Persberichten

Home > Actueel > Persberichten
Overzicht van alle persberichten van de gemeente Giessenlanden:
 • Doorstart bibliotheekdienstverlening in Giessenlanden

  (12-12-2014)
  Gemeenteraad Giessenlanden heeft donderdag 11 december jl. ingestemd met het voorstel om de bibliotheekdienstverlening in Giessenlanden een nieuwe vorm te geven. Het plan omvat twee afhaalpunten in Arkel en Giessenburg en online reserveren van de landelijke collectie bij de Bibliotheek AanZet. Ook maakt de Bibliotheek op school op alle basisschoollocaties er deel van uit.
  Meer info
 • Gemeente sluit woning Hoogblokland

  (10-12-2014)

  Burgemeester Ten Kate heeft het voornemen om de woning in Hoogblokland, waar onlangs een hennepkwekerij is aangetroffen, voor een periode van 3 maanden te sluiten. Met deze tijdelijke sluiting wil de gemeente herhaling van drugs gerelateerde activiteiten vanuit deze locatie voorkomen.

  Meer info
 • Bert Snoek stopt als wethouder Giessenlanden

  (19-11-2014)

  Wethouder Bert Snoek heeft zijn ontslag aangeboden als wethouder bij de gemeente Giessenlanden. Hij is tot de conclusie gekomen dat het werk als wethouder voor hem niet te combineren is met zijn baan bij de rijksoverheid. De VVD-fractie zal Teus van Houwelingen als opvolger voordragen aan de gemeenteraad.

  Meer info
 • Giessenlanden zet koers richting toekomstbestendige plattelandsgemeente

  (13-11-2014)

  Giessenlanden nodigt Molenwaard uit voor onderzoek naar meerwaarde herindeling.
  Het college van b & w van de gemeente Giessenlanden wil zich richten op de vorming van een krachtige en toekomstbestendige plattelandsgemeente die taken dicht bij burger uitvoert. Na diverse gesprekken met de gemeente Molenwaard is gebleken dat de visies van Molenwaard en Giessenlanden belangrijke overeenkomsten bevatten. Het college van Giessenlanden stelt de gemeenteraad daarom voor om Molenwaard uit te nodigen voor een onderzoek naar de meerwaarde van een herindeling tussen beide gemeenten. Dit voorstel wordt op 27 november en 11 december door de Giessenlandse raad besproken.

  Meer info
 • Voorstel voor nieuwe bibliotheekdienstverlening Giessenlanden

  (11-11-2014)

  Het college van B&W van de gemeente Giessenlanden wil de bibliotheekdienstverlening in de gemeente een nieuwe vorm geven. Dit wordt nu uitgewerkt in een voorstel waarin onder andere het voornemen staat om afhaalpunten te realiseren in Arkel en Giessenburg in plaats van de eerder gekozen bibliobus. In december besluit de gemeenteraad over deze nieuw ingeslagen weg.

  Meer info
 • Burgemeester gaat aan de slag bij...

  (05-11-2014)

  De komende periode steekt burgemeester Ten Kate letterlijk de handen uit de mouwen. Hij wil inwoners van Giessenlanden nog beter leren kennen en gaat hiervoor de dorpen in. Hij komt niet langs voor een traditioneel gesprek maar om voor inwoners, verenigingen of bedrijven een klusje te doen. Alle inwoners kunnen hun idee of wens bij de gemeente indienen.

  Meer info
 • Begroting Giessenlanden: een verbeterd perspectief

  (16-10-2014)

  Op donderdag 16 oktober presenteerde het college van B&W van Giessenlanden haar begroting voor 2015. Het bezuinigingsbeleid van de afgelopen jaren begint zijn vruchten af te werpen. Hierdoor ontstaat langzaamaan een positiever financieel perspectief. Dit neemt echter niet weg dat de begroting nog financiële onderzekerheden kent. Dit gaat met name over de decentralisaties in het sociaal domein. Daarnaast zorgt de wens om meer te investeren voor druk op de rente-inkomsten.

  Meer info
 • Informatiemarkt over veranderingen in de zorg

  (15-10-2014)
  Op dinsdag 4 november organiseert de gemeente Giessenlanden van 16.00 tot 20.00 uur een informatiemarkt in het gemeentehuis in Hoornaar. Deze markt is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de veranderingen rond de AWBZ, de Wmo, werk & inkomen en jeugdhulp.
  Meer info
 • Principeakkoord over verzelfstandiging voetbal

  (13-10-2014)

  Het college van B&W van de gemeente Giessenlanden bereikte met de voetbalverenigingen een principeakkoord over de verzelfstandiging van de voetbal in Giessenlanden. Dit principeakkoord zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad en de leden van de voetbalverenigingen.

