Wmo-loket

Home > Producten en diensten > Wmo-loket

wmo-loket


Contact met het Wmo-loket

Heeft u hulp nodig in het huishouden? Of wilt u een vervoersvoorziening (de MolenHopper)? Neem dan contact op met ons Wmo-loket.

Maak een afspraak

Wilt u langskomen bij een Wmo-medewerker in ons klantcontactcentrum? U kunt hiervoor online een afspraak maken. Een afspraak maken kan ook door te bellen met (0183) 58 38 38. Bent u niet in staat om naar ons gemeentehuis te komen, dan kunnen wij bij u thuis komen. Hiervoor moet u wel even telefonisch een afspraak maken.

Vragen stellen via telefoon of e-mail

Het Wmo-loket is ’s ochtends van 9.00 tot 12.00 uur (op werkdagen) telefonisch bereikbaar via (0183) 58 38 38. U kunt ook een e-mail sturen naar wmoloket@giessenlanden.nl


Regelhulp 

Regelhulp is een externe website en geeft een overzicht van zorg, hulp en financiële steun. U kunt online voorzieningen aanvragen of contact leggen met de juiste organisatie op de website www.regelhulp.nl 


Letters vergroten op de website

control-plusMet de toetsen 'control (Crtl)' en de '+ (plus)', kunt u makkelijk de lettergrootte aanpassen. Dit geldt overigens voor de meeste websites die u bezoekt. De letters kleiner maken gaat, inderdaad, met de toetsen 'control (Crtl)' en de '- (min)'. Bovendien kunt u met het knopje 'conrast verhogen.


Veelgestelde vragen
 

 1. Wat is de Wmo?
 2. Wat zijn Wmo-voorzieningen?
 3. Wat is de aanvraagprocedure voor een Wmo-voorziening?
 4. Waar kan ik terecht voor informatie?
 5. Hoe lang heeft de gemeente om te beslissen op mijn aanvraag?
 6. Moet ik voor de Wmo-voorzieningen een eigen bijdrage betalen?
 7. Wat is een 'voorziening in natura'?
 8. Wat is een Persoonsgebonden budget (Pgb)?
 9. Wat is een 'individuele voorziening'?
 10. Wat is een ‘algemene voorziening'?


  Vervoer

 11. Waarom krijg ik geen Pgb voor vervoer in mijn regio?
 12. Hoe kan ik een MolenHopperpas aanvragen?


  Wonen en hulp bij het huishouden

 13. Wat is het verschil tussen hulp bij het huishouden en persoonlijke verzorging? 
 14. Zijn er andere voorzieningen?
 15. Wie kan een aanvraag indienen?


  Rolstoelen
   
 16. Kunt u zich door een lichamelijke handicap niet zelfstandig verplaatsen?
 17. Lenen of kopen?


Wmo-nieuws

 • Huishoudelijke ondersteuning

  Voor inwoners van Giessenlanden die gebruik maken van huishoudelijke ondersteuning is er sinds 1 januari een aantal zaken veranderd. De huishoudelijke ondersteuning wordt weliswaar niet afgeschaft, maar het rijk bezuinigt wel fors op het budget dat de gemeente krijgt voor de huishoudelijke ondersteuning. Hierdoor heeft de gemeente minder te besteden dan voorheen. We verdelen dit budget zoveel mogelijk over alle inwoners die huishoudelijke ondersteuning nodig hebben.

 • Compensatie eigen risico zorgkosten vervalt; mogelijkheid tot aanvragen eenmalige tegemoetkoming

  Het kabinet heeft de regeling Compensatie eigen risico (Cer) met ingang van dit jaar afgeschaft. Deze regeling was voor mensen het hoge zorgkosten die het volledige eigen risico van de zorgverzekering moesten betalen.
 • Resultaten enquête Wmo-loket bekend

  De gemeente Giessenlanden wilde graag weten hoe cliënten de dienstverlening van het Wmo-loket ervaren. Daarom verspreidde zij afgelopen jaar een enquête die is samengesteld met het Wmo-platform, Platform Gehandicapten Zedje en de Seniorenraad. De resultaten laten zien dat men grotendeels tevreden is over de kwaliteit van dienstverlening met hier en daar wat aandachtspunten.
 • Cliëntenraadpleging AWBZ - Bent u al geïnformeerd?

  Hieronder een bericht vanuit negen samenwerkende, landelijke cliëntorganisaties dat is gericht aan mensen die een beroep doen op de AWBZ. Ze willen graag van u weten wat u van de voorlichting vindt over de overheveling van de AWBZ naar de gemeenten. 

