Veiligheid

Home > Veiligheid

De gemeente Giessenlanden werkt op verschillende fronten aan uw veiligheid. Brandweer, politie en ambtenaren werken hard om samen met u een veilig wonen, werken en recreëren in Giessenlanden te realiseren.  

      Denk vooruit www.crisis.nl      Politie      Politie Keurmerk veilig wonen      risicokaart.zuid-holland.nl

Brandweer       Rampenbestrijding       Politie       Keurmerk veilig wonen    Risicokaart

 • Wat Doe Je

  Sinds kort is de website www.watdoeje.nl/zuid-holland-zuid online. Op deze website wordt uitgelegd wat u kunt doen ter voorkoming en/of ter voorbereiding op onder andere brand, incidenten met gevaarlijke stoffen en uitval van gas, brand en licht.

 • Wat is NL-Alert?

  NL-Alert is een alarmmiddel van de overheid voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. Zo kunnen meer mensen worden bereikt en worden mensen beter geïnformeerd.

  Meer info
 • Burgernet… voor u en door u!

  Sinds oktober 2011 is Burgernet actief in Giessenlanden. Inmiddels zijn ruim 1.400 inwoners van Giessenlanden aangesloten op Burgernet. Maar dat is niet genoeg!

  Meer info
 • Nieuwe app maakt melden discriminatie makkelijker

  Meld discriminatie nu. Niet straks of morgen. Die oproep wordt gedaan met de gelijknamige campagne en meldingsapp die het melden van discriminatie nog makkelijker maakt.

  Meer info
 • Risicokaart

  Op de risicokaart Zuid-Holland vindt u informatie over risico’s. De gemeente Giessenlanden wil u graag informeren over aanwezige risico’s. Denk hierbij bijvoorbeeld aan transporten met gevaarlijke stoffen, de aanwezigheid van een LPG-station of plekken waar water tot grote overlast kan leiden. 

  Meer info
 • Voorkom fraude: Laat u niet zomaar kopiëren

  Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Geeft u een kopie af? Help dan misbruik te voorkomen.
  Meer info
 • Stop huiselijk geweld

  In elke relatie en in ieder gezin is wel eens ruzie. Dat is heel normaal. Maar wat als er regelmatig harde woorden en rake klappen vallen, als u wordt gekleineerd en getreiterd? Misschien wordt u seksueel misbruikt of financieel uitgebuit? De pleger kan uw partner zijn, je vader of moeder, een kind, een huisvriend of zelfs een verzorger. Huiselijk geweld speelt zich af in de huiselijke kring tussen mensen die een bepaalde band met elkaar hebben.

  Meer info
 • Geef inbrekers geen kans, voorkom woninginbraak

  De politie besteedt de komende maanden extra aandacht aan woninginbraken.De ervaring leert dat naarmate het eerder donker wordt, er meer inbraken worden gepleegd. Dit gebeurt zowel in stedelijke als in de landelijke gebieden. De aanpak van de politie richt zich op drie thema’s: het alert maken van de inwoners in de regio Zuid-Holland-Zuid, preventieacties en het opsporen en oppakken van daders.

  Meer info
 • RADAR, het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie

  In Nederland behoren veel mensen soms tot een minderheid. Er zijn allochtonen en ook groepen mensen die op grond van een ander kenmerk af en toe voelen dat ze tot een minderheid behoren: homoseksuelen, gehandicapten, joden, vrouwen, ouderen, jongeren… Mensen uit deze minderheden kunnen te maken krijgen met incidentele discriminatie en structurele uitsluiting.

  Meer info
 • Terrorismebestrijding

  Terrorisme is het plegen van of dreigen met op mensenlevens gericht geweld, of het veroorzaken van ernstige maatschappij-ontwrichtende zaakschade. Het doel is om maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen of politieke besluitvorming te beïnvloeden. Nederland hanteert bij de bestrijding van terrorisme een zogenoemde brede benadering. Niet alleen de geweldsdaden zelf aanpakken, maar ook het traject dat vooraf gaat aan deze daden.

  Meer info