Campererven

Eind mei 2011 zijn zo’n 13 campererven in de Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden geopend. Campererven zijn een initiatief van de VVV Zuid-Holland en Den Haneker. De camperlocaties zijn vooral op boerenerven, maar ook in de openbare ruimte en op campings.

Meer informatie over de campererven en de locaties in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden kunt u vinden op www.campererf.nl.

campererfbordjelogo