  Heeft u of uw familielid een AWBZ-indicatie en moet u per 1 januari voor ondersteuning aankloppen bij uw gemeente? Dan willen wij - negen cliëntenorganisaties - heel graag weten hoe u daarover tot nu toe bent geïnformeerd. Doe daarom mee aan onze digitale raadpleging. U helpt zo mee om de voorlichting hierover te verbeteren.

 • 10 jaar Alzheimer Café

  Het Alzheimer Café in Gorinchem viert dit jaar het 10-jarig bestaan. Kom het meevieren op dinsdag 13 mei in Het Gasthuis aan de Banneweg 61 in Gorinchem. De toegang is gratis. Aanvang 19.30 uur. Voor deze feestelijke, muzikale, bijeenkomst graag aanmelden

 • Klachtenregeling Molenhopper

  In geval van ontevredenheid over de dienstverlening van de MolenHopper kunt u voor het indienen  van een klacht of suggesties contact opnemen met Servicebureau Molenhopper

   

 • Start Preventief Huisbezoek 75+ in Giessenlanden

  Komende maanden gaat in de gemeente Giessenlanden het Preventief Huisbezoek 75+ weer van start. Preventief Huisbezoek is een éénmalig informatief huisbezoek om u te informeren over voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. U kunt denken aan onderwerpen als wonen, vervoer, mobiliteit, financiën, zorg thuis, mantelzorg, sociale contacten en tijdsbesteding. Om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen is het belangrijk goed geïnformeerd te zijn over de mogelijkheden die er zijn binnen de gemeente Giessenlanden en waar of hoe u deze kunt aanvragen.
 • Zorgen doe je samen

  ‘Zorgen voor’ wordt ‘zorgen dat’. Dat is de kern van de nieuwe Wmo-verordening die op 1 april 2014 van kracht wordt. Deze nieuwe verordening legt vast hoe we in Giessenlanden al gewend waren te werken en is voor haar gebruikers dus niet nieuw. In de Wmo-verordening 2014 staat beschreven dat mensen meer hun eigen verantwoordelijk nemen voor oplossingen om zelfstandig te kunnen (blijven) leven.
 • Verdien zorgkosten terug via uw belastingaangifte

  Chronisch zieken en gehandicapten maken jaarlijks veel extra kosten voor bijvoorbeeld zorg, hulpmiddelen of woningaanpassingen. Gelukkig zijn die kosten voor een groot deel  aftrekbaar via de belastingen. Op de website www.meerkosten.nl van Ieder(in) kunt u precies zien hoe u dat moet aanpakken. U kunt ook de brochure Belastingvoordeel 2013 bestellen.

 • Cadeautje voor mantelzorgers

  Mantelzorgers worden in het zonnetje gezet op de Dag van de Mantelzorg! Steunpunt Mantelzorg mag als blijk van waardering namens de gemeente Giessenlanden, Leerdam en Zederik mantelzorgers een attentie aanbieden. 

 • De Wmo in 2015

  Vanaf 1 januari 2015 gaat er in de zorg veel veranderen. De landelijke overheid wil de kosten van de zorg beperken en de zorg dichter bij de burgers organiseren. Ze gaat hiervoor een kostenbesparing doorvoeren en taken overdragen aan gemeenten. Het overdragen van taken wordt transitie genoemd. In dit artikel informeren wij u over de gevolgen hiervan voor de AWBZ en de Wmo.
 • Wegwijzer Alfacheque AV

  Als bij u een alfahulp aan de slag gaat om u te helpen bij huishoudelijke taken willen we u graag informeren over een aantal praktische zaken. Hebt u ondanks deze informatie nogvragen en/of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met de Helpdesk Alfacheque AV.De Helpdesk Alfacheque is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00uur via telefoonnummer: 0183- 650 330. Ook via e-mail is de helpdesk bereikbaar:info@alfachequeav.nl

 • Nieuwe Wmo brochure

  De Wmo ondersteunt vrijwilligers, verstrekt hulpmiddelen en zorgt voor informatie en advies over de hulp en ondersteuning die u kunt krijgen. In deze brochure vindt u meer informatie over voorzieningen op het gebied van wonen, hulp bij huishouden, rolstoelen en vervoer. Deze brochure kunt u gratis downloaden.

 • Zorgaanbieders Hulp bij het huishouden Wmo bekend

  De aanbesteding voor de hulp bij het huishouden van de Wmo is afgerond. De zorgaanbieders die vanaf 1 januari 2013 deze hulp kunnen gaan leveren zijn bekend.
Archief