giessenlanden een filmcontest voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar. Met hun weekendfilmpje maken zij kans op een iPod of een minicamcorder. De gemeente raakt door de filmcontest op de hoogte van wat er leeft onder de jeugd in Giessenlanden en kan hierop inspelen met toekomstig beleid.
  Meer info
 • Boomfeestdag in Hoogblokland - foto impressie

  (17-03-2011)
  Kinderen uit groep 5 en 6 van CBS De Wegwijzer en wethouder Wout de Jong planten tijdens de Boomfeestdag op 23 maart 20 bomen in Hoogblokland. De bomen worden geplaatst bij de speeltuin aan ‘t Hoog in Hoogblokland. Wethouder Wout de Jong plant samen met de kinderen de eerste boom. Aansluitend planten de kinderen de overige 19 iepen bij de speeltuin.
  Meer info
 • 11 Giessenlandse basisscholen doen mee aan schoolrouteonderzoek

  (28-02-2011)
  Op woensdag 9 maart aanstaande geeft wethouder De Jong het startsein voor het tweede schoolrouteonderzoek in de gemeente Giessenlanden. Het eerste onderzoek werd in 2007 in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden gehouden onder middelbare scholieren en kreeg in 2010 de Nationale Verkeersveiligheidsprijs.Dit tweede onderzoek is bedoeld om de eventuele knelpunten op de schoolroutes van basisschoolleerlingen in beeld te brengen en waar mogelijk op te lossen. Alle 11 basisscholen in Giessenlanden verlenen medewerking aan het onderzoek dat wordt uitgevoerd door Verkeersadviesbureau VIA in opdracht van de gemeente Giessenlanden.
  Meer info
 • Feestelijke opening klantcontactcentrum gemeente Giessenlanden

  (16-02-2011)
  Op maandag 28 februari aanstaande opent burgemeester Els Boot het klantcontactcentrum van gemeente Giessenlanden. In dit klantcontactcentrum kunnen inwoners met alle vragen op één plek in het gemeentehuis terecht. Tijdens de feestelijke opening zijn inwoners van Giessenlanden tussen 15.30 - 17.30 uur van harte welkom. Rond 16.00 uur zal de burgemeester de openingshandeling verrichten. Ervoor en erna is er volop gelegenheid om rond te kijken en een persoonlijke uitleg te krijgen over onder andere de webwinkel en de diverse loketten. Ook kunnen er tijdens de opening gratis pasfoto’s worden gemaakt, mits er 1 pasfoto wordt afgestaan voor het ‘Gezicht van Giessenlanden’. Een collage die ter plekke zal ontstaan en te bewonderen is.
  Meer info
 • 28 januari 2011: Uitreiking koninklijke onderscheiding tijdens feestavond brandweer

  (28-01-2011)
  Op vrijdag 28 januari reikt burgemeester Els Boot een Koninklijke Onderscheiding uit aan huisarts Peter de Vries uit Arkel. De uitreiking vindt plaats tijdens de jaarlijkse feestavond van de Brandweer Giessenlanden.
  Meer info
 • 16 februari: Informatiemarkt woon-zorgcomplex Hoornaar

  (26-01-2011)
  Op woensdag 16 februari organiseren KleurrijkWonen en de gemeente Giessenlanden een informatiemarkt over het project ‘Woon-zorgcomplex Hoornaar’. Tijdens deze informatiemarkt worden geïnteresseerden bijgepraat over de stand van zaken en kunnen zij ontwerptekeningen bekijken. De informatiemarkt vindt plaats tussen 15:00 – 21:00 uur in Het Bruisend Hart te Hoornaar. Daarnaast is er elk uur een algemene presentatie. Inwoners van de gemeente Giessenlanden ontvangen deze week een nieuwsbrief met meer informatie over dit project en de informatiemarkt.
  Meer info
Archief