Risicokaarten

Home > Veiligheid > Rampenbestrijding > Risicokaarten

De risicokaart is een kaart op internet (www.risicokaart.nl) met informatie over risico' s in uw omgeving. Denk bijvoorbeeld aan transporten met gevaarlijke stoffen, bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken of de aanwezigheid van een LPG-station. Maar denk ook aan plekken waar water tot grote overlast kan leiden.

 

De risicokaart geeft u als inwoner en de overheid meer inzicht in de aanwezige risico's in onze omgeving, waardoor wij ons allemaal beter kunnen voorbereiden op mogelijke rampen. Met de kaart kunt u inzoomen op plaatsen in uw leef-, woon- en werkomgeving. U krijgt dan inzicht in de risico's die voor u van belang zijn

Nieuw op de risicokaart zijn de gevolgen van een mogelijke overstroming.