Veiligheid

Home > Veiligheid

De gemeente Giessenlanden werkt op verschillende fronten aan uw veiligheid. Brandweer, politie en ambtenaren werken hard om samen met u een veilig wonen, werken en recreëren in Giessenlanden te realiseren.  

      Denk vooruit www.crisis.nl      Politie      Politie Keurmerk veilig wonen      risicokaart.zuid-holland.nl

Brandweer       Rampenbestrijding       Politie       Keurmerk veilig wonen    Risicokaart

 

Zie ook: Orde en veiligheid (Algemene Plaatselijke Verordening Giessenlanden)

 • Geen sirenetest op 5 mei

  De eerste maandag van de maand wordt, om 12.00 uur precies, het sirenestelstel getest. Deze maand valt de eerste maandag op bevrijdingsdag. Daarom gaat op 5 mei aanstaande de sirenetest niet door.

  Meer info
 • Burgernet… voor u en door u!

  Sinds oktober 2011 is Burgernet actief in Giessenlanden. Inmiddels zijn ruim 1.400 inwoners van Giessenlanden aangesloten op Burgernet. Maar dat is niet genoeg!

  Meer info
 • Nieuwe app maakt melden discriminatie makkelijker

  Meld discriminatie nu. Niet straks of morgen. Die oproep wordt gedaan met de gelijknamige campagne en meldingsapp die het melden van discriminatie nog makkelijker maakt.

  Meer info
 • Vuurwerk de regels

  Jaarlijks gebeuren er veel ongelukken met zowel legaal als illegaal vuurwerk. Dit komt omdat men vaak onveilig te werk gaat bij het afsteken van vuurwerk of verrast wordt door andere factoren (harde wind, vuurwerk van anderen etc etc).

  Naast dat er elk jaar ongelukken gebeuren met vuurwerk zijn er ook (veelal jongere) mensen die de regels met betrekking tot het bezit en afsteken van vuurwerk overtreden. De straf die zij daarvoor krijgen verschild van een geldboete, tot een taakstraf of een combinatie van beide.

  Meer info
 • Vuurwerk: houd afstand!

  Ga veilig om met vuurwerk! Hierbij een aantal tips:

  Meer info
 • Burgernet

  Burgernet is een voor de regio nieuw systeem om burgerparticipatie te bevorderen en de heterdaadkracht te verhogen. De meldkamer van de politie start bijvoorbeeld na een melding van een inbraak of een vermist kind, een Burgernetactie op. Deelnemende burgers ontvangen dan een bericht via hun (mobiele) telefoon.

  Meer info
 • Risicokaart

  Op de risicokaart Zuid-Holland vindt u informatie over risico’s. De gemeente Giessenlanden wil u graag informeren over aanwezige risico’s. Denk hierbij bijvoorbeeld aan transporten met gevaarlijke stoffen, de aanwezigheid van een LPG-station of plekken waar water tot grote overlast kan leiden. 

  Meer info
 • Carlo Post nieuwe algemeen directeur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

  De heer drs. C.H.W.M. (Carlo) Post Mcm wordt met ingang van 1 mei 2013 benoemd tot algemeen directeur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ). Dit heeft het algemeen bestuur besloten. De heer Post is vanaf dat moment ook regionaal commandant brandweer en secretaris van het bestuur van de Veiligheidsregio.

  Meer info
 • Laat u niet zomaar kopiëren

  Voorkom fraude met een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Geeft u een kopie af? Help dan misbruik te voorkomen.

  Meer info
 • Stop huiselijk geweld

  In elke relatie en in ieder gezin is wel eens ruzie. Dat is heel normaal. Maar wat als er regelmatig harde woorden en rake klappen vallen, als u wordt gekleineerd en getreiterd? Misschien wordt u seksueel misbruikt of financieel uitgebuit? De pleger kan uw partner zijn, je vader of moeder, een kind, een huisvriend of zelfs een verzorger. Huiselijk geweld speelt zich af in de huiselijke kring tussen mensen die een bepaalde band met elkaar hebben.

  Meer info
 • Inbraakpreventiebijeenkomst

  Hoe veilig is uw woning?

  Op donderdag 29 september 2011 organiseert de gemeente Giessenlanden in samenwerking met de politie een inbraakpreventiebijeenkomst. Het doel van de avond is om het aantal woninginbraken terug te dringen. De avond begint om 19.30 uur in het gemeentehuis in Hoornaar.

  Meer info
 • Geef inbrekers geen kans, voorkom woninginbraak

  De politie besteedt de komende maanden extra aandacht aan woninginbraken.De ervaring leert dat naarmate het eerder donker wordt, er meer inbraken worden gepleegd. Dit gebeurt zowel in stedelijke als in de landelijke gebieden. De aanpak van de politie richt zich op drie thema’s: het alert maken van de inwoners in de regio Zuid-Holland-Zuid, preventieacties en het opsporen en oppakken van daders.

  Meer info
 • RADAR, het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie

  In Nederland behoren veel mensen soms tot een minderheid. Er zijn allochtonen en ook groepen mensen die op grond van een ander kenmerk af en toe voelen dat ze tot een minderheid behoren: homoseksuelen, gehandicapten, joden, vrouwen, ouderen, jongeren… Mensen uit deze minderheden kunnen te maken krijgen met incidentele discriminatie en structurele uitsluiting.

  Meer info
 • Terrorismebestrijding

  Terrorisme is het plegen van of dreigen met op mensenlevens gericht geweld, of het veroorzaken van ernstige maatschappij-ontwrichtende zaakschade. Het doel is om maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen of politieke besluitvorming te beïnvloeden. Nederland hanteert bij de bestrijding van terrorisme een zogenoemde brede benadering. Niet alleen de geweldsdaden zelf aanpakken, maar ook het traject dat vooraf gaat aan deze daden.

  Meer info