  Meer info
 • Burgemeester Boot kondigt vertrek aan

  (10-10-2014)
  Burgemeester Els Boot neemt na 10 jaar afscheid van de gemeente Giessenlanden. In het afgelopen jaar was zij wegens ziekte afwezig. Nu zij weer hersteld is, wil zij elders een nieuwe start maken.
  Meer info
 • Ten Kate blijft waarnemend burgemeester in Giessenlanden

  (10-10-2014)

  Waarnemend burgemeester Werner Ten Kate, die sinds 1 juli 2013 burgemeester Els Boot vervangt, blijft aan als waarnemer in de gemeente Giessenlanden. 

  Meer info
 • Kapitein vertelt over Bosnië-ervaringen op veteranenbijeenkomst Giessenlanden

  (08-10-2014)
  Op maandagochtend 13 oktober 2014 wordt de jaarlijkse veteranenbijeenkomst van de gemeente Giessenlanden gehouden in het gemeentehuis in Hoornaar. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd voor alle Giessenlandse veteranen als blijk van waardering voor hun inzet.
  Meer info
 • Onderzoek recreatieparken Giessenburg afgerond

  (09-09-2014)

  De gemeente Giessenlanden heeft opnieuw uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van herbestemming van recreatieparken De Giessenburg en De Bilderhof. De gemeenteraad had de gemeente per motie gevraagd om nogmaals het gesprek aan te gaan met de betrokken partijen.

  Meer info
 • Zevenkernen Toertocht met tractoren door Giessenlanden

  (04-09-2014)

  Op zaterdag 13 september organiseren de historische verenigingen van Giessenlanden een Zevenkernen Toertocht voor tractoren. Dit doen zij in het kader van de Open Monumentendag die dit jaar het thema ‘Op reis’ heeft. De ruim 50 oude tractoren van vereniging De Lange Slag zullen om 10.00 uur vertrekken vanaf het Dirk IV-plein in Hoornaar. De voorzitters van de drie historische verenigingen zullen het officiële startsein voor de toertocht geven. Na een tocht door alle dorpen van Giessenlanden zullen de tractoren omstreeks 15.30 uur weer terugkomen in Hoornaar. Naast de toertocht is er op deze dag in Arkel een tentoonstelling van oude voertuigen en in Hoornaar en Giessenburg zijn exposities met het thema ‘Op reis’.

  Meer info
 • Start campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’

  (02-09-2014)
  Op maandagavond 8 september start de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’ met een ludieke en educatieve actie op het Dirk IV-plein in Hoornaar. De Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid organiseert deze campagne jaarlijks voor de verkeersveiligheid van kinderen. Leerlingen van de scholen in Giessenlanden worden met hun ouders via school uitgenodigd voor de actie.
  Meer info
 • Flyeractie jongerenteam tijdens Zomerfeesten op 26 augustus

  (25-08-2014)

  Het jongerenteam van de RSD is op dinsdagavond 26 augustus a.s. van 19.30 tot 21.00 uur aanwezig op de Groenmarkt in Gorinchem tijdens de Zomerfeesten voor een flyeractie. Medewerkers van het jongerenteam delen flyers uit en gaan in gesprek met jongeren die de Zomerfeesten bezoeken. Bij de actie is wethouder en regionaal ambassadeur bestrijding jeugdwerkloosheid Elisabeth van Leeuwen uit Giessenlanden aanwezig.

  Meer info
 • Zederik, Leerdam en Giessenlanden werken samen aan terugdringen auto-inbraken

  (14-07-2014)
  ‘Haal uw auto leeg, laat anderen dat niet voor u doen’. Met deze slogan worden automobilisten in Giessenlanden, Leerdam en Zederik gewaarschuwd om geen waardevolle spullen in hun auto achter te laten. In de drie gemeenten zijn op verschillende plaatsen spandoeken opgehangen. Een van de doeken is onlangs onthuld door waarnemend burgemeester Ten Kate, burgemeester Houtman, loco-burgemeester Bos en teamchef den Hartog van de politie.
  Meer info
 • School met de Bijbel in Noordeloos is SEEF

