Structuurvisie 'Giessenlanden buitengewoon'

Home > Plannen en projecten > Structuurvisie > Structuurvisie 'Giessenlanden buitengewoon'

De gemeente Giessenlanden heeft het 'ontwerp-structuurvisie' opgesteld. In deze structuurvisie worden de hoofdlijnen van de ruimtelijke ontwikkelingen voor de komende 15 jaar aangegeven. De gemeente wil in een vroegtijdig stadium een streefbeeld voor het grondgebied bepalen, zodat de gemeente weet wat zij zelf wil en tegelijk adequaat kan reageren op externe ontwikkelingen die op de gemeente afkomen. In een later stadium worden de bestemmingsplannen op de structuurvisie afgestemd.

 

De structuurvisie bestaat uit een visiedeel en een onderbouwing. Het visiedeel is het document waar het om gaat. Paragraaf 3.2 geeft de visie in het kort weer. Bij downloaden of printen raden wij u aan eerst dit document te raadplegen. Ook kunt u de onderbouwing en analysekaarten downloaden.

 

 

 

Om het downloaden van de structuurvisie te vergemakkelijken hebben we het bestanden in 2 delen opgesplitst. Beide delen zijn ongeveer 7MB groot, met een reguliere internetverbinding betekent dit ongeveer een downloadtijd van 3 minuten.