Woz-portaal

Home > Producten en diensten > Woz-portaal

Welkom op het WOZ-portaal van de gemeente Giessenlanden

WOZ waarde

WOZ is de afkorting voor 'Wet waardering onroerende zaken'. Deze wet schrijft voor dat gemeenten jaarlijks een nieuwe waarde (WOZ-waarde) vaststellen voor alle onroerende zaken in de gemeente. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de heffing van de onroerendezaakbelasting en waterschapslasten. Ook het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting, erf- en schenkbelasting worden berekend met behulp van de WOZ-waarde. De OZB-tarieven kunnen per gemeente verschillen.

De gemeente is verplicht jaarlijks alle onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen te waarderen. Door het jaarlijks vaststellen van WOZ-waarden weet u als burger de actuele waardeontwikkeling van uw woning of bedrijf. Per 1 januari van dit jaar is de waarde van alle onroerende zaken opnieuw vastgesteld met waardepeildatum 1 januari vorig jaar. Eigenaren van een onroerende zaak krijgen een aanslag OZB toegezonden met daarop vermeld de getaxeerde waarde (WOZ-waarde).

Taxatieverslag

De specifieke verkoopcijfers die de gemeente heeft gehanteerd bij de waardering van uw pand, staan vermeld in het taxatieverslag. Het verslag kunt raadplegen via deze link taxatieverslag (deze link werkt vanaf vrijdag 28 februari 2014).

Bent u eigenaar of gebruiker van een bedrijf of eigenaar van een woning na 1 januari van het belastingjaar en wilt u een taxatieverslag ontvangen dan kunt u deze opvragen per e-mail bij afdeling Belastingen Giessenlanden of telefonisch bij de afdeling Belastingen, tel. 0183-583816
 

Bezwaar maken

Met een standaard bezwarenformulier kunt u eventueel bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking. Dit bezwaar kunt u digitaal via de site van de gemeente indienen of schriftelijk binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet maken. In de belastinggids bij de beschikking vindt u de aanvullende regels over de gegevens die in ieder geval moeten worden aangeleverd.

Dit formulier kunt u vinden via het formulier Bezwaar vastgestelde WOZ-waarde en OZB

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen met de afdeling Belastingen. Wij helpen u dan graag verder.