Producten en diensten

Home > Producten en diensten

Digitaal loket

U vindt hier informatie over de dienstverlening van de gemeente Giessenlanden en enkele aanverwante organisaties.

Voor alle producten die u bij de gemeente kunt afnemen verwijzen wij u naar het menu onder 'Producten en diensten' links op deze pagina.

Servicenormen

Gemeente Giessenlanden heeft servicenormen opgesteld. Hiermee willen we inwoners een bepaald serviceniveau bieden en beloven. 

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een besluit dat is genomen door het college van burgemeester en wethouders (dan wel de burgemeester of de gemeenteraad) kunt u hiertegen bezwaar maken. En als u het niet eens bent met de beslissing op dit bezwaar, dan kunt u beroep instellen. Lees meer...

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Op 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) in werking getreden. Deze wet geeft regels ter bescherming van uw privacy. De WBP geeft u het recht om te weten wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. U kunt uw gegevens inzien en laten wijzigen en in sommige gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. De WBP geeft ook de verwerker van de persoonsgegevens meer plichten. Lees meer...

Overheidsbrede verwijzingen

Hieronder volgt een opsomming van relevante instellingen of stichtingen:   Mijn Overheid.nl

  • MijnOverheid 

Op MijnOverheid heeft u overzichtelijk, veilig en gemakkelijk toegang tot de overheid. U kunt uw persoonlijke gegevens inzien, post van de overheid ontvangen in uw digitale Berichtenbox en de status bekijken van uw lopende zaken bij de overheid.. Lees meer...Bereken uw recht. Laat uw geld niet liggen.

  • Bereken uw recht

Welke regelingen zijn er allemaal? Kom ik er voor in aanmerking? Op deze site kunt u het berekenen! Uit onderzoek blijkt, dat veel mensen niet weten waar ze allemaal recht op hebben. Dit is voor het Nibud en Stimulansz reden geweest om deze site te ontwikkelen. Lees meer...

  • de Nationale ombudsman

In onze samenleving voert de overheid veel taken uit. Iedereen heeft daar mee te maken. Vaak verloopt het contact goed, maar niet altijd. U mag de overheid hierop aanspreken, want u heeft recht op een eerlijke behandeling. Maar als dat niet helpt? Dan kunt u terecht bij de Nationale ombudsman: een onpartijdig en onafhankelijk instituut. Lees meer...

  • Last van de overheid

Iedereen heeft wel eens last van de overheid: door regels, moeilijke formulieren of veel vergunningen. De overheid wil weten waar u als burger last van heeft, en gaat op zoek naar oplossingen. Zodat wij het voor u makkelijker kunnen maken, met minder administratieve rompslomp en een betere dienstverlening. Lees meer...

Digitaal Klantdossier

  • Het Digitaal KlantDossier (DKD) - uw gegevens inzien

Bent u ingeschreven als werkzoekende bij UWV WERKbedrijf? Hebt u een WW-uitkering via UWV? Of ontvangt u een bijstandsuitkering via de gemeentelijke sociale dienst (GSD)? Dan heeft u via deze website inzage in uw klantgegevens. Dit zijn de gegevens waarmee u bij deze instellingen geregistreerd staat. Lees meer...

  • Werk.nl

Voor het zoeken van een baan is zelfkennis nodig. Bepaal eerst welk soort werk bij u past. Wanneer u weet wat u wilt, kunt u vacatures zoeken in kranten, bij uitzendbureaus, bij UWV WERKbedrijf en op internet. U kunt ook werk zoeken in het buitenland. Houdt u er rekening mee dat in ieder land weer andere regels en gewoontes gelden. Lees meer...VROM Inspectie. Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

  • Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

Bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties kan iedereen terecht om signalen door te geven die te maken hebben met mogelijke fraude of zelfverrijking van woningcorporaties, hun medewerkers, management en bestuurders. Het meldpunt is elke dag onder kantoortijden bereikbaar onder telefoonnummer 070 339 4975.  Lees meer...