Persoonsgegevens van Ruud van Rijn

Home > Raadsleden persoonlijk
Ruud van Rijn
Persoonsgegevens
Naam R.J. van Rijn
Voornaam Ruud
Geslacht m
Geboortedatum 20-11-1958
Adres Wetering 26
Postcode 3381 DL
Woonplaats Giessenburg
Bereikbaarheid
Telefoon 0184-652372
E-mail
Werkeenheid
Nevenfuncties

Adjunct coördinator Samenwerkingsverband Driegang EC-Rotonde Gorinchem 3 dgn per week (bezoldigd)

Flankerend beleid O2A5 te Arkel 2 dgn per week (bezoldigd)

Voorzitter stichting zwembad De Doetse Kom (onbezoldigd)

Hoe bent u in de politiek verzeild geraakt en wat is uw drijfveer?
Ik heb al jaren lang PvdA gestemd en ben in de jaren 90 meer betrokken geraakt bij de lokale politiek.

Vervolgens heb ik veel functies in het bestuur gehad.

Mijn drijfveer is dat de partij naadloos aansluit op mijn denkbeelden: wees sociaal en doe wat voor een ander. Ik verricht veel vrijwilligerswerk en kan genieten als dit ten goede komt aan andere mensen.

Wie zijn uw (politieke) voorbeelden?

Grote politieke voorbeelden kan ik niet zo één twee drie noemen. Ik heb wel veel respect voor hetgeen Nelson Mandela bereikt heeft. Een man van en voor zijn volk.

Waar bent u het meest trots op in onze gemeente?

De afgelopen jaren is er veel op poten gezet en mede dankzij de inzichten en het enthousiasme van ons college zijn we van een beheersmatige gemeente gegroeid naar een meer beleidsmatige gemeente. Er wordt minder ad hoc beslist en meer gekeken naar de toekomst.

Wat wilt u echt anders in onze gemeente?

Uiteraard kan het beter, alhoewel je het als gemeente nooit iedereen het naar zijn zin kan maken. Altijd heeft men wel wat te klagen, terwijl men eigenlijk zou moeten kijken naar hoe goed we het hier wel niet hebben.

Nog betere voorlichting naar de burgers toe en dat met name via menselijk contact. Vaak wordt gewezen op stukken in de krant en procedures die gevolgd worden. De mensen horen het gewoon liever persoonlijk.

Wie of wat verdient een compliment en waarom?

De vrijwilligers binnen onze gemeente. Ze verrichten fantastisch werk en dankzij deze vrijwilligers kunnen we hier gebruik maken van heel veel goede voorzieningen.

 

Waar heeft u met uw raadswerk een belangrijke bijdrage aan geleverd?

Nou, nog niet erg veel. Ik zit nog maar kort in de gemeenteraad. Het boeit me wel en ik hoop namens de partij een steentje te kunnen bijdragen. In elk geval tot maart 2010.


Wat zijn uw ambities?

Ambities? Dat is aan mij niet besteed. Het aardige is dat ik die niet nastreef en dan toch van de ene naar de andere functie hobbel. Meestal omdat men het mij vraagt en ik moeilijk nee kan zeggen.

 

Stel u zou een locatie/gebeurtenis mogen noemen voor een foto? Waar zou dat zijn en waarom?

Tsja, dat zijn veel plekken. Maar een beetje chauvinistisch kies ik dan toch maar voor de Doetse Kom, dat is toch een fantastisch buitenbad. Een bad waar op een mooie zomerdag heel de Alblasserwaard naar toe komt.