Verkeershinder in Noordeloos in verband met werkzaamheden

Home > Actueel > Werkzaamheden > Verkeershinder in Noordeloos in verband met werkzaamheden
Dit item is verlopen op 13-05-2013.

Vanaf 13 augustus a.s. beginnen we met de reconstructie en herinrichting van de Kerkstraat, het deel vanaf de Hobokenstraat, en de Van Barneveltstraat. In de volgende fase wordt begonnen met de Hobokenstraat, vanaf het dorpshuis richting de Noordzijde.

Vanaf medio september wordt begonnen met de reconstructie en herinrichting van de Noordzijde. Het deel vanaf de Hobokenstraat tot de grens bebouwde kom aan de westzijde wordt eerst aangepakt en vervolgens het deel vanaf de Kerkstraat tot aan de Hobokenstraat. Voor de fasering van het werk verwijzen we u naar de website van de gemeente.

De bewoners en bedrijven ontvangen per fase (wegvak) een brief met nadere informatie. OASEN (aannemingsbedrijf Van Vulpen) begint maandag 13 augustus met het vervangen van de huisaansluitingen in de Noordzijde (gedeelte Hobokenstraat-grens bebouwde kom westzijde). Deze werkzaamheden duren ca. 3 weken. De werkzaamheden zullen hinder voor het verkeer veroorzaken. In principe streeft de aannemer er naar om ruimte vrij te houden voor het verkeer. Wanneer dit niet lukt zal het verkeer ter plaatse worden omgeleid. Dit wordt dan duidelijk met bebording aangegeven.

Via onderstaande link kunt u de plattegrond downloaden in pdf bestand.