Werkzaamheden

Home > Actueel > Werkzaamheden

Op deze pagina vindt u een overzicht van de actuele wegwerkzaamheden. Alle actuele en geplande werkzaamheden in de regio vindt u hier.

 • N216 Gorinchem: afsluitingen in mei en juni

  Op de N216 bij Gorinchem vinden in mei en juni 2015 meerdere afsluitingen plaats. Het betreft het weggedeelte tussen Gorinchem richting Schoonhoven en de kruising met de N214. De provincie Zuid-Holland voert in deze periode groot onderhoud uit. Het verkeer wordt omgeleid via borden.

  Meer info
 • N216 Gorinchem: start voorbereidende werkzaamheden

  De voorbereidende werkzaamheden voor het groot onderhoud aan de N216 zijn gestart. Het betreft het weggedeelte tussen Gorinchem (km 0,5) en de  kruising met de N214 (km 7,6). De provincie Zuid-Holland voert in die periode voorbereidende werkzaamheden uit voor de verbreding van de fietspaden. Ook worden kabels en leidingen verlegd en bomen gerooid. De voorbereidende werkzaamheden worden eind mei 2015 afgerond. Eind mei 2015 start de provincie met het groot onderhoud aan de hoofdrijbaan en de fietspaden. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden eind september 2015 afgerond.

  Meer info
 • Reconstructie Dorpsweg Hoogblokland

  In de week van 16 februari starten wij met de reconstructie van de Dorpsweg te Hoogblokland ter hoogte van de kerk.  De werkzaamheden betreffen in hoofdzaak het vervangen van de oude verrommelde bestrating en het vernieuwen- en aanbrengen van punaises. 

  Meer info
 • Bestrating De Kroon van Arkel Fase 2

  De oplevering van woningen en de aanleg van bestrating van fase 1 vordert gestaag. Daarom wordt binnenkort gestart met de 2e fase, aan de overkant van de Prinses Margrietsstraat. In week 49 start de aannemer in opdracht van Kleurrijk Wonen met de sloopwerkzaamheden van de huidige woningen. 

  Meer info
 • Bestrating De Kroon van Arkel Fase 1

  Het woningbouwproject “De Kroon van Arkel” is bijna klaar. Binnenkort worden de eerste woningen opgeleverd. Daarom start de gemeente in week 42 met het aanbrengen van de definitieve bestrating in deze nieuwe wijk. Er wordt vanuit de Prinses Marijkestraat (in verschillende fases) toegewerkt naar de Prinses Margrietstraat. Het aanbrengen van de bestrating volgt op de oplevering van de woningen. Tijdens de werkzaamheden zijn de opgeleverde woningen tijdelijk niet of slecht bereikbaar voor autoverkeer. Zie voor een gedetailleerd overzicht van de fasering de tekening onder aan dit bericht. Deze planning van deze werkzaamheden wordt nog nader met de omwonenden en de nieuwe bewoners gecommuniceerd. De planning kan nog wijzigen.

  Meer info
 • Reconstructie Peursumseweg

  In 2015 willen we de riolering en wegverharding van de Peursumseweg en een gedeelte van de Bovenkerkseweg gaan vervangen. Het gaat daarbij om het deel tussen de grenzen van de bebouwde kom. Ook wordt de Vlietbrug vervangen vanwege ouderdom. Graag gaan we in een vroeg stadium met aanwonenden en bedrijven in overleg.

  Meer info
 • A27 vrijdagnacht dicht van knooppunt Gorinchem tot afrit 21 Hank

  Weekendafsluiting A27 Gorinchem-Werkendam wordt één nacht verlengd tot Hank

  Rijkswaterstaat voert komend weekend werkzaamheden uit aan de A27 tussen knooppunt Gorinchem en afrit 23 Werkendam, in de richting van Breda. De A27 is op dit traject het hele weekend afgesloten. Omdat er aanvullende werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, wordt de afsluiting vrijdagnacht doorgetrokken tot en met afrit 21 Hank.

  Meer info
 • Vier weekendafsluitingen A27 Gorinchem-Werkendam

  A27 alle weekenden van september dicht richting Breda.
  Rijkswaterstaat voert in de vier weekenden van september onderhoudswerkzaamheden uit aan de A27 richting Breda. Er worden asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd en voegovergangen worden vernieuwd. In verband met deze werkzaamheden is de A27 vier weekenden, steeds van vrijdagavond tot maandagochtend, afgesloten tussen knooppunt Gorinchem en afrit 23 Werkendam, in de richting van Breda. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingsroutes, extra reistijd en onverwachte drukte.

 • Asfalteren Dorpsweg Hoogblokland

  Vanaf maandag 16 juni wordt gestart met het verwijderen van de klinkers en weer asfalteren van de Dorpsweg in Hoogblokland. De werkzaamheden duren ongeveer 4 weken. Tijdens de werkzaamheden blijft de Dorpsweg open voor verkeer. 

  Meer info
Archief