Schelluinen

Home > Plannen en projecten > Schelluinen

Voor wegafsluitingen en omleidingen binnen de gemeente Giessenlanden verwijzen wij u graag hier naar toe.


 

  • Eerste paal Over de Vliet 3 Schelluinen

    Op dinsdag 11 juni sloeg wethouder Harmen Akkerman de eerste paal van de woningen in het plan Over de Vliet 3 in Schelluinen.Inmiddels zijn alle starterswoningen verkocht en is een start gemaakt met het bouwrijp maken van de grond.
  • Transportcentrum Schelluinen-West

    In Schelluinen wordt door de ROM-S een transportcentrum ontwikkeld. Op 11 januari 2007 stemde de gemeenteraad van Giessenlanden met een kleine meerderheid in met het bestemmingsplan wat de realisatie van het transportcentrum mogelijk maakt. Compenserende maatregelen voor het dorp Schelluinen waren nadrukkelijk onderdeel van de besluitvorming. Het college van B&W zet nu voortvarend stappen voor de realisering van transportcentrum Schelluinen-West en de uitvoering van de leefbaarheidsmaatregelen.

  • Schelluinen-Oost

    Op donderdag 16 september hebben projectontwikkelaar Herkon en de gemeente een overeenkomst voor de grondexploitatie van Schelluinen-oost ondertekend. Hiermee is de realisatie van dit project weer een stap dichter bij gekomen. Het project omvat 37 woningen waarvan 14 sociale woningbouw en 1 mantelzorgwoning.
Archief