  (14-07-2014)
  Op vrijdag 11 juli overhandigde wethouder Bert Snoek het verkeersveiligheidslabel SCHOOL op SEEF aan christelijke basisschool de School met de Bijbel in Noordeloos. De school is de twintigste basisschool in de regio die het verkeersveiligheidslabel SCHOOL op SEEF heeft verdiend en de tweede basisschool in de gemeente Giessenlanden.
  Meer info
 • Ondergrondse milieuparken gerealiseerd in Giessenlanden

  (17-06-2014)
  De gemeente Giessenlanden en Reinigingsdienst Waardlanden realiseerden de afgelopen weken ondergrondse milieuparken op diverse plaatsen in alle dorpen. Dit zijn containers onder de grond waar inwoners voortaan glas, plastic en textiel kwijt kunnen. Op locaties waar hoogbouw staat, zijn ook containers voor restafval en papier geplaatst. Daarbij houden de inwoners thuis hun mini-containers. Door bouwwerkzaamheden in het centrum van Arkel, volgen de containers hier na de zomer.
  Meer info
 • Praktijkdag voor senioren “Veilig omgaan met de elektrische fiets”

  (05-06-2014)
  Op donderdag 19 juni is er in “Het Bruisend Hart” in Hoornaar een praktijkdag “Veilig omgaan met de elektrische fiets”. Deze dag is bedoeld voor 55-plussers die een elektrische fiets hebben of er een willen aanschaffen. Op die dag leren ze op een leuke en gezellige manier de elektrische fiets beter kennen en besturen. Wethouder Bert Snoek is bij deze dag aanwezig en verzorgt de opening.
  Meer info
 • Bijeenkomsten bestuurlijke toekomst Giessenlanden

  (27-05-2014)

  Gemeente Giessenlanden organiseert dorpsbijeenkomsten om met inwoners in gesprek te gaan over de bestuurlijke toekomst van gemeente Giessenlanden. Binnenkort ontvangen inwoners een huis-aan-huis uitnodiging om een van deze bijeenkomsten bij te wonen. Deze avonden vinden eind juni en begin juli plaats.

  Meer info
 • Wethouder Snoek verleent eerste flitsvergunning

  (15-05-2014)
  Vandaag reikte wethouder Bert Snoek de eerste flitsvergunning uit aan Annemieke van Es, architect bij van Es architecten te Sliedrecht. Het gaat om een vergunning voor het renoveren en vergroten van een woning. De architect is verantwoordelijk voor het ontwerp en begeleidt het traject. De aanvraag voldeed aan alle wettelijke eisen. Daarom is de vergunning binnen vijf werkdagen verleend.
  Meer info
 • Uitreiking Koninklijke onderscheidingen in Giessenlanden

  (25-04-2014)
  Op vrijdag 25 april reikt burgemeester Werner ten Kate 6 Koninklijke onderscheidingen uit aan inwoners van gemeente Giessenlanden. Zij worden allen onderscheiden als: Lid in de Orde van Oranje Nassau.
  Meer info
 • Coalitieakkoord Giessenlanden

  (22-04-2014)

  CDA, VVD en SGP hebben een coalitieakkoord gesloten met als motto: ‘Giessenlanden vitaal: samenwerken tot in de kern!’ In het akkoord geven de partijen aan dat door maatschappelijke en economische ontwikkelingen een omslag in denken nodig is. Hierbij is de zelfredzaamheid van burgers en de ‘samenredzaamheid’ van de samenleving leidend. De lokale overheid treedt terug en faciliteert. In de periode 2010-2014 is door de gemeente een visie op de rol van de samenleving en de overheid ontwikkeld. Deze visie staat ook de komende periode weer centraal.

  Meer info
 • GIPS op het menu

  (15-04-2014)

  Optreden voor meer begrip voor gehandicapten…

  Dinsdag 15 april lieten leerlingen van christelijke basisschool ‘Samen op weg’ uit Hoornaar het bestuur en ambtenaren van gemeente Giessenlanden ondervinden hoe het is gehandicapt te zijn. Samen met het platform gehandicapten ‘Zedje’ creëren ze met deze lunchvoorstelling meer begrip voor mensen met een beperking. Het optreden is onderdeel van GIPS (Gehandicapten Informatie Project Scholen) een informatief programma op de basisscholen, verzorgd door vrijwilligers.

