Verkeer en vervoer

Home > Plannen en projecten > Verkeer en vervoer
 • Verbreding A27

  De doorstroming van het verkeer op de A27 op het traject Lunetten-Hooipolder kampt met grote problemen. Met name de brug bij Gorinchem vormt een knelpunt. Rijkswaterstaat onderzoekt verschillende oplossingen voor dit probleem. In dit deel van de site vindt u links naar meer informatie en houden we u zoveel mogelijk op de hoogte van de stand van zaken.

  Meer info
 • Gemeentelijk Verkeer en VervoersPlan (GVVP)

  De gemeenteraad heeft in februari 2010 het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP) vastgesteld. In dit plan staat hoe de gemeente wil omgaan met vraagstukken op het gebied van verkeersveiligheid, ruimtelijke ordening, routering vrachtverkeer, milieu, parkeren enzovoorts.

   

  In 2009 zijn informatieavonden gehouden in alle zeven dorpen. Tijdens deze bijeenkomsten hebben wij de inwoners gevraagd aan te geven wat er in hun dorp beter kan op het gebied van verkeer. De reacties zijn meegenomen in een reactienota. Hierin kunt u terug vinden wat er met uw reactie is gebeurd. Reacties die te maken hebben met onderhoud zijn niet meegenomen in het GVVP maar worden wel opgepakt door de afdeling Beheer en Onderhoud.

  Meer info
Archief