Verkiezing gemeenteraad 2014

Home > Gemeenteraad > Verkiezing gemeenteraad 2014

verkiezingslogo_kl.gif

Eenmaal in de vier jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op woensdag 3 maart 2010. De volgende verkiezingen stonden gepland voor woensdag 5 maart 2014. Omdat dit samenvalt met Aswoensdag, vinden deze verkiezingen op een andere dag plaats: namelijk op 19 maart 2014.

Op deze pagina vindt u meer informatie en nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen zoals de uitslag van de laatste verkiezingen, informatie voor partijen die willen deelnemen aan de verkiezingen en informatie voor de kiezer.

 • Terinzagelegging afschrift proces-verbaal P22-2

 • Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezing 2014

  verkiezingslogo_kl.gif

  Op woensdag 19 maart 2014 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In onderstaand overzicht vindt u de definitieve uitslagen op partijniveau per stembureau. Ook vindt u hier het totaal aantal stemmen per partij en de zetelverdeling. Een overzicht van de stemmen op kandidaatniveau is opgenomen in dit document (pdf). 

 • Verkiezingsdebat terugkijken?

  Op maandag 3 maart bezochten maar liefst 170 mensen het succesvolle verkiezingsdebat van de Gemeente Giessenlanden. Daar gingen lijsttrekkers met elkaar in debat over diverse actuele thema’s. Ook discussieerden veel mensen mee via Twitter en volgden ruim 200 mensen de avond via een livestream-verbinding. Hebt u het debat gemist? Kijk dan hier:

 • Kandidatenlijsten en lijstnummering (proces-verbaal)

 • Stemmen bij volmacht

  Als u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid bent om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen.

 • Verkiezingsdebat live volgen via internet

  Op maandag 3 maart, vanaf 20:00 uur, vindt een verkiezingsdebat plaats in de Til in Giessenburg. Dit debat is ook via een livestream-verbinding te volgen op www.giessenlanden.nl (directe link) en www.hetkontakt.nl

 • Stemmen in een stembureau naar keuze

  De Verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Giessenlanden wordt gehouden op woensdag 19 maart 2014. Met uw stempas mag u overal binnen de gemeente stemmen. Hieronder vindt u een overzicht van alle locaties waar een stembureau is gevestigd:

 • Verkiezingsdebat Giessenlanden

  Op 19 maart 2014 gaat Giessenlanden naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wilt u meer weten over de standpunten van de verschillende politieke partijen en in gesprek gaan met de lijsttrekkers en kandidaten? Kom dan naar het Verkiezingsdebat Giessenlanden
 • Ter inzagelegging geldige kandidatenlijsten

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 19 maart 2014 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Giessenlanden maakt bekend, dat de op vrijdag 7 februari 2014 door het centraal stembureau geldige verklaarde kandidatenlijsten ingevolge het bepaalde in artikel I 17 van de Kieswet, voor een ieder ter inzage zijn gelegd bij afdeling Dienstverlening.
 • Ter inzagelegging Proces-verbaal I 4

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 19 maart 2014 te houden verkiezing van verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Giessenlanden maakt, ingevolge artikel I 1 van het Kiesbesluit bekend, dat het proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau waarin beslist is over de geldigheid van de lijsten en over het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten, over het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering, alsmede de nummering van de lijsten en de lijstencombinaties voor een ieder ter inzage is gelegd bij de afdeling Dienstverlening.
 • Centraal stembureau

  Nummering kandidatenlijsten voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Giessenlanden 2014
 • Gemeenteraadsverkiezing - Ter inzage legging kandidatenlijsten

 • Openbare kennisgevingen

 • Brief aan de politieke partijen

 • Uitslag gemeenteraadsverkiezing 2010

 • Overzicht uitslagen gemeenteraadsverkiezingen vanaf 1985