  Meer info
 • Gemeenteraad Giessenlanden stemt in met voorstel Glasvezel

  (10-04-2014)
  De gemeenteraad van Giessenlanden is op 10 april akkoord gegaan met het voorstel voor de aanleg van glasvezel in de hele gemeente inclusief de buitengebieden. De gemeente verstrekt hiervoor een lening van in totaal 7.650.000 euro aan de nieuw opgerichte stichting ‘GiessenlandenNet’. Voor de lening ontvangt de gemeente een marktconforme rente. Het restant van circa 1,5 miljoen euro zal door lokale private ondernemingen worden geïnvesteerd.
  Meer info
 • Glasvezel in Giessenlanden een stap dichterbij

  (25-03-2014)

  De gemeenteraad van Giessenlanden neemt op 10 april aanstaande een besluit over een voorstel voor de aanleg van glasvezel in de hele gemeente inclusief de buitengebieden. De gemeente heeft al langere tijd de wens om een glasvezelnetwerk te realiseren. Er zijn echter maar weinig aanbieders die dit netwerk in het gebied buiten de dorpskernen willen aanleggen. Inmiddels is een voorstel uitgewerkt dat mogelijkheden biedt om toch glasvezel voor de hele gemeente te kunnen realiseren.

  Meer info
 • Praktijkdag voor jonge autorijders in Giessenlanden

  (13-03-2014)
  Jonge autorijders van 18 t/m 24 jaar in de gemeente Giessenlanden kunnen op zaterdag 5 april gratis meedoen aan “The DriveXperience”. Dit is een praktische en leerzame praktijkdag voor jonge autorijders, die tussen de drie maanden en twee jaar hun rijbewijs hebben. Al deze jongeren zijn persoonlijk aangeschreven en uitgenodigd om deel te nemen. De dag wordt van 9.00 uur tot uiterlijk 16.00 uur gehouden bij de gemeentewerf in Noordeloos.
  Meer info
 • ‘Bob in de sportkantine’ van start

  (10-03-2014)
  Voorafgaand aan de voetbalwedstrijd tussen SteDoCo Hoornaar en Oranje Wit uit Dordrecht is afgelopen zaterdagmiddag 8 maart het regionale startsein gegeven voor de campagne ‘Bob in de sportkantine’. Dit gebeurde door wethouder Jan de Groot van de gemeente Giessenlanden en Eredivisietrainer Ruud Brood. Deze campagne loopt de komende maanden in de gehele regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.
  Meer info
 • Veel Twitteraars en kijkers via livestream bij verkiezingsdebat Giessenlanden

  (04-03-2014)
  Op maandag 3 maart bezochten maar liefst 170 mensen het succesvolle verkiezingsdebat van de Gemeente Giessenlanden. Daar gingen lijsttrekkers met elkaar in debat over diverse actuele thema’s. Ook discussieerden veel mensen mee via Twitter en volgden ruim 200 mensen de avond via een livestream-verbinding op www.giessenlanden.nl.
  Meer info
 • Giessenlanden lanceert digitale nieuwsbrief

  (25-02-2014)
  Op 25 februari 2014 verzond de gemeente Giessenlanden de eerste digitale nieuwsbrief. Zo kunnen inwoners en andere belangstellenden het laatste nieuws van de gemeente als eerste ontvangen via e-mail. Geïnteresseerden kunnen zich eenvoudig aanmelden voor de nieuwsbrief via www.giessenlanden.nl. Later dit jaar volgt ook een nieuwsapp van de gemeente.
  Meer info
 • Actie minder vrachtverkeer Noordeloos

  (06-02-2014)
  Dorpsberaad Noordeloos, gemeente en ondernemers gaan zich gezamenlijk inspannen om zwaar vrachtverkeer in de dorpskern van Noordeloos te voorkomen. In overleg met de gemeente Giessenlanden stuurt het dorpsberaad een brief naar ondernemers met veel zwaar verkeer, zoals vrachtwagens, tractoren en andere zware voertuigen. Dit met de vraag de authentieke dorpskern zoveel mogelijk te vermijden en dus te ontlasten.
  Meer info
 • Dichter des Giessenlands

  (29-01-2014)

  Gemeente Giessenlanden is op zoek naar een ‘Dichter des Giessenlands’, een gemeentedichter die het komende jaar zal dichten over specifieke gebeurtenissen in de gemeente Giessenlanden. De Giessenlandse dichter brengt poëzie dichter bij de mensen en zorgt ervoor dat inwoners op een andere manier stilstaan bij belangrijke gebeurtenissen in de gemeente Giessenlanden.

  Meer info
 • Goede opkomst brainstorm 'taken en voorzieningen'

  (28-01-2014)

  Maandagavond 27 januari was er een brainstorm over “taken en voorzieningen” in het Bruisend Hart. Hier waren zo’n 80 vertegenwoordigers van dorps- en adviesraden, burgerpanel en raadsleden aanwezig. Ze gaven veel ideeën op het gebied van: waarop kan de gemeente bezuinigen en wat is de rol van overheid en inwoners daarbij? En wat betekent dit voor de voorzieningen? Specifiek voor de domeinen fysiek, sociaal en voorzieningen. 

  Meer info
 • College Giessenlanden presenteert toekomstbestendig investeringsplan

  (11-11-2013)
  Het college van Burgemeester en Wethouders van Giessenlanden presenteert een investeringsplan voor de komende vijf jaar. De hierin opgenomen projecten zijn vooral gericht op de versterking van vitaal burgerschap en burgerparticipatie, een belangrijk doel in de gemeentelijke visie. Criteria voor de projecten zijn dan ook dat ze de leefbaarheid in de dorpen versterken, de eigen kracht van burgers stimuleren en bijdragen aan een ondernemersklimaat. Ook mogen de investeringen niet ten koste gaan van een sluitende begroting. ‘De investeringen die we doen, moeten toekomstbestendig zijn”, zo vat wethouder Akkerman het samen. “Zowel in wat het oplevert voor de samenleving als in financieel opzicht. We investeren met verstand.”
  Meer info
 • Lessen landbouwverkeer voor leerlingen Giessenlanden

  (28-10-2013)
  Op vrijdag 1 november krijgen leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen in de gemeente Giessenlanden verkeerslessen over het omgaan met groot landbouwverkeer. Wethouder Jan de Groot zal het startsein geven voor de lessen die worden gegeven op het Dirk IV-plein in Hoornaar. Met een aantal grote landvoertuigen kunnen de leerlingen direct in de praktijk oefenen.
  Meer info
 • Pilot LED-verlichting

  (17-10-2013)

  De gemeente Giessenlanden start met een pilot waarbij LED-verlichting de traditionele straatverlichting langs een aantal wegen in het buitengebied van Giessenlanden gaat vervangen. De ervaringen naar aanleiding van deze pilot worden meegenomen in de toekomstige vervangingen van straatverlichting in Giessenlanden, waarbij duurzaamheid en energiebesparing belangrijke uitgangspunten zijn.

  Meer info
 • Begroting Giessenlanden: ‘Vitaal de toekomst in’

  (15-10-2013)

  Het college van Burgemeester en Wethouders van Giessenlanden presenteert haar begroting voor 2014 met de titel ‘Vitaal de toekomst in’. De kernboodschap: er ligt een solide financiële basis die ruimte biedt voor investeringen in de leefbaarheid en vitaliteit van de dorpen. Met deze laatste begroting van de raadsperiode legt het college zo een fundament voor een vitale toekomst van Giessenlanden. Om de investeringen mogelijk te maken, zijn bezuinigingen doorgevoerd en blijven verdere stappen noodzakelijk.

  Meer info
 • Gemeenten organiseren eerste regionale duurzaamheidsmarkt

  (07-10-2013)
  De gemeenten Giessenlanden, Leerdam, Molenwaard en Zederik organiseren op zaterdag 12 oktober de eerste regionale duurzaamheidsmarkt in het centrum van Leerdam. De duurzaamheidsmarkt is één van de activiteiten in de Maand van de Duurzaamheid die de vier gemeenten in samenwerking met Stichting BlauwZaam organiseren. Van 10.00 uur tot 15.00 uur laten ondernemers bezoekers kennismaken met duurzame producten.
  Meer info
 • Inlichtingenanalist op Veteranendag Giessenlanden

  (07-10-2013)
  Op maandagmiddag 14 oktober 2013 wordt in ‘Het Bruisend Hart’ in Hoornaar, de jaarlijkse veteranenbijeenkomst van de gemeente Giessenlanden gehouden. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd voor alle Giessenlandse veteranen als blijk van waardering voor hun inzet.
  Meer info
 • Grootschalige groepsaankoop zonnepanelen

  (30-09-2013)
  Vanaf 30 september starten de gemeente Giessenlanden en 23 andere Zuid-Hollandse gemeenten in samenwerking met iChoosr de tweede grootschalige groepsaankoop zonnepanelen in Zuid-Holland onder de naam SamenZonneEnergie. Via deze groepsaankoop is het mogelijk om een compleet zonnepanelensysteem tegen een scherpe prijs aan te schaffen en hiermee bij te dragen aan een groener milieu.
  Meer info
Archief